„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 928-VIმს-Xმპ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 07/09/2021
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/09/2021
სარეგისტრაციო კოდი 310150000.05.001.020393
928-VIმს-Xმპ
07/09/2021
ვებგვერდი, 09/09/2021
310150000.05.001.020393
„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი
 

საქართველოს კანონი

 

 

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 03.01.2014, სარეგისტრაციო კოდი: 310150000.05.001.017312) №5 დანართი („სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობისთვის მინიჭებულ ქულათა რაოდენობის შემცირების ცხრილი“) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„დანართი №5

 

სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობისთვის მინიჭებულ ქულათა რაოდენობის შემცირების ცხრილი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მუხლი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მუხლის ნაწილი

შესამცირებელი ქულის რაოდენობა

1151

პირველი

30

მე-2

40

მე-3

40

118-ე

პირველი

15

1181

 

5

1182

 

15

1183

 

5

119-ე

პირველი

5

მე-2

5

მე-3

10

მე-5

10

მე-6

15

მე-7

5

71

10

72

15

მე-8

20

120-ე

პირველი

15

11

20

მე-2

10

მე-3

10

31

20

მე-4

40

121-ე

მე-2

15

მე-3

25

მე-4

30

1211

მე-2

20

122-ე

პირველი

10

მე-2

20

მე-3

30

123-ე

პირველი

15

მე-2

20

მე-4

35

125-ე

პირველი

10

11

20

მე-2

25

მე-4

30

მე-5

40

51

10

52

15

მე-6

5

61

10

62

10

63

5

მე-7

15

71

10

72

20

73

30

91

20

92

20

მე-10

25

მე-11

30

1271

პირველი

10

11

20

მე-2

25

მე-6

20

მე-7

15

1291

 

15

    “.         

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს.


საქართველოს პრეზიდენტისალომე ზურაბიშვილი

 

 

თბილისი,

7 სექტემბერი 2021 წ.

N928-VIმს-Xმპ

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.