„ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2012 წლის 17 იანვრის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2012 წლის 17 იანვრის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
მიღების თარიღი 12/10/2020
დოკუმენტის ტიპი ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/10/2020
სარეგისტრაციო კოდი 310090000.32.057.016335
11
12/10/2020
ვებგვერდი, 15/10/2020
310090000.32.057.016335
„ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2012 წლის 17 იანვრის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის

დადგენილება  №11

2020 წლის 12 ოქტომბერი

ქ. ბათუმი

 

„ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2012 წლის 17 იანვრის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის მე-20 მუხლისა და „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის მე-7 მუხლის შესაბამისად:

1. „ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2012 წლის 17 იანვრის N2 დადგენილებაში (სსმ, 26.01.2012, სარეგისტრაციო კოდი: 310090000.32.057.016071)  შეტანილ იქნეს შემდეგი სახის ცვლილებები:
ა) დადგენილებით დამტკიცებული ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ნუსხაში ზოგიერთი გზის დასახელება და სიგრძე შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

საავტომობილო გზების დასახელება

სიგრძე კმ

შენიშვნა

IV ჯგუფი (ინტენსივობის მიხედვით 25-50 ავტომანქანა დღე-ღამეში)

185

ვაშლოვანი-შურმული

6

 

 

სულ IV ჯგუფი:

826.13

 

V ჯგუფი (ინტენსივობის მიხედვით 0-25 ავტომანქანა დღე-ღამეში)

47

გვარა-მოწყობილები

1.3

 

69

კვირიკე-კვირიკეს მეურნეობა

2

 

101

გვარა-ჯინჭარაძეების უბანი

1.3

 

120

სოფ. ქობულეთი-ქათამაძეები-ალამბრის მეურნეობა

2.7

 

377

ქვედა ჯოჭო-წიფლნარი

1.63

 

464

ზედა თხილნარი-გორგაძეები

1.3

 

529

მარადიდი-ქედი

1.7

 

 

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ნუსხის V ჯგუფს (ინტენსივობის მიხედვით 0-25 ავტომანქანა დღე-ღამეში) დაემატოს შემდეგი საავტომობილო გზები:

საავტომობილო გზების დასახელება

სიგრძე კმ

შენიშვნა

V ჯგუფი (ინტენსივობის მიხედვით 0-25 ავტომანქანა დღეღამეში)

1279

ბობოყვათი-კვირიკაული-კონცელიძეები-ქათამაძეები

0.90

 

1280

ხუცუბანი-ნაკაიძეები-გაბაიძეები-ბახუნდარიძეები

1.80

 

1281

ხუცუბანი-ბლადაძეები-ირემაძეები

0.60

 

1282

ცხემლვანა-ხინოწმინდა

18.00

 

1283

გობაძეების გზა-წყალსაქაჩი

0.65

 

1284

კაპანდიბი-სასაფლაოები-ალფაზონი

0.65

 

1285

სალიბაური-ბერიძეები-გაბაიძეები

0.50

 

1286

ზედა სარფი-სასტუმრო/სარეაბილიტაციო კომპლექსი

0.50

 

1287

განთიადი-დოლიძეების უბანი

0.28

 

1288

განთიადის გზა-სასაფლაოები

0.40

 

1289

გეგელიძეები-სირაბიძეების უბანი

0.60

 

1290

ახო-ნაჭვავარი

0.60

 

1291

ცხმორისი-ნაკაშიძეების უბანი

0.40

 

1292

პირველი მაისი-შავლიძეების უბანი

0.60

 

1293

ზენდიდი-ზეკალო

1.70

 

1294

ზესოფელი-ბერიძეების უბანი

1.30

 

1295

კვაშტა-ჯაყელების უბანი

0.50

 

1296

ქვედა მახუნცეთი-კურცხალიძეების უბანი

1.50

 

1297

ხაბელაშვლები-ღრუდე

6.00

 

1298

წაბლანა-ხითარაულის უბანი

0.40

 

1299

ოქროპილაურის ხიდი-მოხვის უბანი

0.60

 

1300

ქიძინიძეები-დათვიფოქვი

2.00

 

1301

ოქროპილაურის ხიდი-ოქროპილაური-დაბაძველი

1.00

 

1302

ქიძინიძეები-ეუბათების უბანი

0.30

 

1303

ტომაშეთი-საფუტკრეთის უბანი

1.00

 

1304

კლდისუბნის ხიდი-კლდისუბნის გზა

3.00

 

1305

დანისპარაული-ტაბის უბანი

0.50

 

1306

დიდი რიყეთი-ჩამილულის უბანი

0.50

 

1307

ტაბახმელა-ბოძაური

1.50

 

1308

ცენტრალური გზა-ტოტობანის უბანი

0.60

 

1309

მეკეიძეები-შარაული

1.00

 

1310

დიაკონიძეები-სურმანიძეების უბანი

0.55

 

1311

უჩხო-ღორითავი-დეკანაძეების უბანი

0.19

 

1312

უჩხო-ნავანები-ზედა წყარო

0.55

 

1313

უჩხო-ნავანების უბანი

0.24

 

1314

ყინჩაური-სომეხაურის უბანი

2.00

 

1315

თხილვანა-ბოლქვაძეების უბანი

0.78

 

1316

საციხური-გრძელმერეს უბანი

0.70

 

1317

ძმაგულა-ნიგვზნარის უბანი

0.80

 

 

სულ V ჯგუფი:

2844.96

 

 

სულ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში:

3947.542

 

 

2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეთორნიკე რიჟვაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.