შპს „სელფი მობაილისთვის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის შესახებ

შპს „სელფი მობაილისთვის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი F108
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
მიღების თარიღი 07/09/2023
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/09/2023
სარეგისტრაციო კოდი
F108
07/09/2023
ვებგვერდი, 18/09/2023
შპს „სელფი მობაილისთვის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის შესახებ
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
 
 
 

 

შპს „სელფი მობაილისთვის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის შესახებ

 

ორგანიზაციის დასახელება და სამართლებრივი ფორმა (მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონი, ფაქსი, ელ.ფოსტა)

ლიცენზიის

ლიცენზიის გაცემის თარიღი

საქმიანობის სახე

სახელმწიფო რეგისტრაციის მონაცემები

ლიცენზიის გამცემი ორგანო (მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონი, ფაქსი, ელ.ფოსტა)

3.

შპს „სელფი მობაილ“ საქართველო, ქ. თბილისი, ბამბის რიგი N8 ელ-ფოსტა: iesartia@beeline.ge

№F108

07.09.2023

რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია

რეგისტრირებულია: მთაწმინდა-კრწანისის რაიონული სასამართლოს მიერ 2003 წლის 19 ნოემბერს. საიდენტიფიკაციო ნომერი:

404511337

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

ქ. თბილისი 0144   ქეთევან წამებულის გამზ. / ბოჭორმის ქ. 50/18 ტელ: 292 16 67 ფაქსი: 29216 25 ელ-ფოსტა: post@comcom.ge

 

 

ლიცენზიაზე ხელმომწერი თანამდებობის პირის ვინაობა

 განახლება

 

გასაჩივრება

 გაუქმება

 შეჩერება

 ცვლილებები/შენიშვნები

 ლიცენზიის გაუქმება

კახი ბექაური –საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე