„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 16 სექტემბრის №579 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 16 სექტემბრის №579 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 657
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 30/10/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/10/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 31/10/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 04/07/2023
სარეგისტრაციო კოდი 470230000.10.003.022377
657
30/10/2020
ვებგვერდი, 31/10/2020
470230000.10.003.022377
„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 16 სექტემბრის №579 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №657

2020 წლის 30 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

 

„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 16 სექტემბრის №579 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

მუხლი 1
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების საფუძველზე, ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 16 სექტემბრის №579 დადგენილება.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 31 ოქტომბრიდან.

პრემიერ - მინისტრიგიორგი გახარია