„არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის სასაზღვრო კონტროლის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 23 დეკემბრის №567 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის სასაზღვრო კონტროლის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 23 დეკემბრის №567 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 710
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 27/11/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/11/2020
სარეგისტრაციო კოდი 240110000.10.003.022432
710
27/11/2020
ვებგვერდი, 30/11/2020
240110000.10.003.022432
„არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის სასაზღვრო კონტროლის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 23 დეკემბრის №567 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №710

2020 წლის 27 ნოემბერი

ქ. თბილისი

„არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის სასაზღვრო კონტროლის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 23 დეკემბრის №567 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის სასაზღვრო კონტროლის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 23 დეკემბრის №567 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 26/12/2016, 240110000.10.003.019634) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული „არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველის საკვების ნუსხა“ (დანართი №2) და „აფლატოქსინით დაბინძურების (კონტამინაციის) რისკის შემცველი არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველის საკვების ნუსხა“ (დანართი №3) ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 1 დეკემბრიდან.

პრემიერ - მინისტრიგიორგი გახარია
დანართი №2

არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველის საკვების ნუსხა

 

სურსათი/ცხოველის საკვები

(მისი გამოყენების მიზანი)

სეს ესნ კოდი (1)

წარმოშობის ქვეყანა

არსებული საფრთხე

ფიზიკური და იდენტურობის შემოწმების სიხშირე (%)

– ანანასი

(სურსათი – ახალი ან გაცივებული)

– 0804 30 00

ბენინის  რესპუბლიკა

პესტიციდის ნარჩენები(2)(3)

10

 

– მიწის თხილი (არაქისი) დაუჩურჩავი

 

– მიწის თხილი (არაქისი) დაჩურჩული

 

– მიწის თხილის (არაქისის) კარაქი

 

– მიწის თხილი (არაქისი) სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული

 

 

სურსათი/ცხოველის საკვები

– 1202 41 00

 

– 1202 42 00

 

– 2008 11 10

 

– 2008 11 91

– 2008 11 96

– 2008 11 98

ბოლივიის რესპუბლიკა

აფლატოქსინები

50

– თეთრეკალა (იგივე, რაც გოჯი ბერი, მგლის კენკრა) (wolfbenies) (Lycium barbarum L.)

 

(სურსათი – ახალი, გამხმარი ან გაცივებული)

– 0813 40 95 (დან)

– 0810 90 95 (დან)

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა

პესტიციდების  ნარჩენები (2)(4)

10

– ჩაი საგემოვნო-არომატული დანამატებით ან მათ გარეშე

 

(სურსათი)

– 0902

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა

პესტიციდების  ნარჩენები (2)(5)

10

– ტკბილი წიწაკა (Capsicum annuum)

 

 

– წიწაკა, გარდა ტკბილი წიწაკისა (Capsicum spp)

 

– ლობიო (Yardlong) (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

 

(სურსათი – ახალი, გაცივებული ან გაყინული)

– 0709 6010

– 0710 80 51

 

– 0709 60 99 (დან)

– 0710 80 59 (დან)

 

– 0708 20 00 (დან)

– 0710 22 00 (დან)

დომინიკის  რესპუბლიკა

პესტიციდების  ნარჩენები (2)(6)

20

– ტკბილი წიწაკა  (Capsicum annuum)

 

– წიწაკა, გარდა ტკბილი წიწაკისა (Capsicum spp)

 

(სურსათი   ახალი, გაცივებული ან გაყინული)

– 0709 60 10

– 0710 80 51

 

– 0709 60 99 (დან)

– 0710 80 59 (დან)

ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკა

პესტიციდების  ნარჩენები (2)(7)

10

– პალმის ზეთი

 

 

(სურსათი)

– 1511 10 90

– 1511 90 11

– 1511 90 19 (დან)

– 1511 90 99

განას

რესპუბლიკა

სუდანის საღებავები (8)

50

– მიწის თხილი (არაქისი) დაუჩურჩავი

 

