სს „ტრანსფორმატორი და ელექტროხელსაწყოს“ აქციონერთა მორიგი საერთო კრების შესახებ

სს „ტრანსფორმატორი და ელექტროხელსაწყოს“ აქციონერთა მორიგი საერთო კრების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები ს.ს"ტრანსფორმატორი და ელექტროხელსაწყო"
მიღების თარიღი 09/09/2020
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/09/2020
სარეგისტრაციო კოდი
0
09/09/2020
ვებგვერდი, 11/09/2020
სს „ტრანსფორმატორი და ელექტროხელსაწყოს“ აქციონერთა მორიგი საერთო კრების შესახებ
ს.ს"ტრანსფორმატორი და ელექტროხელსაწყო"

განცხადება

სს „ტრანსფორმატორი და ელექტროხელსაწყოს“ აქციონერებს

 

2020 წლის 08 ოქტომბერს დღის 13.00 საათზე, გაიმართება სს „ტრანსფორმატორი და ელექტროხელსაწყოს“ აქციონერთა მორიგი საერთო კრება, შემდეგი დღის წესრიგით:

1. სს „ტრანსფორმატორი და ელექტროხელსაწყოს“ მიერ აქციათა გამოსყიდვის უფლების საზოგადოების დირექტორისათვის მინიჭების შესახებ;

2. სს „ტრანსფორმატორი და ელექტროხელსაწყოს“ მიერ გამოსყიდული სახაზინო აქციების გაუქმებისა და საწესდებო კაპიტალის შემცირების შესახებ;

3. სს „ტრანსფორმატორი და ელექტროხელსაწყოს“ ახალი წესდების დამტკიცება.

კრება ტარდება შემდეგ მისამართზე: ქ. ბათუმი, ბაგრატიონის 188.

აქციონერთა რეგისტრაცია იწარმოებს 12.00 საათიდან.

კრების სააღრიცხვო დღედ დადგენილი იყო 2020 წლის 8 სექტემბერი.

2020 წლის 29 აგვისტოს მოწვეული აქციონერთა კრება, ამავე დღის წესრიგით, არ ჩატარდა ქვორუმის არარსებობის გამო.

კრებაში მონაწილეობის უფლებისა და მათ განკარგულებაში არსებული ხმების რაოდენობის დადგენის შესახებ აქციონერებს შეუძლიათ მიმამრთონ სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებულ რეგისტრატორს“ შემდეგ მისამართზე: თბილისი, ჭავჭავაძის 74 ა,

დამატებითი ინფორმაცია შეიძლება მიიღოთ შემდეგ  ტელეფონზე 599-94-96-00.

სამეთვალყურეო საბჭო

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.