სს სამკერვალო კომპანია „იმერის“ მორიგი კრების ჩატარების შესახებ

სს სამკერვალო კომპანია „იმერის“ მორიგი კრების ჩატარების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები სს სამკერვალო კომპანია "იმერი"
მიღების თარიღი 15/10/2020
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/10/2020
სარეგისტრაციო კოდი
0
15/10/2020
ვებგვერდი, 16/10/2020
სს სამკერვალო კომპანია „იმერის“ მორიგი კრების ჩატარების შესახებ
სს სამკერვალო კომპანია "იმერი"

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

    სს  სამკერვალო  კომპანია  „იმერის “ მორიგი კრების  ჩატარების  შესახებ

 სს  სამკერვალო კომპანია „იმერის“   სამეთვალყურეო საბჭო, დირექტორატი  იწვევს  აქციონერებს სააქციო საზოგადოების მორიგ საერთო კრებაზე, რომელიც გაიმართება 2020 წლის  4  ნოემბერს  ქ. ქუთაისში, ასათიანის ქ. №119, 14.00 სთ-ზე.

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი:

1. 2020 წლის  III  კვარტლის ანგარიში.

ა) 2020  წ. III  კვარტლის ანგარიშის წარმოდგენა დირექტორისა და სამეთვალყურეო საბჭოს ანგარიშთან ერთად.

ბ) მოგების განაწილების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება.

2. დირექტორის ანგარიშის დამტკიცება.

3. სამეთვალყურეო საბჭოს ანგარიშის დამტკიცება.

4. სხვადასხვა.

სამეთვალყურეო საბჭომ დაადგინა საერთო კრების სააღრიცხვო  დღე  21 სექტემბერი

 

დირექცია                   

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.