საქართველოს პრეზიდენტის დროშის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის დროშის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 191
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პრეზიდენტი
მიღების თარიღი 30/07/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/07/2020
სარეგისტრაციო კოდი 010010000.08.002.017072
191
30/07/2020
ვებგვერდი, 30/07/2020
010010000.08.002.017072
საქართველოს პრეზიდენტის დროშის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს პრეზიდენტი
 

საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება №191

2020 წლის 30 ივლისი

ქ. თბილისი

 

საქართველოს პრეზიდენტის დროშის დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1
საქართველოს კონსტიტუციის 53-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, დამტკიცდეს საქართველოს პრეზიდენტის დროშა თანდართული სახით.
მუხლი 2
ეს ბრძანებულება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტისალომე ზურაბიშვილი

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.