„საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისათვის ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქების შექმნის შესახებ“

  • Word
„საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისათვის ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქების შექმნის შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 21/1999
დოკუმენტის მიმღები ცენტრალური საარჩევნო კომისია
მიღების თარიღი 04/08/1999
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პარლამენტის და პარლამენტთან არსებული საბჭოს კოლეგიისა და კომისიის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 42(49), 02/09/1999
სარეგისტრაციო კოდი 010.008.003.792
  • Word
21/1999
04/08/1999
სსმ, 42(49), 02/09/1999
010.008.003.792
„საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისათვის ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქების შექმნის შესახებ“
ცენტრალური საარჩევნო კომისია

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 010.008.003.792

საქართველოს ცენტარლური საარჩევნო

კომისიის დადგენილება №21/1999

1999 წლის 4 აგვისტო

 ქ. თბილისი

საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისათვის ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქების შექმნის შესახებ

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ადგენს:

„საქართველოს პარლამენტის არჩევნების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად შეიქმნას საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისათვის 85 ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქი საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფის გათვალისწინებით, დანართის თანახმად.

კომისიის თავმჯდომარე                                               ჯ. ლომინაძე

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 1999 წლის 4 აგვისტოს № 4(04) დადგენილების დანართი

 

საარჩევნო ოლქები

საარჩევნო ოლქში შემავალი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული

1

მთაწმინდის საარჩევნო ოლქი

ქ. თბილისის მთაწმინდის რაიონი

2

ვაკის        „    

ქ. თბილისის ვაკის რაიონი

3

საბურთალოს  „    

ქ. თბილისის საბურთალოს რაიონი

4

კრწანისის     „    

ქ. თბილისის კრწანისის რაიონი

5

ისნის         „    

ქ. თბილისის ისნის რაიონი

6

სამგორის     „    

ქ. თბილისის სამგორის რაიონი

7

ჩუღურეთის    „    

ქ. თბილისის ჩუღურეთის რაიონი

8

დიდუბის      „    

ქ. თბილისის დიდუბის რაიონი

9

ნაძალადევის  „    

ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონი

10

გლდანის      „    

ქ. თბილისის გლდანის რაიონი

11

საგარეჯოს    „    

საგარეჯოს რაიონი

12

გურჯაანის    „    

გურჯაანის რაიონი

13

სიღნაღის „    

სიღნაღის რაიონი

14

დედოფლის წყაროს  „    

დედოფლის წყაროს რაიონი

15

ლაგოდეხის    „    

ლაგოდეხის რაიონი

16

ყვარლის      „    

ყვარლის რაიონი

17

თელავის      „    

თელავის რაიონი

18

ახმეტის       „    

ახმეტის რაიონი

19

თიანეთის     „    

თიანეთის რაიონი

20

რუსთავის     „    

ქალაქი რუსთავი

21

გარდაბნის     „    

გარდაბნის რაიონი

22

მარნეულის    „    

მარნეულის რაიონი

23

ბოლნისის     „    

ბოლნისის რაიონი

24

დმანისის      „    

დამანისის რაიონი

25

წალკის       „    

წალკის რაიონი

26

თეთრიწყაროს „    

თეთრიწყაროს რაიონი

27

მცხეთის      „    

მცხეთის რაიონი

28

დუშეთის      „    

დუშეთის რაიონი

29

ყაზბეგის     „    

ყაზბეგის რაიონი

30

კასპის        „    

კასპის რაიონი

31

ახალგორის   „    

ახალგორის რაიონი

32

გორის       „    

გორის რაიონი გარდა ლიახვის საარჩევნო ოლქისა

33

ქარელის      „        "

