ინდ. მეწარმე კორნელი შუღლაძე კერძო რადიომაუწყებლობის ლიცენზია

ინდ. მეწარმე კორნელი შუღლაძე კერძო რადიომაუწყებლობის ლიცენზია
დოკუმენტის ნომერი B123
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
მიღების თარიღი 27/08/2020
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/09/2020
სარეგისტრაციო კოდი
B123
27/08/2020
ვებგვერდი, 14/09/2020
ინდ. მეწარმე კორნელი შუღლაძე კერძო რადიომაუწყებლობის ლიცენზია
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
 

 

ინფორმაცია

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გაცემული ლიცენზიის შესახებ


 

ორგანიზაციის დასახელება და  სამართლებრივი ფორმა  (მისამართი, საკონტაქტო  ტელეფონი, ფაქსი, ელ. ფოსტა)

ლიცენზიის

ლიცენზიის 

გაცემის

თარიღი

საქმიანობის სახე

სახელმწიფო რეგისტრაციის

მონაცემები

ლიცენზიის გამცემი ორგანო  (მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონი, ფაქსი, ელ. ფოსტა)

 

4.

ინდ. მეწარმე კორნელი შუღლაძე

საქართველო, თერჯოლის რაიონი, სოფელი ალისუბანი ელ-ფოსტა: kirkitadze1963@mail.ru

№B123

09/03/2012

კერძო 

რადიომაუწყებლობის ლიცენზია

რეგისტრირებულია:

თერჯოლის სასამართლოს მიერ 1999 წლის 22 ოქტომბერს.

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 21001003232

 

საქართველოს 

კომუნიკაციების

ეროვნული კომისია ქ. თბილისი 0144 ქეთევან წამებულის გამზ. / ბოჭორმის ქ. 50/18 ტელ: 292 16 67 ფაქსი: 29216 25 ელ-ფოსტა: post@comcom.ge

 

 

ლიცენზიაზე ხელმომწერი

თანამდებობის პირის ვინაობა

განახლება

გასაჩივრება

გაუქმება

შეჩერება

ცვლილებები/შენიშვნები

ლიცენზიის გაუქმება

კახი ბექაური-საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე

 

 

 

 

 

კომისიის 2020 წლის 27 აგვისტოს Nგ-20-4/674 გადაწყვეტილებით გაუქმდა ინდ. მეწარმე კორნელი შუღლაძის კერძო მაუწყებლობის №B123 ლიცენზია და ძალადაკარგულად გამოცხადდა კომისიის 2012 წლის 9 მარტის №197/1 გადაწყვეტილება;

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.