– მიწის თხილი (არაქისი) დაჩურჩული

 

– მიწის თხილის (არაქისის) კარაქი

 

– მიწის თხილი (არაქისი) სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული

 

(სურსათი/ცხოველის საკვები)

– 1202 41 00

 

– 1202 42 00

 

– 2008 11 10

 

– 2008 11 91  

– 2008 11 96

– 2008 11 98

გამბიის

რესპუბლიკა

აფლატოქსინები

50

– ბამი (ოკრა)

 

(სურსათი ახალი, გაცივებული ან გაყინული)

– 0709 99 90 (დან)

– 0710 80 95 (დან)

ინდოეთის  რესპუბლიკა

პესტიციდების  ნარჩენები (2)(9)

10

– წიწაკა, გარდა ტკბილი წიწაკისა (Capsicum spp)

 

(სურსათი ახალი, გაცივებული ან გაყინული)

– 0709 60 99 (დან)

– 0710 80 59 (დან)

ინდოეთის  რესპუბლიკა

პესტიციდების  ნარჩენები (2)(10)

10

– ჩინური ნიახური (Apium graveoiens)

 

(სურსათი   ახალი ან გაციებული მწვანილი)

– 0709 40 00 (დან)

კამბოჯის სახელმწიფო

პესტიციდების  ნარჩენები (2)(11)

50

– ლობიო (Yardlong) (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

 

(სურსათი – ახალი, გაციებული ან გაყინული ბოსტნეული)

– 0708 20 00 (დან)

– 0710 22 00 (დან)

კამბოჯის სახელმწიფო

პესტიციდების  ნარჩენები (2)(12)

50

– თალგამი (Brassica rара spp. Rapa)

 

(სურსათი – ძმრისა ან ძმარმჟავას დამატებით დამზადებული ან დაკონსერვებული)

– 2001 90 99 (დან)

ლიბანის  რესპუბლიკა

როდამინ В

50

– წიწაკა, (ტკბილი ან სხვა გარდა ტკბილისა) (Capsicum spp)

 

 

(სურსათი ხმელი, მოხალული, დამსხვრეული, დაფქული)

– 2008 99 99 (დან)

– 0904 21 10

– 0904 21 30 (დან)

– 0904 22 90 (დან)

შრი-ლანკის დემოკრატიული  სოციალისტური  რესპუბლიკა

აფლატოქსინები

20

– მიწის თხილი (არაქისი) დაუჩურჩავი

 

– მიწის თხილი (არაქისი) დაჩურჩული

 

– მიწის თხილის (არაქისის) კარაქი

 

– მიწის თხილი (არაქისი) სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული

 

(სურსათი/ცხოველის საკვები)

– 1202 41 00

 

– 120242 00

 

– 2008 11 10

 

– 2008 11 91 

– 2008 11 96

– 2008 11 98

მადაგასკარის

დემოკრატიული რესპუბლიკა

აფლატოქსინები

50

– სეზამის თესლი

 

(სურსათი   ახალი ან გაციებული)

– 1207 40 90

ნიგერიის ფედერაციული  რესპუბლიკა

სალმონელა (13)

50

– წიწაკა, გარდა ტკბილი წიწაკისა (Capsicum spp) 

 

(სურსათი ახალი, გაცივებული ან გაყინული)

– 0709 60 99 (დან)

– 0710 80 59 (დან)

პაკისტანის ისლამური  რესპუბლიკა

პესტიციდების  ნარჩენები (2)

10

– ჟოლო

 

(სურსათი   გაყინული)

– 0811 20 31

– 0811 20 11 (დან)

– 0811 20 19 (დან)

სერბეთის  რესპუბლიკა

ნოროვირუსი

10

– მიწის თხილი (არაქისი) დაუჩურჩავი

 

– მიწის თხილი (არაქისი) დაჩურჩული

 

– მიწის თხილის (არაქისის) კარაქი

 

– მიწის თხილი (არაქისი) სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული

 

(სურსათი/ცხოველის საკვები)

– 1202 41 00

 

– 1202 42 00

 

– 2008 11 10

 

– 2008 11 91

– 2008 11 96

– 2008 11 98

სუდანის  რესპუბლიკა

აფლატოქსინები

50

– სეზამის თესლი

 

(სურსათი - ახალი ან გაციებული)

– 1207 40 90

სუდანის  რესპუბლიკა

სალმონელა (13)

50

– საზამთროს (Egusi, Gtrullus spp.) თესლი და წარმოებული პროდუქტები

 

(სურსათი)

1207 70 00 (დან)

1106 30 90 (დან)

2008 99 99 (დან)

სიერა-ლეონეს  რესპუბლიკა

აფლატოქსინები

50

– მიწის თხილი (არაქისი) დაუჩურჩავი

 

– მიწის თხილი (არაქისი) დაჩურჩული

 

– მიწის თხილის (არაქისის) კარაქი

 

– მიწის თხილი (არაქისი) სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული

 

(სურსათი/ცხოველის საკვები)

– 1202 41 00

 

– 1202 42 00

 

– 2008 11 10

 

– 2008 11 91;

– 2008 11 96;

– 2008 11 98

სენეგალის  რესპუბლიკა

აფლატოქსინები

50

– თალგამი (Brassica rара spp. Rapa)

 

(სურსათი   ძმრისა ან ძმარმჟავას დამატებით დამზადებული ან დაკონსერვებული)

– 2001 90 99 (დან)

სირიის არაბული  რესპუბლიკა

როდამინ В

50

– წიწაკა, გარდა ტკბილი წიწაკისა (Capsicum spp)

 

(სურსათი   ახალი, გაცივებული ან გაყინული)

– 0709 60 99 (დან)

– 0710 80 59 (დან)

ტაილანდის სამეფო

პესტიციდების  ნარჩენები (2)(14)

10

– ხმელი გარგარი

 

– გარგარი სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული (15)

 

(სურსათი)

– 0813 10 00

– 2008 50 61

თურქეთის  რესპუბლიკა

სულფიტები (16)

20

– ხმელი ყურძენი, მათ შორის, დაჭრილი ან დაქუცმაცებული პასტის სახით, სხვა დამუშავების გარეშე

 

(სურსათი   ახალი, გამხმარი ან გაცივებული)

– 0806 20

თურქეთის  რესპუბლიკა

ოხრატოქსინ A

5

– ლიმონი (Citrus limon, Citrus Limonum)

 

(სურსათი   ახალი, გამხმარი ან გაცივებული)

– 0805 50 10

თურქეთის  რესპუბლიკა

პესტიციდების ნარჩენები (2)

10

– ბროწეული

 

(სურსათი   ახალი ან გაცივებული)

– 0810 90 95 (დან)

თურქეთის  რესპუბლიკა

პესტიციდების ნარჩენები (2)(17)

10

– წიწაკა ტკბილი (Capsicum annuum)

 

(სურსათი   ახალი, გაცივებული ან გაყინული)

– 0709 60 10

– 0710 80 51

თურქეთის  რესპუბლიკა

პესტიციდების ნარჩენები (2)(18)

10

– ვაზის ფოთლები

 

(სურსათი)

– 2008 99 99 (დან)

თურქეთის  რესპუბლიკა

პესტიციდების ნარჩენები (2)(19)

50

– სეზამის თესლი

 

(სურსათი   ახალი ან გაცივებული)

– 1207 40 90

უგანდის  რესპუბლიკა

სალმონელა (13)

50

– ფისტა ნაჭუჭგაუცლელი

 

– ფისტა ნაჭუჭგაცლილი

 

– ფისტა მოხალული

 

(სურსათი)

– 080251 00

 

– 08025200

 

– 2008 19 13 (დან)

– 2008 19 93 (დან)

ამერიკის  შეერთებული  შტატები

აფლატოქსინები

10

– ხმელი გარგარი

 

– გარგარი სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული (15)

 

(სურსათი)

– 0813 10 00

 

