სააქციო საზოგადოება „თამარისის“ მორიგი კრების მოწვევის შესახებ

სააქციო საზოგადოება „თამარისის“ მორიგი კრების მოწვევის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები სააქციო საზოგადოება „თამარისი“
მიღების თარიღი 17/11/2020
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/11/2020
სარეგისტრაციო კოდი
0
17/11/2020
ვებგვერდი, 18/11/2020
სააქციო საზოგადოება „თამარისის“ მორიგი კრების მოწვევის შესახებ
სააქციო საზოგადოება „თამარისი“
 

 

განცხადება

სააქციო საზოგადოება „თამარისის“ მორიგი კრების მოწვევის შესახებ

 


სააქციო საზოგადოება „თამარისის“ დირექტორატი იწვევს სააქციო საზოგადოების აქციონერებს სააქციო საზოგადოება „თამარისის“ მორიგ საერთო კრებაზე, რომელიც გაიმართება 2020 წლის . . ., თბილისში, აწყურის ქ №9

დღის წესრიგი:

1. 2020 წლის წლიური ანგარიში:

ა. წლიური ანგარიშის წარმოდგენა დირექტორისა და სამეთვალყურეო საბჭოს ანგარიშთან ერთად.

2. წესდებაში ცვლილებების შეტანა.

კრების მუშობაში მონაწილეობის მისაღებად მოწვეულნი არიან:

ჩვეულებრივი აქციის მფლობელი აქციონერები, თუ ისინი რეგისტრირებული არიან საზოგადოების აქციონერთა რეესტრში 2008 წლის მდგომარეობით.

აქციონერთ კრებაზე მონაწილეობის მიღების უფლებას შეამოწმებენ სს „თამარისის“რეგისტრატორთნ - სააქციო საქართველოს ფასიანი ქაღლდების გაერთიანებულ რეგისტრატორი, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ვაჟ ფშაველას ქ ..

სააქციო საზოგადოება“თამარისის“

დირექტორი:  დავით ცინცაძე

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.