საქართველოში COVID-19-ის ვაქცინის დანერგვის ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ

საქართველოში COVID-19-ის ვაქცინის დანერგვის ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 67
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 21/01/2021
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.025894
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
67
21/01/2021
ვებგვერდი, 22/01/2021
000000000.00.003.025894
საქართველოში COVID-19-ის ვაქცინის დანერგვის ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (22/01/2021 - 08/04/2021)

 

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №67

2021 წლის 21 იანვარი

ქ. თბილისი

 

საქართველოში COVID-19-ის ვაქცინის დანერგვის ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ

1. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის შესაბამისად, დამტკიცდეს თანდართული „საქართველოში COVID-19 ვაქცინის დანერგვის ეროვნული გეგმა“.

2. ეთხოვოთ მუნიციპალურ ორგანოებს ამ განკარგულების შესაბამისად დამტკიცებული „საქართველოში COVID-19 ვაქცინის დანერგვის ეროვნული გეგმის“ განხორციელებისათვის  საჭირო ღონისძიებების გატარება.

 

პრემიერ-მინისტრი                                                                                გიორგი გახარია