საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია - შპს „ვაკეს“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაუქმების შესახებ

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია - შპს „ვაკეს“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაუქმების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 073
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია
მიღების თარიღი 12/11/2020
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/11/2020
სარეგისტრაციო კოდი
073
12/11/2020
ვებგვერდი, 18/11/2020
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია - შპს „ვაკეს“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაუქმების შესახებ
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

ინფორმაცია

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების  მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ გაცემული ბუნებრივი გაზის ლიცენზიის გაუქმების შესახებ

#

ორგანიზაციის დასახელება და სამართლებრივი ფორმა

(მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონი, ფაქსი, ელ.ფოსტა)

ლიცენზიის ნომერი

ლიცენზიის გაცემის თარიღი

საქმიანობის სახე

სახელმწიფო რეგისტრაციის მონაცემები

ლიცენზიის გამცემი ორგანო

(მისამართი: საკონტაქტო ტელეფონი, ფაქსი, ელ.ფოსტა)

 

1

შპს „ვაკე“ ელ. ახვლედიანის ქ. N30

0103, თბილისი

N073

29.12.2005

ბუნებრივი გაზის განაწილება

საიდენტიფიკაციო კოდი:

230799106

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია თბილისი, 0194

ა. მიცკევიჩის ქ. N19

ტელ: (032)242-01-80 ელ.ფოსტა:mail@gnerc.org

 

ლიცენზიაზე ხელმომწერი თანამდებობის პირის ვინაობა

განახლება

გასაჩივრება

გაუქმება

შეჩერება

ცვლილებები/შენიშვნები

ლიცენზიის

გაუქმება

დავით ნარმანია საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე

გიორგი ფანგანი

გიორგი ფრუიძე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების  მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წევრები

 

 

 

 

საქართველოს ენერგეტიკისა და

წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 12

ნოემბრის N69/5 გადაწყვეტილებით

გაუქმდა შპს „ვაკე“-ს ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზია.

 

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.