,,ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“

  • Word
,,ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 29
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 14/01/2008
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 5, 15/01/2008
სარეგისტრაციო კოდი 190.040.000.22.033.011.349
  • Word
29
14/01/2008
სსმ, 5, 15/01/2008
190.040.000.22.033.011.349
,,ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190.040.000.22.033.011.349

საქართველოს ფინანსთა

მინისტრის ბრძანება №29

2008 წლის 14 იანვარი

ქ. თბილისი

,,ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. ,,ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.07 წ., №169, მუხ. 1871) დამტკიცებულ დანართ №3-ში შეტანილ იქნეს ცვლილება და დამატებები და ბიუჯეტის შემოსულობების სახე ,,სხვა არაკლასიფიცირებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადები“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადები

 

 

დამქირავებლის სოციალური გადასახადი

1147

მეწარმე ფიზიკური პირის სოციალური გადასახადი

1148

სხვა არაკლასიფიცირებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადები

1145

 

2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ნ. გილაური

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.