ქარელის რაიონი

34

ჯავის        „    

ჯავის რაიონი

35

ხაშურის      „    

ხაშურის რაიონი

36

ბორჯომის    „    

ბორჯომის რაიონი

37

ახალციხის    „    

ახალციხის რაიონი

38

ადიგენის      „    

ადიგენის რაიონი

39

ასპინძის      „    

ასპინძის რაიონი

40

ახალქალაქის  „    

ახალქალაქის რაიონი

41

ნინოწმინდის   „    

ნინოწმინდის რაიონი

42

ცხინვალის     „    

ქალაქი ცხინვალი

43

ონის          „    

ონის რაიონი

44

ამბროლაური   „    

ამბროლაურის რაიონი

45

ცაგერის       „    

ცაგერის რაიონი

46

ლენტეხის      „    

ლენტეხის რაიონი

47

მესტიის        „    

მესტიის  რაიონი

48

ხარაგაულის    „    

ხარაგაულის რაიონი

49

თერჯოლის     „    

თერჯოლის რაიონი

50

საჩხერის       „    

საჩხერის რაიონი

51

ზესტაფონის     „    

ზესტაფონის რაიონი

52

ბაღდადის       „    

ბაღდადის რაიონი

53

ვანის           „    

ვანის რაიონი

54

სამტრედიის      „    

სამტრედიის რაიონი

55

ხონის           „    

ხონის რაიონი

56

ჭიათურის       „    

ჭიათურის რაიონი

57

ტყიბულის       „    

ტყიბულის რაიონი

58

წყალტუბოს      „    

წყალტუბოს რაიონი

59

ქუთაისის        „    

ქალაქი ქუთაისი

60

ოზურგეთის      „    

ოზურგეთის რაიონი

61

ლანჩხუთის      „    

ლანჩხუთის რაიონი

62

ჩოხატაურის     „    

ჩოხატაურის რაიონი

63

აბაშის         „    

აბაშის რაიონი

64

სენაკის         „        "

სენაკის რაიონი

65

მარტვილის      „    

მარტვილის რაიონი

66

ხობის          „    

ხობის რაიონი

67

ზუგდიდის       „    

ზუგდიდის რაიონი

68

წალენჯიხის     „    

წალენჯიხის რაიონი

69

ჩხოროწყუს      „     

ჩხოროწყუს რაიონი

70

ფოთის          „    

ქალაქი ფოთი

71

სოხუმის         „    

ქალაქი სოხუმი

72

გაგრის          „    

ქალაქი გაგრა

73

გალის          „    

გალის რაიონი

74

გუდაუთის       „    

გუდაუთის რაიონი

75

გულრიფშის      „    

გულრიფშის რაიონი

76

ოჩამჩირის       „    

ოჩამჩირის რაიონი

77

სოხუმის         „    

სოხუმის რაიონი

78

ტყვარჩელის     „    

ქალაქი ტყვარჩელი

79

ბათუმის         „    

ქალაქი ბათუმი

80

ქედის           „    

ქედის რაიონი

81

ქობულეთის      „    

ქობულეთის რაიონი

82

შუახევის        „    

შუახევის რაიონი

83

ხელვაჩაურის     „    

ხელვაჩაურის რაიონი

84

ხულოს          „    

ხულოს რაიონი

85

ლიახვის         „     "

გორის რაონი ქურთის და ერედვის თემები

შენიშვნა: აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის № 71 ქალაქ სოხუმის, № 72 გაგრის, № 73 გალის, №74 გუდაუთის, №75 გულრიფშის, №76 ოჩამჩირის, №77 სოხუმის და № 78 ტყვარჩელის სააარჩევნო ოლქებში „საქართველოს პარლამენტის არჩევნების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის გარდამავალი დებულების 59-ე მუხლის თანახმად, აფხაზეთში საქართველოს იურისდიქციის სრულ აღდგენამდე და საქართველოს პარლამენტის წევრთა არჩევნებისათვის აუცილებელი პირობების შექმნამდე, 1992 წლის არჩევნების შედეგად აფთხაზეთიდან არჩეულ პარლამენტის წევრებს, რომლებიც ამ კანონის ამოქმედების დღისათვის არიან პარლამენტის წევრები, უგრძელდებათ პარლამენტის წევრის უფლებამოსილება.