„საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 აპრილის №2 ბრძანების დამტკიცების თაობაზე

„საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 აპრილის №2 ბრძანების დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 5866-სს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 22/04/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პარლამენტის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/04/2020
სარეგისტრაციო კოდი 120160030.09.001.016587
5866-სს
22/04/2020
ვებგვერდი, 22/04/2020
120160030.09.001.016587
„საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 აპრილის №2 ბრძანების დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი
 

საქართველოს პარლამენტის

დადგენილება

 

 

„საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 აპრილის №2 ბრძანების დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს კონსტიტუციის 71-ე მუხლის მე-2 და მე-7 პუნქტების, „საგანგებო მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 83-ე მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტების შესაბამისად

  საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

1. დამტკიცდეს საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 აპრილის 2 ბრძანება „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ“.

  2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს მიღებისთანავე.


საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეარჩილ თალაკვაძე

 

თბილისი,

22 აპრილი 2020 წ.

N5866-სს