საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 19/2020
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
მიღების თარიღი 24/08/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/08/2020
სარეგისტრაციო კოდი 010190020.15.008.016491
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
19/2020
24/08/2020
ვებგვერდი, 25/08/2020
010190020.15.008.016491
საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (25/08/2020 - 11/09/2020)

 

საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის

დადგენილება №19/2020

2020 წლის 24 აგვისტო

ქ. თბილისი

 

საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის ნ“ ქვეპუნქტის, 53-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, 77-ე მუხლის მე-5 პუნქტის, „2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხის განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 10 იანვრის №1/2020 დადგენილების საფუძველზე, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ, საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის, საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესი დანართის სახით.
მუხლი 2
ეს დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი №64) მისი მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში.
მუხლი 3
ეს დადგენილება ამოქმედდეს   გამოქვეყნებისთანავე.

კომისიის თავმჯდომარეთამარ ჟვანია
კომისიის მდივანიგიორგი ჯავახიშვილიცესკოს №19/2020 დადგენილების დანართი

რიგითი  № ოლქის
ოლქის
დასახელება
საოლქო ხარჯები საუბნო ხარჯები დამხმარე და ტექნიკური პერსონალის ხარჯები სულ
1 1 მთაწმინდა 8,965 9,660 17,907 36,532
2 2 ვაკე 13,534 16,110 21,533 51,177
3 3 საბურთალო 15,257 19,075 29,175 63,507
4 4 კრწანისი 15,344 3,860 18,085 37,289
5 5 ისანი 14,527 16,200 22,100 52,827
6 6 სამგორი 23,372 22,730 24,612 70,714
7 7 ჩუღურეთი 7,527 5,635 22,616 35,778
8 8 დიდუბე 14,077 10,610 24,353 49,040
9 9 ნაძალადევი 20,684 22,980 25,411 69,075
10 10 გლდანი 16,062 20,406 27,107 63,575
11 11 საგარეჯო 7,810 10,800 24,165 42,775
12 12 გურჯაანი 7,686 7,690 16,822 32,198
13 13 სიღნაღი 9,022 7,895 14,499 31,416
14 14 დედოფლისწყარო 5,903 6,075 14,961 26,939
15 15 ლაგოდეხი 10,408 5,805 16,363 32,576
16 16 ყვარელი 8,493 4,850 12,750 26,093
17 17 თელავი 9,571 7,370 20,787 37,728
18 18 ახმეტა 6,484 5,465 13,848 25,797
19 19 თიანეთი 8,826 5,500 13,850 28,176
20 20 რუსთავი 11,248 8,030 19,125 38,403
21 21 გარდაბანი 11,979 6,730 21,625 40,334
22 22 მარნეული 5,418 14,400 21,400 41,218
23 23 ბოლნისი 6,403 5,980 14,655 27,038
24 24 დმანისი 8,551 8,390 18,000 34,941
25 25 წალკა 7,376 6,570 16,775 30,721
26 26 თეთრიწყარო 8,728 8,430 12,855 30,013
27 27 მცხეთა 5,657 5,010 19,824 30,491
28 28 დუშეთი 10,642 9,450 18,160 38,252
29 29 ყაზბეგი 3,993 2,160 12,601 18,754
30 30 კასპი 6,425 4,390 18,912 29,727
31 32 გორი 11,017 10,330 26,511 47,858
32 33 ქარელი 11,553 7,965 23,952 43,470
33 35 ხაშური 20,511 8,540 21,884 50,935
34 36 ბორჯომი 4,822 3,170 18,449 26,441
35 37 ახალციხე 8,004 3,625 22,615 34,244
36 38 ადიგენი 4,825 3,130 13,785 21,740
37 39 ასპინძა 5,471 3,320 13,949 22,740
38 40 ახალქალაქი 12,843 9,010 15,622 37,475
39 41 ნინოწმინდა 9,051 6,350 18,500 33,901
40 43 ონი 6,230 6,025 15,860 28,115
41 44 ამბროლაური 6,124 8,665 19,617 34,406
42 45 ცაგერი 8,871 6,240 16,148 31,259
43 46 ლენტეხი 9,233 6,160 14,635 30,028
44 47 მესტია 17,071 9,338 20,463 46,872
45 48 ხარაგაული 7,977 7,175 15,972 31,124
46 49 თერჯოლა 9,082 7,085 20,208 36,375
47 50 საჩხერე 10,471 12,435 16,959 39,865
48 51 ზესტაფონი 7,589 8,515 20,450 36,554
49 52 ბაღდათი 9,493 4,400 15,620 29,513
50 53 ვანი 8,274 4,530 23,860 36,664
51 54 სამტრედია 7,995 6,150 17,858 32,003
52 55 ხონი 10,337 5,738 18,630 34,705
53 56 ჭიათურა 12,366 10,074 19,612 42,052
54 57 ტყიბული 7,345 4,270 16,362 27,977
55 58 წყალტუბო 10,429 16,030 18,491 44,950
56 59 ქუთაისი 15,656 18,230 29,933 63,819
57 60 ოზურგეთი 11,312 10,040 23,678 45,030
58 61 ლანჩხუთი 7,384 4,750 20,912 33,046
59 62 ჩოხატაური 8,676 7,330 15,924 31,930
60 63 აბაშა 7,471 3,020 13,498 23,989
61 64 სენაკი 8,879 6,420 14,556 29,855
62 65 მარტვილი 7,923 7,335 15,328 30,586
63 66 ხობი 8,928 3,977 15,425 28,330
64 67 ზუგდიდი 12,774 11,740 25,290 49,804
65 68 წალენჯიხა 7,462 3,000 14,184 24,646
66 69 ჩხოროწყუ 10,689 3,740 14,130 28,559
67 70 ფოთი 10,572 4,995 20,333 35,900
68 79 ბათუმი 6,720 10,700 23,063 40,483
69 80 ქედა 7,192 5,975 14,125 27,292
70 81 ქობულეთი 8,624 12,790 22,298 43,712
71 82 შუახევი 9,599 9,725 16,500 35,824
72 83 ხელვაჩაური 8,853 11,990 19,900 40,743
73 84 ხულო 7,928 12,520 14,090 34,538

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.