 

– 2008 50 61

უზბეკეთის  რესპუბლიკა

სულფიტები (16)

50

– ხმელი გარგარი

 

– გარგარი სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული (15)

 

(სურსათი)

– 081310 00

 

 

– 2008 50 61

უზბეკეთის  რესპუბლიკა

სულფიტები (16)

50

– ქინძის ფოთლები

 

– რეჰანი (ტულასი, სამეფო მცენარე (holy, sweet))

 

– პიტნა

 

– ოხრახუში

 

(სურსათი   ახალი ან გაციებული მწვანილი)

– 0709 99 90 (დან)

 

 

– 1211 90 98 (დან)

 

 

– 1211 90 98 (დან)

 

– 0709 99 90 (დან)

ვიეტნამის სახ. რესპუბლიკა

პესტიციდების ნარჩენები (2)(20)

50

– ბამი (ოკრა)

 

 

(სურსათი – ახალი, გაცივებული ან გაყინული)

– 0709 99 90 (დან)

ვიეტნამის სახ. რესპუბლიკა

პესტიციდების ნარჩენები (2)(20)

50

– წიწაკა, გარდა ტკბილი წიწაკისა (Capsicum spp)

 

(სურსათი – ახალი, გაცივებული ან გაყინული)

– 0709 60 99 (დან)

– 0710 80 59

ვიეტნამის სახ. რესპუბლიკა

პესტიციდების ნარჩენები (2)(20)

50

– პიტაია

 

(სურსათი – ახალი ან გაცივებული)

– 0810 90 20 (დან)

ვიეტნამის სახ. რესპუბლიკა

პესტიციდების ნარჩენები (2)(20)

50

 

(1) იმ შემთხვევაში, თუ შემოწმებას ექვემდებარება ნებისმიერ სეს ესნ-ის კოდში შემავალი კონკრეტული საქონელი და აღნიშნული კოდი არ შეიცავს სპეციალურ ქვესუბპოზიციას, სეს ესნ-ის კოდს მიეთითება „დან";

(2) ნარჩენები სულ მცირე იმ პესტიციდებისა, რომლებიც გათვალისწინებულია „მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის სურსათში/ცხოველის საკვებში პესტიციდების ნარჩენების მაქსიმალური დონის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტით;

(3) ნარჩენი ეთეფონის;

(4) ნარჩენი ამიტრაზის;

(5) ნარჩენი ტოლფენპირადის;

(6) ნარჩენები აცეფატის, ალდიკარბის (ალდიკარბის, მისი სულფოქსიდისა და სულფონის ჯამი, გამოსახული როგორც ალდიკარბი), ამიტრაზის (ამიტრაზი, რომელიც შეიცავს 2,4 დიმეთილანინის ფრაგმენტის შემცველ მეტაბოლიტებს გამოსახული როგორც ამიტრაზი), დიაფენტიურონის, დიკოფოლის (p, p' და o, p' იზომერების ჯამი), დითიოკარბამიტების (დითიოკარბამიტები გამოსახული როგორც CS2, რომელიც შეიცავს მათ შორის მანებს, მანკოზებს, მეთირამს, პროპინებს, თირამს და ზირამს) და მეთიოკარბის (მეთიოკარბის, მეთიოკარბის სულფოქსიდისა და სულფონის ჯამი, გამოსახული როგორც მეთიოკარბი);

(7) ნარჩენები დიკოფოლის (p, p' და o, p' იზომერების ჯამი), დინოტეფურანის, ფოლპეტის, პროქლორაზის (პროქლორაზის და მისი მეტაბოლიტების ჯამი, რომელიც შეიცავს 2,4,6 - ტრიქლორფენოლის ფრაგმენტს გამოსახული, როგორც პროქლორაზი), თიოფანათმეთილის და ტრიფორინის;

