შპს „სტერეო+“-ის რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია

შპს „სტერეო+“-ის რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია
დოკუმენტის ნომერი MUX E
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
მიღების თარიღი 03/09/2020
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/09/2020
სარეგისტრაციო კოდი
MUX E
03/09/2020
ვებგვერდი, 14/09/2020
შპს „სტერეო+“-ის რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
 

 

ინფორმაცია

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გაცემული ლიცენზიის შესახებ


 

ორგანიზაციის

დასახელება და

სამართლებრივი ფორმა

(მისამართი, საკონტაქტო

ტელეფონი, ფაქსი, ელ. ფოსტა)

ლიცენზიის

ლიცენზიის

გაცემის  თარიღი

საქმიანობის სახე

სახელმწიფო რეგისტრაციის

მონაცემები

ლიცენზიის გამცემი ორგანო  (მისამართი,

საკონტაქტო

ტელეფონი, ფაქსი, ელ.

ფოსტა)

2.

შპს „სტერეო+“

0193, საქართველო,

ქ.თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. 1 ტელ: 2334741;

ელ-ფოსტა: contact@stereoplus.ge

№MUX E

17/06/2015

რადიოსიხშირული

სპექტრით 

სარგებლობის

ლიცენზია

რეგისტრირებულია:

ვაკე საბურთალოს რაიონის

სასამართლოს მიერ 2002 წლის 19 ივნისს.

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204986408

საქართველოს

კომუნიკაციების

ეროვნული კომისია

ქ. თბილისი 0144

ქეთევან წამებულის

გამზ. / ბოჭორმის

ქ. 50/18

ტელ: 292 16 67

ფაქსი: 29216 25

ელ-ფოსტა:

post@comcom.ge

 

 

ლიცენზიაზე ხელმომწერი

თანამდებობის პირის ვინაობა

განახლება

გასაჩივრება

გაუქმება

შეჩერება

ცვლილებები/შენიშვნები

ლიცენზიის გაუქმება

კახი ბექაური-საქართველოს კომუნიკაციების

ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე

 

 

 

 

კომისიის 2020 წლის 3

სექტემბრის Nგ-20-2/667

გადაწყვეტილებით

მოდიფიცირდა შპს

სტერეო+-ს

რადიოსიხშირული

სპექტრით სარგებლობის

№MUX E ლიცენზია,

ცვლილება შევიდა

კომისიის 2014 წლის 10 ივლისის N363/1

გადაწყვეტილებაში და

გადაწყვეტილების მე-3

პუნქტის გ) ქვეპუნქტი

ჩამოყალიბდა შემდეგი

რედაქციით:

დანართი N2

 

 

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.