„საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 270
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 28/04/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/04/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 23/05/2020
სარეგისტრაციო კოდი 120160030.10.003.021981
270
28/04/2020
ვებგვერდი, 28/04/2020
120160030.10.003.021981
„საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №270

2020 წლის 28 აპრილი

ქ. თბილისი

„საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 23/03/2020, 120160030.10.003.021892) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ - მინისტრიგიორგი გახარია
დანართი №1

 

საიდენტიფიკაციო ნომერი

სუბიექტის დასახელება

ეკონომიკური საქმიანობის დასახელება

Nace Rev 2

230868120

შპს „საქნახშირი“

ქვანახშირის მოპოვება

225358341

სს „RMG Copper“

სხვა ფერადი ლითონების მადნების მოპოვება

225359947

შპს „RMG Gold“

სხვა ფერადი ლითონების მადნების მოპოვება

415599258

შპს „ჯმ 29“

სხვა ფერადი ლითონების მადნების მოპოვება

404519794

სს „რუსთავის აზოტი“

მინერალური სასუქების წარმოება

216315057

სს „კავკასიან პეტ კომპანი“

პლასტმასის საფუთავების წარმოება

236034830

სს „მინა“

ღრუ მინის წარმოება

230866435

შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“

ცემენტის წარმოება

404956286

შპს „საქართველოს ცემენტის კომპანია“

ცემენტის წარმოება

205181532

შპს „კნაუფ გიპს თბილისი“

ბოჭკოვანი ცემენტის წარმოება

215147874

შპს „ჭიათურმანგანუმ ჯორჯია“

თუჯის, ფოლადის და ფეროშენადნობების წარმოება

230085797

შპს „ჯორჯიან მანგანეზი“

თუჯის, ფოლადის და ფეროშენადნობების წარმოება

404504327

შპს „რუსელოის“

თუჯის, ფოლადის და ფეროშენადნობების წარმოება

216425919

შპს „ჯეოსთილი“

ფოლადის მილების, მილსადენების, ღრუ პროფილების და მსგავსი ფიტინგების წარმოება

402114396

შპს „ამბიკონ სტილსი“

ფოლადის მილების, მილსადენების, ღრუ პროფილების და მსგავსი ფიტინგების წარმოება

404411908

შპს „რუსთავის ფოლადი“

ფოლადის მილების, მილსადენების, ღრუ პროფილების და მსგავსი ფიტინგების წარმოება

415083411

შპს „მოულდს ენდ მეტალს ჯორჯია“

ფოლადის ჩამოსხმა

237079040

შპს „იმერის ბენტონიტ ჯორჯია“

სამთომომპოვებელი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება

437062214

შპს „ასკანგელ ჯგუფი“

სამთომომპოვებელი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება

405143786

შპს „ასკანგელ ალიანსი“

სამთომომპოვებელი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება

406184926

შპს „ასკანგელ ბენტონიტი“

სამთომომპოვებელი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება

200002068

სს „ელმავალმშენებელი“

სარკინიგზო ლოკომოტივების და მოძრავი შემადგენლობის წარმოება

216406271

შპს „ვაგონმშენებელი კომპანია“

სხვა სატრანსპორტო საშუალებების რემონტი და ტექნიკური მომსახურება

415599249

შპს „ჯმ-ტექნიკასერვისი“

მხოლოდ ტექნიკური მომსახურება და რემონტი

202177205

შპს „თეგეტა მოტორსი“

მხოლოდ ტექნიკური მომსახურება და რემონტი

206239729

შპს „თეგეტა თრაქ ენდ ბას“

მხოლოდ ტექნიკური მომსახურება და რემონტი

211346220

შპს „ტოიოტა ცენტრი თბილისი“

მხოლოდ ტექნიკური მომსახურება და რემონტი

405006461

შპს „ტოიოტა ცენტრი თეგეტა“

მხოლოდ ტექნიკური მომსახურება და რემონტი

416334167

შპს „მნკორპი“

საბითუმო ვაჭრობა ლითონებით და ლითონის მადნებით

202886010

სს „საქართველოს რკინიგზა“

რკინიგზის სატვირთო ტრანსპორტი/მშენებლობა

202886788

შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“

საქალაქო და საგარეუბნო სამგზავრო სახმელეთო ტრანსპორტი

245445200

შპს „ბათუმის ავტოტრანსპორტი“

საქალაქო და საგარეუბნო სამგზავრო სახმელეთო ტრანსპორტი

215096367

შპს „მთის კურორტების განვითარების კომპანია“

სხვა სამგზავრო სახმელეთო ტრანსპორტი, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი/მშენებლობა

