სს „გურჯაანის ნავთობპროდუქტი“-ს (ს/ნ 227716184) პარტნიორთა კრების მოწვევის შესახებ

სს „გურჯაანის ნავთობპროდუქტი“-ს (ს/ნ 227716184) პარტნიორთა კრების მოწვევის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები შპს”საქნავთობპროდუქტი ”
მიღების თარიღი 15/09/2020
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/09/2020
სარეგისტრაციო კოდი
0
15/09/2020
ვებგვერდი, 16/09/2020
სს „გურჯაანის ნავთობპროდუქტი“-ს (ს/ნ 227716184) პარტნიორთა კრების მოწვევის შესახებ
შპს”საქნავთობპროდუქტი ”

 

განცხადება

გაცნობებთ, რომ სააქციო საზოგადოება „გურჯაანის ნავთობპროდუქტის“ (ს/ნ 227716184)  51% წილის მფლობელია შპს საქნავთობპროდუქტი (ს/კ 201990701). „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონისა და საზოგადოების წესდების შესაბამისად, იგეგმება სს „გურჯაანის ნავთობპროდუქტის“ (ს/ნ 203863792) პარტნიორთა კრების მოწვევა. აქედან გამომდინარე, გთხოვთ, უზრუნველყოთ სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე (www.matsne.gov.ge) სს „გურჯაანის ნავთობპროდუქტის“ (ს/ნ 227716184)  პარტნიორთა კრების მოწვევის შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნება, შემდეგი შინაარსით:

სს „გურჯაანის ნავთობპროდუქტის“ (ს/ნ 227716184)   პარტნიორთა კრების მოწვევის შესახებ

გიწვევთ, სს „გურჯაანის ნავთობპროდუქტის“ (ს/ნ 227716184)   პარტნიორთა კრებაზე, რომელიც გაიმართება 2020 წლის 9 ოქტომბერს, 15:00 საათზე, შემდეგ მისამართზე: ქალაქი თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაის ქ.N8, 1-ლი სართული, შპს რეაბილიტაციის ოფისი.

 დღის წესრიგი: 1. დირექტორის ცვლილება.

 

შპს საქნავთობპროდუქტის (ს/კ 201990701) დირექტორის

შპს რეაბილიტაციის ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე

უფლებამოსილი პირი  თამარ მუმლაძე

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.