„ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, შალვა დოლიძის ქუჩის გაგრძელების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 ივლისის №198 განკარგულებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე

„ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, შალვა დოლიძის ქუჩის გაგრძელების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 ივლისის №198 განკარგულებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 304
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 01/10/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/10/2020
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.101.016585
304
01/10/2020
ვებგვერდი, 12/10/2020
000000000.00.101.016585
„ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, შალვა დოლიძის ქუჩის გაგრძელების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 ივლისის №198 განკარგულებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება  304

 2020 წლის  1 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

„ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, შალვა დოლიძის ქუჩის გაგრძელების შესახებ“  ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 ივლისის  №198 განკარგულებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 59-ე მუხლის შესაბამისად, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: „ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, შალვა დოლიძის ქუჩის გაგრძელების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 ივლისის  №198 განკარგულებაში გასწორდეს ტექნიკური შეცდომა და შეიცვალოს ჩანაწერი სათაურში  „შალვა დოლიძე“ შალვა ლოლაძით, ა) პუნქტში ჩანაწერი „შალვა დოლიძე“ შალვა ლოლაძით და დანართი (რუკა).  

1. განკარგულება, ერთი თვის ვადაში, შეიძლება გასაჩივრდეს  თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით  აღმაშენებლის ხეივანი, 64).

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                             გიორგი ტყემალაძე