„მანქანა-დანადგარების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №85 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„მანქანა-დანადგარების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №85 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 260
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 17/07/2023
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/07/2023
სარეგისტრაციო კოდი 300160070.10.003.024093
260
17/07/2023
ვებგვერდი, 17/07/2023
300160070.10.003.024093
„მანქანა-დანადგარების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №85 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №260

2023 წლის 17 ივლისი

ქ. თბილისი

 

„მანქანა-დანადგარების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №85 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „მანქანა-დანადგარების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №85 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 12/02/2020, 300160070.10.003.021794) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული „ტექნიკური რეგლამენტის − მანქანა-დანადგარების შესახებ“ X დანართით განსაზღვრული მანქანა-დანადგარების ნუსხის მე-7 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„7.

სხვა

სარბენი ბილიკი

9506 91 900 00

სტაციონარული საფარეხე საწეველები (ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ამწეები)

8425 41 000 00

მანქანები მოსაღუნი, ნაწიბურსაღუნი, საწრფევებელი (წნეხების ჩათვლით):

ციფრული პროგრამული მართვით

8462 21

მანქანები მოსაღუნი, ნაწიბურსაღუნი, საწრფევებელი (წნეხების ჩათვლით): დანარჩენი

8462 29

სამრეწველო, კომერციული და ავტოფარეხების კარები და კარიბჭეები (ელექტროკარები და კარიბჭეები)

7308 30 000 00

საბაგირო სამგზავრო და სატვირთო გზები, სათხილამურო საწეველები; საწევი მექანიზმები ფუნიკულიორებისათვის

8428 60 000 00

ესკალატორები და საქვეითო მოძრავი ბილიკები

8428 40 000 00

ფხვნილების საფრქვევებლები და მანაწილებლები, ტრაქტორებზე ან ამ ტრაქტორებით ბუქსირზიდვისათვის დასაყენებელი

8424 49 100 00

პორტატული გამაფრქვევლები

8424 41 000 00“.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი