გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 და M3 კატეგორიების ავტობუსებით რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ტარიფის განსაზღვრის შესახებ

გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 და M3 კატეგორიების ავტობუსებით რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ტარიფის განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 49
დოკუმენტის მიმღები გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 13/11/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/11/2020
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.148.016639
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
49
13/11/2020
ვებგვერდი, 16/11/2020
010250050.35.148.016639
გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 და M3 კატეგორიების ავტობუსებით რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ტარიფის განსაზღვრის შესახებ
გორის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (16/11/2020 - 04/02/2021)

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №49

2020 წლის 13 ნოემბერი

ქ. გორი

გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 და M3 კატეგორიების ავტობუსებით რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ტარიფის განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტის, „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის „რ“ ქვეპუნქტის, „ეკონომიკის რეგულირებადი სფეროების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 5 დეკემბრის №667 დადგენილების პირველი მუხლის „ა“ და „ა1“ ქვეპუნქტების და მე-2 მუხლის საფუძველზე,გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 კატეგორიის ავტობუსებით რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ტარიფი განისაზღვროს მარშრუტების მიხედვით დანართი 1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M3 კატეგორიის ავტობუსებით რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის  ტარიფი განისაზღვროს მარშრუტების მიხედვით დანართი 2-ის შესაბამისად.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე.

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით რაზმაძედანართი 1

 

გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში (M2 კატეგორიის) ავტობუსით რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ტარიფი

 

 

მარშრუტის 

ავტობუსების (M2 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტები

ტარიფი

(ლარი)

 

 

1

გორი-ახალდაბა

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-გორის გვირაბების შემოვლითი გზა-გორი ნიქოზის გზა-სოფელი ახალდაბა

ბ) სოფელი ახალდაბა-გორი ნიქოზის გზა-გორის გვირაბების შემოვლითი გზა-ცხინვალის გზატკეცილი - ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1,0

 

 

2

გორი-აშენდა

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-გორის გვირაბების შემოვლითი გზა-გორი ნიქოზის გზა-სოფელი აშენდა.

ბ) სოფელი აშენდა-სოფელი ვარიანი-გორი ნიქოზის გზა-გორის გვირაბების შემოვლითი გზა-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1,0

 

 

3

გორი-ვარიანი

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-გორის გვირაბების შემოვლითი გზა-გორი ნიქოზის გზა-სოფელივარიანი

 ბ) სოფელი ვარიანი-გორი ნიქოზის გზა-გორის გვირაბების შემოვლითი გზა-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1,0

 

 

4

გორი-საქაშეთი

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-გორის გვირაბების შემოვლითი გზა-გორი ნიქოზის გზა-სოფელივარიანი-სოფელისაქაშეთი

ბ) სოფელი საქაშეთი-სოფელი ვარიანი-გორი ნიქოზის გზა-გორის გვირაბების შემოვლითი გზა-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1.5

 

 

5

გორი-ყელქცეული

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-გორის გვირაბების შემოვლითი გზა-გორი ნიქოზის გზა-სოფელი ვარიანი-სოფელი შინდისი-სოფელი ყელქცეული

ბ) სოფელი ყელქცეული-სოფელი შინდისი-სოფელი ვარიანი-გორი ნიქოზის გზა-გორის გვირაბების შემოვლითი გზა-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1.5

 

 

6

გორი-ქვემო ხვითი

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-გორის გვირაბების შემოვლითი გზა-გორი ნიქოზის გზა-სოფელი ვარიანი-სოფელი შინდისი-სოფელი ფხვენისი-სოფელი ქვემო ხვითი

ბ) სოფელი ქვემო ხვითი-სოფელი ფხვენისი-სოფელი შინდისი-სოფელი ვარიანი-გორი ნიქოზის გზა-გორის გვირაბების შემოვლითი გზა-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1.5

 

 

7

გორი-ზემო ხვითი 

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-გორის გვირაბების შემოვლითი გზა-გორი ნიქოზის გზა-სოფელი ვარიანი-სოფელი შინდისი-სოფელი ფხვენისი-სოფელი ნიქოზი-სოფელი ზემო ხვითი

ბ) სოფელი ზემო ხვითი-სოფელი ნიქოზი-სოფელი ფხვენისი-სოფელი შინდისი-სოფელი ვარიანი-გორი ნიქოზის გზა-გორის გვირაბების შემოვლითი გზა-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1.5

 

 

 

8

გორი-რეხა

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-გორი ცხინვალის გზა-სოფელი რეხა.

ბ) სოფელი რეხა-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

0.8

 

9

გორი-კარალეთი

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-გორი ცხინვალის გზა-სოფელი კარალეთი.

ბ) სოფელი კარალეთი-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

0.8

 

 

10

გორი-გარეჯვარი

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-გორი ცხინვალის გზა-სოფელი კარალეთი-სოფელი გარეჯვარი. 

ბ) სოფელი გარეჯვარი-სოფელი კარალეთი-გორი ცხინვალის გზა- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1.0

 

 

11

გორი-ქვეში

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-გორი ცხინვალის გზა-სოფელი კარალეთი-სოფელი გარეჯვარი-სოფელი ქვემო არცევი-სოფელი ქვეში.

ბ) სოფელი ქვეში-სოფელი გარეჯვარი-სოფელი კარალეთი-გორი ცხინვალის გზა-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1.5

 

12

გორი-შერთული

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-გორი ცხინვალის გზა-სოფელი კარალეთი-სოფელი ძევერა-სოფელი  შერთული

ბ) სოფელი შერთული-სოფელი ძევერა-სოფელი კარალეთი-გორი ცხინვალის გზა-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1,5

 

 

13

გორი-სათემო

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-გორი ცხინვალის გზა-სოფელი კარალეთი-სოფელი ქიწნისი-სოფელი  სათემო

ბ) სოფელი სათემო-სოფელი ქიწნისი-სოფელი კარალეთი-გორი ცხინვალის გზა-ცხინვალის გზატკეცილი-ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1.5

 

 

14

გორი-მარანა

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია -ცხინვალის გზატკეცილი-გორი ცხინვალის გზა-სოფელი კარალეთი-სოფელი ტყვიავი-სოფელი  მარანა 

ბ) სოფელი მარანა-სოფელი ტყვიავი-სოფელი კარალეთი-გორი ცხინვალის გზა-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1,5

 

 

15

გორი-ფლავი

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-გორი ცხინვალის გზა-სოფელი კარალეთი-სოფელი ტყვიავი-სოფელი  ფლავი-სოფელი ფლავისმანი.  

ბ) სოფელი ფლავისმანი-სოფელი ფლავი-სოფელი ტყვიავი-სოფელი კარალეთი-გორი ცხინვალის გზა-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1.5

 

 

16

გორი-ქერე

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-გორი ცხინვალის გზა-სოფელი კარალეთი-სოფელი ტყვიავი-სოფელი  ქერე.

ბ) სოფელი ქერე-სოფელი ტყვიავი-სოფელი კარალეთი-გორი ცხინვალის გზა-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1.5

 

 

17

გორი-მერეთი-კოშკა

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-გორი ცხინვალის გზა-სოფელი კარალეთი-სოფელი ტყვიავი-სოფელიკარბი- სოფელიმერეთი-სოფელიკოშკა.

 ბ) სოფელი კოშკა-სოფელი მერეთი-სოფელი ტყვიავი-სოფელი კარალეთი-გორი ცხინვალის გზა-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1.5

18

გორი-მერეთი-ზარდიანთკარი

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-გორი ცხინვალის გზა-სოფელი კარალეთი-სოფელი ტყვიავი-სოფელი კარბი-სოფელიმერეთი-სოფელი ზარდიანთ კარი.

ბ) სოფელი ზარდიანთკარი-სოფელი მერეთი-სოფელი ტყვიავი-სოფელი კარალეთი-გორი ცხინვალის გზა-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1,5

 

 

19

გორი-არბო

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-გორი ცხინვალის გზა-სოფელი კარალეთი-სოფელი ტყვიავი-სოფელი  ტირძნისი-სოფელი დიცი-სოფელი ქორდი-სოფელი არბო.

ბ) სოფელი არბო-სოფელი ქორდი- სოფელი დიცი-სოფელი ტირძნისი-სოფელი ტყვიავი-სოფელი კარალეთი-გორი ცხინვალის გზა-ცხინვალის გზატკეცილი-ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1.5

 

 

20

გორი-ერგნეთი

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-გორი ცხინვალის გზა-სოფელი კარალეთი-სოფელი ტყვიავი-სოფელი  ტირძნისი-სოფელი ბროწლეთი-სოფელი ერგნეთი.

ბ) სოფელი ერგნეთი-სოფელი ბროწლეთი-სოფელი ტირძნისი-სოფელი ტყვიავი-სოფელი კარალეთი-გორი ცხინვალის გზა-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1.5

 

 

21

გორი- მეღვრეკისი

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-გორი ცხინვალის გზა-სოფელი კარალეთი-სოფელი ტყვიავი-სოფელი  ტირძნისი-სოფელი ბროწლეთი-სოფელი მეღვრეკისი.

ბ) სოფელი მეღვრეკისი-სოფელი ბროწლეთი-სოფელი ტირძნისი-სოფელი ტყვიავი-სოფელი კარალეთი-გორი ცხინვალის გზა-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1.5

 

 

22

გორი- სვენეთი

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-ავტობანი-გორი მეჯვრისხევის გზა-სოფელი სვენეთი.

ბ) სოფელი სვენეთი-გორი მეჯვრისხევის გზა-ავტობანი-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

0.8

 

 

23

გორი- ხელთუბანი

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-ავტობანი-გორი მეჯვრისხევის გზა-სოფელი ხელთუბანი.

ბ) სოფელი ხელთუბანი-გორი მეჯვრისხევის გზა-ავტობანი-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1,0

 

 

24

გორი- თორტიზა

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-ავტობანი-გორი მეჯვრისხევის გზა-სოფელი ხელთუბანი-სოფელი თორტიზა

ბ) სოფელი თორტიზა-სოფელი ხელთუბანი-გორი მეჯვრისხევის გზა-ავტობანი-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1.0

 

 

25

 გორი-კვარხეთი

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-ავტობანი-გორი მეჯვრისხევის გზა-სოფელი ხელთუბანი-სოფელი კვარხეთი.

ბ) სოფელი კვარხეთი-სოფელი ხელთუბანი-გორი მეჯვრისხევის გზა-ავტობანი-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1.5

 

 

26

 გორი-ციცაგიანთკარი

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის

გზატკეცილი-ავტობანი-გორი მეჯვრისხევის გზა-სოფელი ხელთუბანი-სოფელიახრისი-სოფელიციცაგიანთკარი.

ბ) სოფელი ციცაგიანთკარი-სოფელი ახრისი-სოფელი ხელთუბანი-გორი მეჯვრისხევის გზა-ავტობანი-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1,5

 

 

27

 გორი-კირბალი

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-ავტობანი-გორი მეჯვრისხევის გზა-სოფელი ხელთუბანი-სოფელი ზერტი-სოფელი კირბალი.

ბ) სოფელი კირბალი-სოფელი ზერტი-სოფელი ხელთუბანი-გორი მეჯვრისხევის გზა-ავტობანი-ცხინვალის გზატკეცილი - ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1,5

 

 

28

 გორი-ჯარიაშენი

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-ავტობანი-გორი მეჯვრისხევის გზა-სოფელი ხელთუბანი-სოფელი მეჯვრისხევი-სოფელი ახალუბანი-სოფელი ჯარიაშენი

ბ) სოფელი ჯარიაშენი-სოფელი ახალუბანი-სოფელი მეჯვრისხევი-სოფელი ხელთუბანი-გორი მეჯვრისხევის გზა-ავტობანი-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1.5

 

 

29

 გორი-ბერშუეთი

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-ავტობანი-ავტობანი ბერშუეთის გზა-სოფელი ახალსოფელი-სოფელი ზეღდულეთი-სოფელი სობისი-სოფელი ბერშუეთი. 

ბ) სოფელი ბერშუეთი-სოფელი სობისი-სოფელი ზეღდულეთი-სოფელი ახალსოფელი-ავტობანი ბერშუეთის გზა-ავტობანი-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1.5

 

 

30

 გორი-ნაწრეტი

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-ავტობანი-სოფელი შავშვები-სოფელი ნაწრეტი. 

ბ) სოფელი ნაწრეტი-ავტობანი-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1,5

 

 

31

 გორი-წითელუბანი

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-ავტობანი-ავტობანი წითელუბნის გზა-სოფელი წითელუბანი.

ბ) სოფელი წითელუბანი-ავტობანი წითელუბნის გზა-ავტობანი-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1.5

 

 

32

 გორი-შავშვების დევნილთა დასახლება

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-ავტობანი-ავტობანი წითელუბნის გზა-სოფელი შავშვების დევნილთა დასახლება.  

ბ) სოფელი შავშვების დევნილთა დასახლება-ავტობანი წითელუბნის გზა-ავტობანი-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1,5

 

 

 

 

33

გორი-ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლება   

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-ავტობანი-ავტობანი ხურვალეთის  გზა-სოფელი ხურვალეთის დევნილთა დასახლება.

ბ) სოფელი ხურვალეთის დევნილთა დასახლება-ავტობანი ხურვალეთის გზა-ავტობანი-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1,5

 

 

34

 გორი-ხურვალეთი 

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკეცილი-ავტობანი-ავტობანი ხურვალეთის  გზა-სოფელი ხურვალეთის დევნილთა დასახლება-სოფელი ხურვალეთი.

ბ) სოფელი ხურვალეთი-ავტობანი ხურვალეთის გზა-ავტობანი-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1,5

 

 

35

 გორი-კოშკები

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკ.- პაპიტაშვილის ქუჩა-მელიქიშვილის ქუჩა-ნინოშვილის ქუჩა-თოიძის ქუჩა-სუხიშვილის ქუჩა-დავით აღმაშენებლის გამზირი-თამარ მეფის ქუჩა-სტალინის ქუჩა-კეკეცხოველის ქუჩა-გორიჯვრის ქუჩა-გორი სკრის გზა-სოფელი სკრა-სოფელი ბეთლემი-სოფელი რიეთი-სოფელი  კოშკები.

ბ) სოფელი კოშკები-სოფელი რიეთი-სოფელი ბეთლემი-სოფელი სკრა-გორი სკრის გზა-გორიჯვრის ქუჩა-რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორია-სამადაშვილის ქუჩა-კეცხოველის ქუჩა-სტალინის გამზირი- ნინოშვილის ქუჩა-მელიქიშვილის ქუჩა- ცხინვალის გზატკ.- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1

 

 

36

 გორი-სკრის დევნილთა დასახლება

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატ-პუშკინის ქუჩა-თბილისის ქუჩა-სტალინის ქუჩა--კეცხოველის ქუჩა-გორიჯვრის ქუჩა-გორი სკრის გზა-სოფელი სკრა-სოფელ სკრის დევნილთა დასახლება.

ბ)სოფელ სკრის დევნილთა დასახლება-სოფელი სკრა-გორი სკრის გზა-გორიჯვრის ქუჩა-რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორია.სამადაშვილის ქუჩა-კეცხოველის ქუჩა-სტალინის გამზირი- ნინოშვილის ქუჩა-მელიქიშვილის ქუჩა-ცხინვალის გზატკეცილი- სოფელ სკრის დევნილთა დასახლება-სოფელი სკრა-გორი სკრის გზა-გორიჯვრის ქუჩა-რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორია.სამადაშვილის ქუჩა-კეცხოველის ქუჩა-სტალინის გამზირი- ნინოშვილის ქუჩა-მელიქიშვილის ქუჩა- ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1,0

 

 

37

 გორი-ღვარები

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატ- პაპიტაშვილის ქუჩა-მელიქიშვილის ქუჩა-ნინოშვილის ქუჩა-თოიძის ქუჩა-სუხიშვილის ქუჩა-დავით აღმაშენებლის გამზირი-თამარ მეფის ქუჩა-სტალინის ქუჩა-კეკეცხოველის ქუჩა-გორიჯვრის ქუჩა-რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორია-გორიჯვრის ქუჩა-გაბაშვილის ქუჩა-კეცხოველის ქუჩა-გორი კავთისხევის გზა-სოფელი ხიდისთავი-ხიდისთავი ბოშურის გზა-სოფელი ჯებირი-სოფელი წედისი-სოფელი  ბნავისი-სოფელი ოლოზი-სოფელი ღვარები. 

ბ) სოფელი ღვარები-სოფელი ოლოზი-სოფელი ბნავისი-სოფელი  წედისი-სოფელი ჯებირი-ხიდისთავი ბოშურის გზა-სოფელი ხიდისთავი-კავთისხევი გორის გზა-კეცხოველის ქუჩა-სტალინის გამზირი- ნინოშვილის ქუჩა-მელიქიშვილის ქუჩა-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

2,0

 

 

38

 გორი-ატენი

ა)  ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკ. - პაპიტაშვილის ქუჩა-მელიქიშვილის ქუჩა-ნინოშვილის ქუჩა-თოიძის ქუჩა-სუხიშვილის ქუჩა-დავით აღმაშენებლის გამზირი-თამარ მეფის ქუჩა-სტალინის ქუჩა-კეკეცხოველის ქუჩა-გორიჯვრის ქუჩა-რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორია-გორიჯვრის ქუჩა-გაბაშვილის ქუჩა-კეცხოველის ქუჩა-გორი კავთისხევის გზა-სოფელი ხიდისთავი-ხიდისთავი ბოშურის გზა-სოფელი ატენი.

ბ) სოფელი ატენი-ხიდისთავი ბოშურის გზა-სოფელი ხიდისთავი-კავთისხევი გორის გზა-კეცხოველის ქუჩა-სტალინის გამზირი- ნინოშვილის ქუჩა-მელიქიშვილის ქუჩა-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1,0

 

 

39

  გორი-ლევიტანა

ა)  ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატ- პაპიტაშვილის ქუჩა-მელიქიშვილის ქუჩა-ნინოშვილის ქუჩა-თოიძის ქუჩა-სუხიშვილის ქუჩა-დავით აღმაშენებლის გამზირი-თამარ მეფის ქუჩა-სტალინის ქუჩა-კეკეცხოველის ქუჩა-გორიჯვრის ქუჩა- რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორია-გორიჯვრის ქუჩა-გაბაშვილის ქუჩა-კეცხოველის ქუჩა-გორი კავთისხევის გზა-სოფელი ხიდისთავი-ხიდისთავი ბოშურის გზა-სოფელი ატენი-სოფელი ბობნევი-სოფელი ბიისი-სოფელი ბოშური-სოფელი ტუსრები-სოფელი ლევიტანა.

ბ)   ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატ- პაპიტაშვილის ქუჩა-მელიქიშვილის ქუჩა-ნინოშვილის ქუჩა-თოიძის ქუჩა-სუხიშვილის ქუჩა-დავით აღმაშენებლის გამზირი-თამარ მეფის ქუჩა-სტალინის ქუჩა-კეკეცხოველის ქუჩა-გორიჯვრის ქუჩა- რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორია-გორიჯვრის ქუჩა-გაბაშვილის ქუჩა-კეცხოველის ქუჩა-გორი კავთისხევის გზა-სოფელი ხიდისთავი-ხიდისთავი ბოშურის გზა-სოფელი ატენი-სოფელი ბობნევი-სოფელი ბიისი-სოფელი ბოშური-სოფელი ტუსრები-სოფელი ლევიტანა.

3.0

 

 

 

40

  გორი-ხიდისთავი (ოხერას უბანი)

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატ- პაპიტაშვილის ქუჩა-მელიქიშვილის ქუჩა-ნინოშვილის ქუჩა-თოიძის ქუჩა-სუხიშვილის ქუჩა-დავით აღმაშენებლის გამზირი-თამარ მეფის ქუჩა-სტალინის ქუჩა-კეკეცხოველის ქუჩა-გორიჯვრის ქუჩა- რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორია-გორიჯვრის ქუჩა-გაბაშვილის ქუჩა-კეცხოველის ქუჩა-გორი კავთისხევის გზა-სოფელი ხიდისთავი (ოხერას   ბ) სოფელი ხიდისთავი(ოხერას უბანი)-კავთისხევი გორის გზა-კეცხოველის ქუჩა-სტალინის გამზირი- ნინოშვილის ქუჩა-მელიქიშვილის ქუჩა-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

0.8

 

 

41

  გორი-ხიდისთავი (ჭალის უბანი)

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატ- პაპიტაშვილის ქუჩა-მელიქიშვილის ქუჩა-ნინოშვილის ქუჩა-თოიძის ქუჩა-სუხიშვილის ქუჩა-დავით აღმაშენებლის გამზირი-თამარ მეფის ქუჩა-სტალინის ქუჩა -კეკეცხოველის ქუჩა-გორიჯვრის ქუჩა- რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორია-გორიჯვრის ქუჩა-გაბაშვილის ქუჩა-კეცხოველის ქუჩა-გორი კავთისხევის გზა-სოფელი ხიდისთავი (ჭალის  უბანი)

ბ) სოფელი ხიდისთავი(ჭალის უბანი)-კავთისხევი გორის გზა-კეცხოველის ქუჩა--სტალინის გამზირი- ნინოშვილის ქუჩა-მელიქიშვილის ქუჩა-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

0.8

 

 

 

 

 

 

 

42

  გორი-უფლისციხე

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკ. - პაპიტაშვილის ქუჩა-მელიქიშვილის ქუჩა-ნინოშვილის ქუჩა-თოიძის ქუჩა-სუხიშვილის ქუჩა-დავითაღმაშენებლის გამზირი-თამარ მეფის ქუჩა- სტალინის ქუჩა-კეკეცხოველის ქუჩა-გორიჯვრის ქუჩა-რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორია-გორიჯვრის ქუჩა-გაბაშვილის ქუჩა-კეცხოველის ქუჩა-გორი კავთისხევის გზა-სოფელი ხიდისთავი- გორი კავთისხევის გზა-უფლისციხის კომპლექსთან მისასვლელი გზა-სოფელი უფლისციხე.      

ბ) სოფელი უფლისციხე-უფლისციხის კომპლექსთან მისასვლელი გზა-კავთისხევი გორის გზა-სოფელი ხიდისთავი-კავთისხევი გორის გზა-კეცხოველის ქუჩა-სტალინის გამზირი- ნინოშვილის ქუჩა-მელიქიშვილის ქუჩა-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1

 

 

 

 

 

43

გორი-ქვახვრელი

ა) ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია-ცხინვალის გზატკ. - პაპიტაშვილის ქუჩა-მელიქიშვილის ქუჩა-ნინოშვილის ქუჩა-თოიძის ქუჩა-სუხიშვილის ქუჩა-დავით აღმაშენებლის გამზირი-თამარ მეფის ქუჩა-სტალინის გამზირი-კეკეცხოველის ქუჩა-გორიჯვრის ქუჩა- რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორია-გორიჯვრის ქუჩა-გაბაშვილის ქუჩა-კეცხოველის ქუჩა-გორი კავთისხევის გზა-სოფელი ხიდისთავი- გორი კავთისხევის გზა-უფლისციხის კომპლექსთან მისასვლელი გზა-სოფელი უფლისციხე-სოფელი ქვახვრელი.                                             

ქვახვრელი.                                                                                                                                   

ბ) სოფელი ქვახვრელი-სოფელი უფლისციხე-უფლისციხის კომპლექსთან მისასვლელი გზა-კავთისხევი გორის გზა-სოფელი ხიდისთავი-კავთისხევი გორის გზა-კეცხოველის ქუჩა--სტალინის გამზირი- ნინოშვილის ქუჩა-მელიქიშვილის ქუჩა-ცხინვალის გზატკეცილი- ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე არსებული აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

1

 


დანართი 2

 

გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში (M3 კატეგორიის) ავტობუსით რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ტარიფი

 


N

მარშრუტის

ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტები

 

ტარიფი

1

1ა                      1ბ

 

1ა) გორგასლის ქუჩა (დევნილთა კორპუსები) ; მშვიდობის გამზირი; მდ. ლიახვის ხიდი; ჭავჭავაძის გამზირი (ფეხბურთის ცენტრალური სტადიონი) ; გურამიშვილის ქუჩა; ამილახვრის ქუჩა; სამეფოს ქუჩა; ჭავჭავაძის გამზირი ;  სულხან-საბას ქუჩა; თამარ მაფის ქუჩა; აბრამიშვილის ქუჩა; ჩუბინიშვილის ქუჩა; ფერაძის ქუჩა;  ძმები რომელაშვილების ქუჩა; ჭავჭავაძის გამზირი; იუსტიციის სახლი; ლიახვის   ხიდი ;  მშვიდობის გამზირი;   გორგასლის ქუჩა (დევნილთა კორპუსები)                                                                                                                        1ბ)  გორგასლის ქუჩა (დევნილთა კორპუსები) ; მშვიდობის გამზირი; მდ. ლიახვის ხიდი; ჭავჭავაძის გამზირი (ფეხბურთის ცენტრალური სტადიონი) ; გურამიშვილის ქუჩა; ამილახვრის ქუჩა; სამეფოს ქუჩა; ჭავჭავაძის გამზირი ; ძმები რომელაშვილების ქუჩა ; ფერაძის ქუჩა; ჩუბინიშვილის ქუჩა; აბრამიშვილის ქუჩა; თამარ მაფის ქუჩა; რაზმაძის ქუჩა; ჩუბინიშვილის ქუჩა; ფერაძის ქუჩა;  ჭავჭავაძის გამზირი; იუსტიციის სახლი; ლიახვის   ხიდი ;  მშვიდობის გამზირი;   გორგასლის ქუჩა (დევნილთა კორპუსები)

0,50

2

2                   2ა                2ბ

 

2) თავდაცვის აკადემია; ცხინვალის გზ.; 26 მაისის სახელობის სანაპირო; ჭავჭავაძის გამზირი (ფეხბურთის ცენტრალური სტადიონი); გურამიშვილის ქუჩა; ამილახვრის ქუჩა; სამეფოს ქუჩა; ჭავჭავაძის გამზირი; სტალინის გამზირი;  მტკვრისა და რკინიგზის ხიდები; კეცხოველის ქუჩა; გორიჯვრის ქუჩა (რკინიგზის სადგური). სამადაშვილის ქუჩა; კეცხოველის ქუჩა; მტკვრისა და რკინიგზის ხიდები; სტალინის გამზირი; ქუთაისის ქუჩა; სტალინის გამზირი;  ჭავჭავაძის გამზირი; გურამიშვილის ქუჩა; 26 მაისის სახელობის სანაპირო; ცხინვალის გზატკეცილი ; თავდაცვის აკადემია.                                                                                                                            2ა) თავდაცვის აკადემია; ცხინვალის გზ.; 26 მაისის სახელობის სანაპირო; ჭავჭავაძის გამზირი (ფეხბურთის ცენტრალური სტადიონი); გურამიშვილის ქუჩა; ამილახვრის ქუჩა; სამეფოს ქუჩა; ჭავჭავაძის გამზირი; სტალინის გამზირი;  მტკვრისა და რკინიგზის ხიდები; კეცხოველის ქუჩა; გორიჯვრის ქუჩა ; ელექტროფიკაციის დასახლება;გორიჯვრის ქუჩა(რკინიგზის სადგური). სამადაშვილის ქუჩა; კეცხოველის ქუჩა; მტკვრისა და რკინიგზის ხიდები; სტალინის გამზირი; ქუთაისის ქუჩა; სტალინის გამზირი;  ჭავჭავაძის გამზირი;გურამიშვილის ქუჩა; 26 მაისის სახელობის სანაპირო; ცხინვალის გზატკეცილი ; თავდაცვის აკადემია.                                                                                                                              2ბ) თავდაცვის აკადემია; ცხინვალის გზ.; 26 მაისის სახელობის სანაპირო; ჭავჭავაძის გამზირი (ფეხბურთის ცენტრალური სტადიონი); გურამიშვილის ქუჩა; ამილახვრის ქუჩა; სამეფოს ქუჩა; ჭავჭავაძის გამზირი; სტალინის გამზირი;  მტკვრისა და რკინიგზის ხიდები; კეცხოველის ქუჩა; ;გორიჯვრის ქუჩა(რკინიგზის სადგური).გორიჯვრის ქუჩა ; გაბაშვილის ქუჩა; კეცხოველის ქუჩა; ყოფილი ნავთობბაზის მიმდებარე ტერიტორია.    კეცხოველის ქუჩა; მტკვრისა და რკინიგზის ხიდები; სტალინის გამზირი; ქუთაისის ქუჩა; სტალინის გამზირი;  ჭავჭავაძის გამზი; გურამიშვილის ქუჩა;26 მაისის სახელობის სანაპირო; ცხინვალის გზატკეცილი ; თავდაცვის აკადემია.

0,50

3

3

I. სოფ. ტინისხიდი; მშვიდობის გამზირი; ლიახვის ხიდი; გურამიშვილის ქუჩა; 26 მაისის სახელობის სანაპირო;  ცხინვალის გზ.; ტყვიავის ქუჩა; ნადირაძის ქუჩა;                                                                                                                                II.ნადირაძის ქუჩა; ტყვიავის ქუჩა; ცხინვალის გზ.26  მაისის სახელობის სანაპირო; იუსტიციის სახლი; ლიახვის ხიდი; მშვიდობის გამზირი; სოფ. ტინისხიდი.

0,50

4

4

I. სოფ. ტინისხიდი; მშვიდობის გამზირი; ლიახვის ხიდი; ჭავჭავაძის გამზირი (ფეხბურთის ცენტრალური სტადიონი); გურამიშვილის ქუჩა; ამილახვრის ქუჩა; სამეფოს ქუჩა; ჭავჭავაძის გამზირი; სტალინის გამზირი; ფარნავაზ მეფის ქუჩა; სუხიშვილის ქუჩა;  ვერხვების დევნილთა დასახლე3ბა; მტკვარწალმშენის დასახლება.                                                                                                           II.  მტკვარწყალმშენი;  სუხიშვილის ქუჩა; თბილისის ქუჩა; სტალინის გამზირი; ქუთაისის ქუჩა; სტალინის გამზირი;ჭავჭავაძის გამზირი; იუსტიციის სახლი; ლიახვის ხიდი; მშვიდობის გამზირი; სოფ. ტინისხიდი.

0,50

5

5

I.  სოფ. ორთაშენი; შინდისის გმირების გზატკეცილი; ჭონქაძის ქუჩა; ლიახვის ხიდი; ჭავჭავაძის გამზირი (ფეხბურთის ცენტრალური სტადიონი); გურამიშვილის ქუჩა; ბარნოვის ქუჩა; ძმები რომელაშვილების ქუჩა; ფერაძის ქუჩა; ჩუბინიშვილის ქუჩა; თამარ მეფის მეხუთე კვარტალი.                                                                                                            II.  თამარ მეფის მეხუთე კვარტალი; ჩუბინიშვილის ქუჩა; ფერაძის ქუჩა; ძმები რომელაშვილების ქუჩა; ბარნოვის ქუჩა; სამეფოს ქუჩა; ჭავჭავაძის გამზირი; იუსტიციის სახლი; ლიახვის ხიდი; ჭონქაძის ქუჩა; შინდისის გმირების გზატკეცილი; სოფ. ორთაშენი.

0,50

6

6

I.  ვოლოგდის დასახლება; ცხინვალის გზ.; პაპიტაშვილის ქუჩა; მელიქიშვილის ქუჩა; იაკობ ჯუღაშვილის ქუჩა; პუშკინის ქუჩა; ეკატერინე ჯუღაშვილის ქუჩა; გიორგი ბრწინვალეს ქუჩა; გმირების ქუჩა; სტალინის გამზირი; თამარ მეფის  ქუჩა; ძმები რომელაშვილების ქუჩა; ფერაძის ქუჩა.          II. ჩუბინიშვილის ქუჩა (მერიის მიმდებარე ტერიტორია); აბრამიძის ქუჩა; თამარ მეფის ქუჩა; სტალინის გამზირი; ნინოშვილის ქუჩა; მელიქიშვილის ქუჩა; ცხინვალის გზატკეცილი; ვოლოგდის დასახლება.

0,50

7

7

იუსტიციის სახლი; გურამიშვილი ქუჩა; 26 მაისის სახელობის სანაპირო; ცხინვალის გზ.; პუშკინის ქუჩა; თბილისის ქუჩა; ყაზბეგის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის გამზირი; ჭავჭავაძის გამზირი; იუსტიციის სახლი;

0,50

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.