ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ 2020 წლის 21 აგვისტოს N13 დადგენილების ბათილად ცნობის შესახებ

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ 2020 წლის 21 აგვისტოს N13 დადგენილების ბათილად ცნობის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 15
დოკუმენტის მიმღები ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 18/09/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/09/2020
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.141.016320
15
18/09/2020
ვებგვერდი, 21/09/2020
010250020.35.141.016320
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ 2020 წლის 21 აგვისტოს N13 დადგენილების ბათილად ცნობის შესახებ
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
 

 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №15

2020 წლის 18 სექტემბერი

ქ. ახალქალაქი

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ 2020 წლის 21 აგვისტოს N13 დადგენილების ბათილად  ცნობის   შესახებ

 


საქართველოს კანონის ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-601 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ

 


მუხლი 1
ბათილად იქნეს ცნობილი  ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ 2020 წლის 21 აგვისტოს N13 დადგენილება.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

     

 


ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენაირი ირიციან
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.