,,კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტენდების დადგმისთვის, საარჩევნო სააგიტაციო მასალების გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილების გამოყოფისა და განსაზღვრის შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 21 აგვისტოს N13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტენდების დადგმისთვის, საარჩევნო სააგიტაციო მასალების გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილების გამოყოფისა და განსაზღვრის შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 21 აგვისტოს N13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 17
დოკუმენტის მიმღები კასპის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 09/09/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/09/2020
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.149.016436
17
09/09/2020
ვებგვერდი, 11/09/2020
010250020.35.149.016436
,,კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტენდების დადგმისთვის, საარჩევნო სააგიტაციო მასალების გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილების გამოყოფისა და განსაზღვრის შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 21 აგვისტოს N13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
კასპის მუნიციპალიტეტი
 

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №17

2020 წლის 9 სექტემბერი

ქ. კასპი

 

,,კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტენდების დადგმისთვის, საარჩევნო სააგიტაციო მასალების გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილების გამოყოფისა და განსაზღვრის შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 21 აგვისტოს №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის” 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტენდების დადგმისთვის, საარჩევნო სააგიტაციო მასალების გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილების გამოყოფისა და განსაზღვრის შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 21 აგვისტოს №13 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 26/08/2020, 010250020.35.149.016432) დამტკიცებული №1 დანართი შეიცვალოს ახალი №1 დანართით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ლეონიძედანართი №1

 

კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტენდების დადგმისთვის, საარჩევნო სააგიტაციო მასალების გასაკრავი და გამოსაფენი ადგილების ნუსხა

   

კასპი

1. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი – თაყაიშვილის ქ. №2 და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

2. №2 საბავშვო ბაღი – ეფრემ მე-2 ქ. №2და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

3. № 5 საბავშვო ბაღი – ბორჯომის ქ. №1 და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

4. სპორტ-დარბაზი – სააკაძის ქ. №38 და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

5. საფეხბურთო სკოლა – თაყაიშვილის ქ. №12 და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

6. მინი საფეხბურთო მოედანი – მირიან მეფის ქუჩა და მისი მიმდებარე ტერიტორია.

 

ახალქალაქი

1. კლუბის შენობა და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

2. საცხოვრებელი სახლი და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

3. ყოფილი საბრიგადირო სახლი და მისი მიმდებარე ტერიტორია.

 

ახალციხე

1. საბავშვო ბაღის შენობა და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

 

ზემო ხანდაკი

1. ყოფილი ამბულატორიის შენობა და მისი მიმდებარე ტერიტორია.

 

ქვემო გომი

1. ყოფილი საწყობის შენობა და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

2. საბავშვო ბაღი და მისი მიმდებარე ტერიტორია.

  

მეტეხი

1. ფინური სახლი და დამხმარე შენობა და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

2. ყოფილი ამბულატორია №1, №2 და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

3. კლუბის შენობა და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

4. შენობა ნაგებობები-ბარნაბიაანთკარი და მისი მიმდებარე ტერიტორია.

 

თელიანი

1. საბავშვო ბაღი და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

2. საბავშვო ბაღი-სასირეთი და მისი მიმდებარე ტერიტორია.

 

ქვემო ჭალა

1. საბავშვო ბაღის შენობა №1, №2 და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

2. საცხოვრებელი სახლი-გორაკა და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

3. საცხოვრებელი სახლი- პანტიანი და მისი მიმდებარე ტერიტორია.

 

კოდისწყარო

1. კლუბის შენობა-რენე და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

2. საბავშვო ბაღი-რენე და მისი მიმდებარე ტერიტორია.

 

წინარეხი

1. საცხოვრებელი სახლი №1, №2-იდლეთი და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

 

კავთისხევი

1. საბავშვო ბაღის შენობა-ეზატი და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

2. კლუბის შენობა-გუდალეთი და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

3. ყოფილი ფოსტის შენობა სოფელ კავთისხევში და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

4. სოფელ თვალადის კლუბის შენობა-ნაგებობა და მისი მიმდებარე ტერიტორია.

 

ოკამი

1. საბავშვო ბაღის შენობა და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

2. კლუბის შენობა-თეზი  და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

3. საბავშვო ბაღის შენობა-იგოეთი  და მისი მიმდებარე ტერიტორია.

 

ლამისყანა

1. საბავშვო ბაღის შენობა და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

2. აბანო და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

3. სარიტუალო დარბაზი სოფ. თვაურებში და მისი მიმდებარე ტერიტორია.

 

სამთავისი

1. კლუბის შენობა და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

2. საბავშვო ბაღის შენობა და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

3. ყოფილი საქვაბის შენობა და მისი მიმდებარე ტერიტორია.

 

ხოვლე

1. კლუბის შენობა და მისი მიმდებარე ტერიტორია.

 

დოესი

1. კლუბის შენობა და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

2. საბავშვო ბაღის შენობა-გრაკალი და მისი მიმდებარე ტერიტორია.

 

აღაიანი

1. საბავშვო ბაღის შენობა და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

2. ამბულატორიისა და საქვაბის შენობა და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

3. ყოფილი მუშათა სასადილოს შენობა და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

4. სპორტდარბაზის შენობა და მისი მიმდებარე ტერიტორია;

5. სვანების დასახლებაში სარიტუალო დარბაზის შენობა-ნაგებობა და მისი მიმდებარე ტერიტორია.

 

ამასთანავე, საარჩევნო სააგიტაციო მასალების გაკვრა და გამოფენა შესაძლებელია, კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე, კასპის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ბოძებზე და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე განთავსებული ღამის განათების ბოძებზე – სამი მეტრის სიმაღლემდე დაშვებით, მაგრამ ბოძზე დამონტაჟებულ კვანძებთნ, სადენებთან და სხვა ელ. მოწყობილობებთან არა უმეტეს 1 მეტრის სიახლოვისა. 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.