შპს „სტერეო+“-ის რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია

შპს „სტერეო+“-ის რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია
დოკუმენტის ნომერი MUX B
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
მიღების თარიღი 03/09/2020
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/09/2020
სარეგისტრაციო კოდი
MUX B
03/09/2020
ვებგვერდი, 14/09/2020
შპს „სტერეო+“-ის რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
 
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის განცხადება
ლიცენზიის გაცემის თაობაზე

 

   

 

ორგანიზაციის დასახელება და სამართლებრივი ფორმა (მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონი, ფაქსი, ელ. ფოსტა)

ლიცენზიის

ლიცენზიის 

გაცემის 

თარიღი

საქმიანობის სახე

სახელმწიფო რეგისტრაციის

მონაცემები

ლიცენზიის გამცემი ორგანო (მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონი, ფაქსი, ელ. ფოსტა)

 

1.

 

შპს „სტერეო+“

0193, საქართველო,

ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. 1

ტელ: 2334741;

ელ-ფოსტა: contact@stereoplus.ge

 

№MUX B

 

17/06/2015

 

რადიოსიხშირული 

სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია

 

რეგისტრირებულია: ვაკე საბურთალოს რაიონის სასამართლოს მიერ 2002 წლის 19 ივნისს.

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204986408

 

საქართველოს 

კომუნიკაციების

ეროვნული კომისია ქ. თბილისი 0144 ქეთევან წამებულის გამზ. / ბოჭორმის ქ. 50/18

ტელ: 292 16 67

ფაქსი: 29216 25

ელ-ფოსტა:

post@comcom.ge

 

 

 

ლიცენზიაზე ხელმომწერი

თანამდებობის პირის ვინაობა

განახლება

გასაჩივრება

გაუქმება

შეჩერება

ცვლილებები/შენიშვნები

ლიცენზიის გაუქმება

კახი ბექაური - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე

 

 

 

 

კომისიის 2020 წლის 3 სექტემბრის Nგ-20-2/667 გადაწყვეტილებით მოდიფიცირდა შპს სტერეო+-ს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №MUX B ლიცენზია, ცვლილება შევიდა კომისიის 2014 წლის 10 ივლისის N363/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის გ) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით:

დანართი №1

 

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.