202167500

ბი-ფი ექსპლორეიშენ (კასპიის ზღვა) ლიმიტედის საქართველოს თბილისის ფილიალი

ტრანსპორტირება მილსადენებით

206103722

შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“

ტრანსპორტირება მილსადენებით/მშენებლობა

206237491

სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“

საბითუმო ვაჭრობა ბუნებრივი აირით/მშენებლობა

211324468

სს „გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა საქრუსენერგო“

ელექტროენერგიის გადაცემა/მშენებლობა

204991786

შპს „ენერგოტრანსი“

ელექტროენერგიის გადაცემა/მშენებლობა

404428071

შპს „გარდაბნის თბოსადგური“

ელექტროენერგიის წარმოება თბოელექტროსადგურების მიერ/მშენებლობა

251716371

შპს „ენგურჰესი“

ელექტროენერგიის წარმოება ჰიდროელექტროსადგურების მიერ/მშენებლობა

204995176

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“

ელექტროენერგიის გადაცემა/მშენებლობა

205170036

სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“

ელექტროენერგიის განაწილება

208205360

შპს „ჯორჯიან ეარვეისი“

საჰაერო სამგზავრო ტრანსპორტი

406178835

შპს „მაივეი ეარლაინს კო ლტდ“

საჰაერო სამგზავრო ტრანსპორტი

205150352

შპს „მეტრო სერვის +“

სახმელეთო ტრანსპორტთან დაკავშირებული მომსახურება

206203491

შპს „ტავ ურბან საქართველო“

საჰაერო ტრანსპორტთან დაკავშირებული მომსახურება

208144051

შპს „საქაერონავიგაცია“

საჰაერო ტრანსპორტთან დაკავშირებული მომსახურება/მშენებლობა

404389693

შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება“

საჰაერო ტრანსპორტთან დაკავშირებული მომსახურება/მშენებლობა

204892170

შპს „შავი ზღვის ტერმინალი“

ტვირთის დატვირთვა-განტვირთვა

215080999

სს „კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური“

ტვირთის დატვირთვა-განტვირთვა

215120223

შპს „ბი ენდ პი“

ტვირთის დატვირთვა-განტვირთვა

245383678

შპს „ბათუმის საზღვაო ნავსადგური“

ტვირთის დატვირთვა-განტვირთვა

245432544

შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალი“

ტვირთის დატვირთვა-განტვირთვა

404386151

შპს „ტრანსფორდი“

ტვირთის დატვირთვა-განტვირთვა

416334149

შპს „მანგანუმ ლოჯისტიკი“

ტრანსპორტირების სხვა დამხმარე საქმიანობები

204574503

შპს „გიანთი ლოჯისტიკსი“

ტრანსპორტირების სხვა დამხმარე საქმიანობები

205040926

შპს „ეისა“

ტრანსპორტირების სხვა დამხმარე საქმიანობები

205276681

შპს „ემ-ეს-სი ჯორჯია“

ტრანსპორტირების სხვა დამხმარე საქმიანობები

215124498

შპს „ჯორჯიან ტრანს ექსპედიცია-ფოთი“

ტრანსპორტირების სხვა დამხმარე საქმიანობები

402020022

შპს „ჯიარ ტრანზიტი“

ტრანსპორტირების სხვა დამხმარე საქმიანობები

415082145

შპს „ჯნს ჯორჯია“

ტრანსპორტირების სხვა დამხმარე საქმიანობები

404553666

შპს „ეკოსერვის ჯგუფი“

ტერიტორიის მომსახურების საქმიანობები

204559361

შპს „თიბისი ფეი“

ბიზნესის სხვა დამხმარე მომსახურების საქმიანობები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

245619898

შპს „აჭარა ტექსტილი“

პირბადეების კერვა

ტექსტილის ნაწარმის წარმოება

416344628

შპს „მოვი“

პირბადეების კერვა

405236935

შპს „ემჯიემტექს“

პირბადეების კერვა

445384646

შპს „ISTANBUL BAZAAR“

პირბადეების კერვა

405070676

შპს „ჯეორჯიან პროდაქტს“

პირბადეების კერვა

248428303

შპს „ჯორჯიან ტექსტილი“

პირბადეების კერვა

245567881

შპს „BTM-TEXTILE“

პირბადეების კერვა

400080103

შპს „პრომო ვეარ“

პირბადეების კერვა

212670563

სს „სამკერვალო კომპანია იმერი“

პირბადეების კერვა

404496121

სს „აერო-სტრუქტურების ტექნოლოგიები (ციკლონი)“

თვითმფრინავის ნაწილების წარმოება

205064446

შპს „საქსპეცტრანსი“

პირბადეების კერვისათვის მასალით უზრუნველყოფა

404507173

შპს „ჯი ენ ელ“

ლატარიების მოწყობა

404931972

შპს „გებრიუდერ ვაის“

სატვირთო საგზაო ტრანსპორტი

202248503

შპს „კაპაროლ ჯორჯია“

საღებავების, ლაქების და ანალოგიური საღებავი ნივთიერებების, ტიპოგრაფიული საღებავების და მასტიკების წარმოება

230026888

სს „საქკაბელი“

ელექტრონული და ელექტრული გამტარების და კაბელების წარმოება

236037962

სს „ენერგონი“

მხოლოდ ტექნიკური მომსახურება და რემონტი

405076359

შპს „ენ ერ ჯი ჯორჯია“

ელექტრონული და ელექტრული გამტარების და კაბელების წარმოება

405112220

სს „ნენსკრა ჰიდრო“

ელექტროენერგიის წარმოება/მშენებლობა

404415290

შპს „სიქპა სიქურითი სოლუშენს ჯორჯია“

აქციზური/არააქციზური მარკების მიწოდება ან/და აქციზური/არააქციზური მარკებით ნიშანდების/მარკირების მომსახურება