„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 4159-XIVმს-Xმპ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 15/05/2024
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს ორგანული კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/05/2024
სარეგისტრაციო კოდი 010290000.04.001.018097
4159-XIVმს-Xმპ
15/05/2024
ვებგვერდი, 21/05/2024
010290000.04.001.018097
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი
 

საქართველოს ორგანული კანონი

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის (პარლამენტის უწყებანი, №45, 21.11.1997, გვ. 76) 391 მუხლი ამოღებულ იქნეს.

მუხლი 2. თუ პოლიტიკურ პარტიას ამ კანონის ამოქმედებამდე არ მიუღია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსების სახით მისაღები ის თანხა, რომელიც მას ამ კანონის ამოქმედებამდე მოქმედი „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 391 მუხლის შესაბამისად საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნების შედეგების საფუძველზე უნდა მიეღო, ეს პოლიტიკური პარტია აღნიშნულ თანხას მიიღებს ამ კანონის ამოქმედებამდე მოქმედი წესით.

მუხლი 3. ეს კანონი ამოქმედდეს საქართველოს პარლამენტის 2024 წლის არჩევნების შედეგად არჩეული პარლამენტის მიერ სრული უფლებამოსილების შეძენის მომდევნო დღიდან.


საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეშალვა პაპუაშვილი

 

 

თბილისი,

15 მაისი 2024 წ.

N4159-XIVმს-Xმპ