სს „მაცნეს“ აქციონერთა მორიგი საერთო კრების მოწვევის შესახებ

სს „მაცნეს“ აქციონერთა მორიგი საერთო კრების მოწვევის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები ს.ს."მაცნე"
მიღების თარიღი 12/10/2020
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/10/2020
სარეგისტრაციო კოდი
0
12/10/2020
ვებგვერდი, 13/10/2020
სს „მაცნეს“ აქციონერთა მორიგი საერთო კრების მოწვევის შესახებ
ს.ს."მაცნე"
 

განცხადება

ს.ს. „მაცნეს“ აქციონერთა მორიგი საერთო კრების მოწვევის შესახებ

 

   

2020 წლის 6 ნოემბერს 16:00 საათზე ქ. თბილისში, საირმის ქ. მე-4 კორპუსში, 1-ლ სართულზე, მოწვეულია სააქციო საზოგადოება „მაცნეს“ (ს/კ 211358895) აქციონერთა მორიგი საერთო კრება შემდეგი დღის წესრიგით:

1. ს.ს. „მაცნეს“ 2019 წლის ფინანსური შედეგების განხილვა.

2. ს.ს. „მაცნეს“ 2020 წლის მიმდინარე ფინანსური შედეგების განხილვა.

3. ს.ს. „მაცნეს“ დაფუძნებული შპს „პუმას“ 100% წილის გასხვისების შესახებ.

4. ს.ს. „მაცნეს“ დივიდენდის განაწილების შესახებ.

5. სხვადასხვა.

 სს „მაცნეს“ სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ სს „მაცნეს“ მორიგი საერთო კრების სააღრიცხვო დღედ დადგენილ იქნა 2020 წლის 14 ოქტომბერი.

სს „მაცნეს“ აქციონერთა მორიგ საერთო კრებაზე მონაწილეობის უფლება შეიძლება გადამოწმებულ იქნეს ფასიანი ქაღალდების დამოუკიდებელ რეგისტრატორთან – შპს „ეროვნული რეესტრი“. მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი №41, მე-6 სართული. ტელ.: (+995 032) 2 31 11 73, (+995 032) 2 31 11 75.

 

სააქციო საზოგადოება

„მაცნეს“ დირექტორი                                                              გიგა მჭედლიშვილი

12.10.2020 წ.

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.