სააქციო საზოგადოება ,,ბამბის ნართის’’ ჩატარებული აქციონერთა საერთო კრების შესახებ

სააქციო საზოგადოება ,,ბამბის ნართის’’ ჩატარებული აქციონერთა საერთო კრების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები ს.ს."ბამბის ნართი"
მიღების თარიღი 17/11/2020
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/11/2020
სარეგისტრაციო კოდი
0
17/11/2020
ვებგვერდი, 20/11/2020
სააქციო საზოგადოება ,,ბამბის ნართის’’ ჩატარებული აქციონერთა საერთო კრების შესახებ
ს.ს."ბამბის ნართი"
გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა
სააქციო საზოგადოება ,,ბამბის ნართის’’ (ს/კ. 200003085ჩატარებული  აქციონერთა საერთო კრების შესახებ

2020 წლის 17 ნოემბერი


საააქციო საზოგადოება „ბამბის ნართში“  2020 წლის 17 ნოემბერს ჩატარებულმა აქციონერთა  საერთო კრებამ მიიღო დადგენილება 2019 წლის 31  დეკემბრის მდგომარეობით დაგროვილი მოგებიდან,  5,640,000 ლარი განაწილდეს  დივიდენდებად საზოგადოების აქციონერებზე.

დივიდენდების სააღრიცხვო თარიღად დადგენილია  2020 წლის 4 დეკემბერი.

დივიდენდების გაცემის დაწყების თარიღად – 2020 წლის 21 დეკემბერი.

 

სს. „ბამბის ნართის“ დირექტორი                                                         თ. ლებანიძე.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.