(8) ამ დანართის მიზნებისათვის, „სუდანის საღებავი" გულისხმობს შემდეგ ქიმიურ ნივთიერებებს: (ა) სუდან I (CAS Number 842-07-9); (ბ) სუდან II (CAS Number 3118-97-6); (გ) სუდან III (CAS Number 85-86-9); (დ) მეწამული წითელი, ა6 სუდან IV (CAS Number 85-83-6)

(9) ნარჩენები დიაფენთიურონის;

(10) ნარჩენები კარბოფურანის;

(11) ნარჩენები ფენტოატის;

(12) ნარჩენები ქლორბუფამის;

(13) საკონტროლო მეთოდი EN/ISO) 6579-1 (გამოვლენის მეთოდის უახლესი განახლებული ვერსია) აy მის წინააღმდეგ ვალიდირებული მეთოდი, რომელიც შეესაბამება EN/ISO 16140 უახლეს ვერსიას აy სხვა საერთაშორისოდ მიღებულ პროტოკოლებს;

(14) ნარჩენები ფორმეტანატის (ფორმეტანატის და მისი მარილების ჯამი, გამოსახული< როგორც ფორმეტანატი (ჰიდროქლორიდი)), პროთიოფოსი და ტრიფორინის;

(15) სამსახურის მიერ იდენტურობის და ფიზიკური შემოწმება შეიძლება განხორციელდეს სხვა სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტში ან უახლოეს საბაჟო კონტროლის ზონაში, რომელიც მითითებულია საერთო შესვლის დოკუმენტში (დანართი №4). ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, ტვირთის მფლობელის ტერიტორიაზე „არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის სასაზღვრო კონტროლის წესის" (დანართი N1) მე-5 მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად;

(16) საკონტროლო მეთოდები: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ან ISO 5522:1981;

(17) ნარჩენები პროქლორაზის;

(18) ნარჩენები დიაფელთიურონის, ფორმეტანატის (ფორმეტანატის და მისი მარილების ჯამი, გამოსახული როგორც ფორმეტანატი (ჰიდროქლორიდი)) და თიოფანატ-მეთილის;

(19) ნარჩენები დითიოკარბამიტების (დითიოკარბამიტები გამოსახული როგორც CS2, რომელიც მათ შორის შეიცავს მანებს, მანკოზებს, მეთირამს, პროპინებს, თირამს და ზირამს) და მეტრაფენონის;

(20) ნარჩენები დითიოკარბამიტების (დითიოკარბამიტები, გამოსახული როგორც CS2, რომელიც მათ მორის შეიცავს მანებს, მანკოზებს, მეთირამს, პროპინებს, თირამს და ზირამს), ფენტოატის და ქვინალფოსის.              

 

დანართი №3

 

აფლატოქსინით დაბინძურების (კონტამინაციის) რისკის შემცველი არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველის საკვების ნუსხა

სურსათი/ცხოველის საკვების დასახელება

სეს ესნ კოდი

წარმოშობის ან გამომგზავნი ქვეყანა

ფიზიკური და იდენტურობის შემოწმების სიხშირე (%)

 • წიწაკა Piper გვარისა; Capsicum გვარისა ან Pimrnta გვარის ნაყოფები, ხმელი, დამსხვრეული ან დაფქული:
 • კოჭა, ზაფრანა, ტურმერიკი (კურკუმა), ურცი, ან ბეგქონდარა, დაფნის ფოთოლი, კარი და დანარჩენი სუნელ-სანელებლები:

(სურსათი – ხმელი სანელებლები)

 • 0904

 

 •  0910

 

 

ეთიოპიის ფედერაციული დემოკრატიული რესპუბლიკა

50

 • მიწის თხილი (არაქისი)  დაუჩურჩავი
 • მიწის თხილი (არაქისი) დაჩურჩული
 • მიწის თხილის (არაქისის)  კარაქი
 • მიწის თხილი (არაქისი)  სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული

(სურსათი/ცხოველის საკვები)

