„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 28
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 31/01/2022
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/02/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.017549
28
31/01/2022
ვებგვერდი, 01/02/2022
190040000.22.033.017549
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება  №28

2022 წლის 31 იანვარი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007 წ., №169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ დანართ №3-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდი - 7201 - „სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი - სიმონ ჯანაშიას სახელობის სახელმწიფო მუზეუმისა და მასში შემავალი მუზეუმთა ჯგუფების მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

 

7201“;

 

ბ) ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდის - 7341 - „სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტოს“ მიერ გაწეული მომსახურების საფასური“ შემდეგ დაემატოს შემდეგი ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდები:

 

„სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი - შალვა ამირანაშვილის სახელობის სახელმწიფო მუზეუმის, ეროვნული გალერეის, სიღნაღის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის მუზეუმთა ჯგუფის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

 

7342“;

„სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი - გიორგი ჩიტაიას სახელობის საქართველოს ხალხური ხუროთმოძღვრების და ყოფის მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

 

7343“;

„სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი - ქართული სპორტის მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

 

7344“.“

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრილაშა ხუციშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.