,,ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ“

  • Word
,,ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 1313
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 28/12/2007
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 186, 28/12/2007
სარეგისტრაციო კოდი 190.040.000.22.033.011.295
  • Word
1313
28/12/2007
სსმ, 186, 28/12/2007
190.040.000.22.033.011.295
,,ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190.040.000.22.033.011.295

საქართველოს ფინანსთა

მინისტრის ბრძანება №1313

2007 წლის 28 დეკემბერი

ქ. თბილისი

,,ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. „ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.07წ., №169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ დანართ №3-ში შეტანილ იქნეს ცვლილება და დამატება და ბიუჯეტის შემოსულობების სახე „ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

 

მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

 

პროგრამა „ღირსეული დასაწყისისათვის“

3273

სხვა მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

3271

კაპიტალური ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

3272

 

2. ბრძანება ამოქმედდეს 2008 წლის 1 იანვრიდან.

 ნ. გილაური

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.