 • 1202 41
 • 1202 42
 • 2008 11 10
 • 2008 11 91
 • 2008 11 96
 • 2008 11 98

არგენტინის რესპუბლიკა

5

 • თხილი (Corylus sp.) ნაჭუჭგაუცლელი
 • თხილი (Corylus sp.) ნაჭუჭგაცლილი
 • კაკლებისა ან ხმელი ნაყოფების ნარევები, რომელიც შეიცავს თხილს
 • თხილის პასტა
 • თხილი, სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული, ნარევების ჩთვლით
 • თხილის წმინდად და უხეშად ნაფქვავი ფქვილი და ფხვნილი
 • დაჭრილი, დამტვრეული და  დაქუცმაცებული თხილი
 • თხილის ზეთი

(სურსათი)

 • 0802 21 00
 • 0802 22 00
 • 0813 50 (დან)
 • 2007 10 (დან) ან
 • 2007 99
 • 2008 19 (დან)
 • 2008 97 (დან)
 • 1106 30 90 (დან)  
 • 0802 22 00 (დან);
 • 2008 19
 • 1515 90 99 (დან)

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა

20

 • ბრაზილიური კაკალი  ნაჭუჭგაუცლელი
 • კაკლებისა ან ხმელი ნაყოფების ნარევები, რომელიც შეიცავს ბრაზილიურ ნაჭუჭგაუცლელ კაკალს

 (სურსათი)

 • 0801 21 00
 • 0813 50 (დან)  

ბრაზილიის რესპუბლიკა

შერჩევითი (random)

 • მიწის თხილი (არაქისი) დაუჩურჩავი
 • მიწის თხილი (არაქისი)  დაჩურჩული
 • მიწის თხილის (არაქისის)  კარაქი
 • მიწის თხილი (არაქისი)  სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული

(სურსათი/ცხოველის საკვები)

 • 1202 41 00
 • 1202 42 00
 • 2008 11 10
 • 2008 11 91
 • 2008 11 96
 • 2008 11 98

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა

20

 • მიწის თხილი (არაქისი)  დაუჩურჩავი
 • მიწის თხილი (არაქისი)  დაჩურჩული
 • მიწის თხილის (არაქისის)  კარაქი
 • მიწის თხილი (არაქისი)  სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული

(სურსათი/ ცხოველის საკვები)

 • 1202 41
 • 1202 42
 • 2008 11 10
 •  
 • 2008 11 91
 • 2008 11 91
 • 2008 11 96
 • 2008 11 98

ეგვიპტის არაბული რესპუბლიკა

20

 • ფისტა ნაჭუჭგაუცლელი
 • ფისტა ნაჭუჭგაცლილი
 • კაკლებისა ან ხმელი ნაყოფების ნარევები, რომელიც შეიცავს ფისტას
 • ფისტას პასტა
 • ფისტა სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული, ნარევების ჩთვლით
 • ფისტას წმინდად და უხეშად ნაფქვავი ფქვილი და ფხვნილი

(სურსათი)

 • 0802 51 00
 • 0802 52 00
 • 0813 50 (დან)
 • 2007 10 (დან) ან
 • 2007 99
 • 2008 19 13
 • 2008 19 93
 • 2008 97 (დან)
 • 1106 30 90

ირანის ისლამური რესპუბლიკა

50

 • ხმელი ლეღვი
 • კაკლებისა ან ხმელი ნაყოფების ნარევები, რომელიც შეიცავს ლეღვს
 • ლეღვის პასტა
 • ლეღვი, სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული, ნარევების ჩათვლით

(სურსათი)

 • 0804 20 90
 • 0813 50 (დან)
 •  2007 10 (დან) ან
 • 2007 99
 • 2008 99 (დან)
 • 2008 97 (დან)

თურქეთის რესპუბლიკა

10

 • თხილი (Corylus sp.) ნაჭუჭგაუცლელი
 • თხილი (Corylus sp.) ნაჭუჭგაცლილი
 • კაკლებისა ან ხმელი ნაყოფების ნარევები, რომელიც შეიცავს თხილს
 • თხილის პასტა
 • თხილი, სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული, ნარევების ჩთვლით
 • თხილის წმინდად და უხეშად ნაფქვავი ფქვილი და ფხვნილი
 • დაჭრილი, დამტვრეული და  დაქუცმაცებული თხილი
 • თხილის ზეთი

(სურსათი)

 • 0802 21 00
 • 0802 22 00
 •   0813 50 (დან)
 • 2007 10 (დან) ან         
 • 2007 99
 • 2008 19 (დან);
 • 2008 97 (დან)
 • 1106 30 90 (დან)
 • 0802 22 00 (დან);
 • 2008 19
 • 1515 90 99 (დან)

თურქეთის რესპუბლიკა

5

 • ფისტა ნაჭუჭგაუცლელი
 • ფისტა ნაჭუჭგაცლილი
 • კაკლებისა ან ხმელი ნაყოფების ნარევები, რომელიც შეიცავს ფისტას
 • ფისტას პასტა
 • ფისტა სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული, ნარევების ჩთვლით
 • ფისტას წმინდად და უხეშად ნაფქვავი ფქვილი და ფხვნილი

(სურსათი)

 • 0802 51 00
 • 0802 52 00
 • 0813 50 (დან)
 • 2007 10 (დან) ან
 • 2007 99
 • 2008 19 13
 • 2008 19 93
 • 2008 97 (დან)
 •   1106 30 90

თურქეთის რესპუბლიკა

50

 • მიწის თხილი (არაქისი)  დაუჩურჩავი
 • მიწის თხილი (არაქისი)  დაჩურჩული
 • მიწის თხილის (არაქისის)  კარაქი
 • მიწის თხილი (არაქისი)  სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული

(სურსათი/ ცხოველის საკვები)

 • 1202 41 00
 • 1202 42 00
 • 2008 11 10
 • 2008 11 91
 • 2008 11 96
 • 2008 11 98

განას რესპუბლიკა

50

 • მიწის თხილი (არაქისი)  დაუჩურჩავი
 • მიწის თხილი (არაქისი)  დაჩურჩული
 • მიწის თხილის (არაქისის)  კარაქი
 • მიწის თხილი (არაქისი)  სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული

(სურსათი/ ცხოველის საკვები)

 • 1202 41 00
 • 1202 42 00
 • 2008 11 10
 • 2008 11 91
 • 2008 11 96
 • 2008 11 98

ინდოეთის რესპუბლიკა

10

 • საზამთროს (Egusi, Citrullus spp.) თესლები და მიღებული პროდუქტები

(სურსათი)

 • 1207 70 00 (დან)
 • 1106 30 90 (დან)
 • 2008 99 99 (დან)

ნიგერიის ფედერაციული რესპუბლიკა

50

 • მიწის თხილი (არაქისი)  დაუჩურჩავი
 • მიწის თხილი (არაქისი)  დაჩურჩული
 • მიწის თხილის (არაქისის)  კარაქი
 • მიწის თხილი (არაქისი)  სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული

(სურსათი/ ცხოველის საკვები)

 • 1202 41 00
 • 1202 42 00
 • 2008 11 10
 • 2008 11 91
 • 2008 11 96
 • 2008 11 98

ბრაზილიის ფედერაციული რესპუბლიკა

10

 • წიწაკა Capsicum annuum გვარის, მთლიანი
 • წიწაკა Capsicum annuum გვარის, დამსხვრეული ან დაფქული
 • Capsicum-ის გვარის ხმელი ნაყოფები, მთელი, გარდა ტკბილი წიწაკისა (Capsicum annuum)
 • ჯავზი (Myristica fragrans)

(სურსათი  – ხმელი სანელებლები)

 • 0904 21 10
 • 0904 22 90 (დან)
 • 0904 21 30 (დან)
 • 0908 11 00;
 • 0908 12 00

ინდოეთის რესპუბლიკა

20

 • ჯავზი (Myristica fragrans)

(სურსათი   ხმელი სანელებლები)

 • 0908 11 00
 • 0908 12 00

ინდონეზიის რესპუბლიკა

20“.

 

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.