„საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 216
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 03/04/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/04/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 23/05/2020
სარეგისტრაციო კოდი 120160030.10.003.021928
216
03/04/2020
ვებგვერდი, 03/04/2020
120160030.10.003.021928
„საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №216

2020 წლის 3 აპრილი

ქ. თბილისი

 

„საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 23/03/2020, 120160030.10.003.021892) შეტანილ იქნეს ცვლილება და:

1. დაემატოს შემდეგი შინაარსის 14 მუხლი:

„მუხლი 14. დანართ 4-ის შესაბამისად, დამტკიცდეს ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი იმ სუბიექტების ჩამონათვალი, რომლებსაც მხოლოდ ამავე დანართით განსაზღვრული პროექტების განხორციელების მიზნით არ ეზღუდებათ ფუნქციონირება საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში.“.

2. დაემატოს თანდართული შინაარსის დანართი 4.

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 31 მარტიდან.

„დანართი №4

 

სუბიექტი

საიდენტიფიკაციო კოდი *

პროექტი

1

უცხოური საწარმოს ფილიალი – სადე–ჰიდრავლიკური სამუშაოების გენერალური კომპანია (SADE-COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE) საქართველოს ფილიალი/Consortsium SADE & VWS ROMANIA

404924775

1. თელავის კანალიზაციის გამწმენდის მშენებლობა.

2. წყალტუბოს კანალიზაციის გამწმენდის მშენებლობა

2

მსს საფეჯის მუდმივი დაწესებულება/ SAFEGE SJSC

202471173

1. თელავის კანალიზაციის გამწმენდის მშენებლობის ზედამხედველობა.

2. წყალტუბოს კანალიზაციის გამწმენდის მშენებლობის ზედამხედველობა

3

უცხოური საწარმოს ფილიალი – სს ელსიტელ ელექტრომექანიკ ინშაათ პროჯე თიჯარეთ ვე სანაის თბილისის ფილიალი/სს – დოგუს ინშაათ ვე ტიკარეტ

405308466

1. თბილისის მეტროს კაბელები.

2. თბილისის მეტროს ვენტილატორები

4

უცხოური საწარმოს ფილიალი – LF Consulting Engineers Austria GmbH-ის ფილიალი (წარმომადგენლობა) საქართველოში

404408244

თბილისის მეტროს კაბელების და ვენტილატორების მშენებლობის ზედამხედველობა

5

შპს  – აი.ელ.ეფ ქონსალთინგ ენჯინიერს ჯორჯია

404536542

თბილისის მეტროს კაბელების და ვენტილატორების მშენებლობის ზედამხედველობა

6

უცხოური საწარმოს ფილიალი – სს სეზა სამშენებლო მრეწველობა და სავაჭროს ფილიალი

429651664

თბილისი-რუსთავის გზის მშენებლობა - ფაზა 2

7

უცხოური საწარმოს ფილიალი – დოჰვა ენჯინეერინგ კო ლტდ-ს წარმომადგენლობა საქართველოში

404916472

თბილისი-რუსთავის გზის მშენებლობა - ფაზა 2-ის ზედამხედველობა

8

უცხოური საწარმოს ფილიალი – შპს ლუდვიგ პფაიფერ ჰოხ უნდ ტიფბაუ და კო. კგ-ის წარმომადგენლობა საქართველოში (LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU GMBH AND CO.KG Repr. In Georgia)

405063595

ZUG-02 ზუგდიდის კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა

9

ერთობლივი საწარმო ლუდვიგ პფაიფერ-ემიტ – JV Ludwig Pfeiffer Emit

205351965

REG-03A ზუგდიდის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა; POT-02 ფოთის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა

10

უცხოური საწარმოს ფილიალი – ას ინშაათ-ნის საქართველოს რესპუბლიკის ფილიალი (The Branch Office of ASINSGAAT-N LLC in Georgia)

405112685

ZUG-01 ზუგდიდის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა; JVA-01 ჯვარის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა; ABA-01 აბაშის მაგისტრალური მილსადენის მშენებლობა

11

უცხოური საწარმოს ფილიალი – ტაჰალ გროუპ ბ.ვ. საქართველოს ფილიალი (Tahal Group B.V Georgian Branch)

402074802

POT-01 ფოთის კანალიზაციის ქსელის მშენებლობა

12

უცხოური საწარმოს ფილიალი – სს სმკ ულუსალ ინშაათ ვე თიჯარეთ-ის ფილიალი (SMK ULUSAL INSAAT VE TICARET AS GURCISTAN SUBESI)

405098745

KUT-01 ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა

13

უცხოური საწარმოს ფილიალი -ღია სააქციო საზოგადოება სამშენებლო-სამრეწველო საინვესტიციო კორპორაცია აკკორდ-ის წარმომადგენლობა (ფილიალი) საქართველოში აკკორდ ჯორჯია (REPR. OF OJS COMPANY AKKORD INDUSTRIAL CONSTR. INVESTMENT CORP IN GEORGIA (BRANCH) AKKORD GEORGIA)

202459295

CHI-01 ჭიათურის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა

14

უცხოური საწარმოს ფილიალი – ეპტისა სერვისიოს დე ინხენიერია ეს.ელ.-ის ფილიალი (Eptisa Servicios de Ingeniera S.L)

404909943

KUT-01 ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა; ABA-01. აბაშის მაგისტრალური მილსადენის მშენებლობა

15

მსს საფეჯის მუდმივი დაწესებულება – SAFEGE

202471173

POT-01 ფოთის კანალიზაციის ქსელის მშენებლობა; ZUG-01 ზუგდიდის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა JVA-01; ჯვარის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა; POT-02 ფოთის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა

16

უცხოური საწარმოს ფილიალი – შპს "POSCH & PARTNERS"-ის წარმომადგენლობა (Posch & Partners)

245596993

ZUG-02 ზუგდიდის კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა; REG-03A ზუგდიდის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა

17

უცხოური საწარმოს ფილიალი – ჰილ ინტერნეიშენალ ენ.ვი-ს ფილიალი საქართველოში (BRANCH OF HILL INTERNATIONAL N.V IN GEORGIA)

404544418

CHI-01 ჭიათურის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა

18

უცხოური საწარმოს ფილიალი – შპს  – კორპორაცია სინოჰიდროს ფილიალი საქართველოში (Sinohydro Corporation Limited)

404859122

E-60 ავტომაგისტრალის ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთი კმ0+000-კმ5+800 მონაკვეთის მშენებლობა ლოტი1; E-60 ავტომაგისტრალის ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთი კმ5+800-კმ7+700 მონაკვეთის მშენებლობა; სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ11+500-კმ30+000 (ლოტი II) მონაკვეთის მშენებლობა

19

უცხოური საწარმოს ფილიალი – ჩინეთის სახელმწიფო შპს სამშენებლო საინჟინრო კორპორაციის საქართველოს ფილიალი (China State Construction Engineering Corporation Limited)

426539178

E-60 მაგისტრალის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის მშენებლობა

20

უცხოური საწარმოს ფილიალი  შპს  – ჰუნანის გზებისა და ხიდების სამშენებლო ჯგუფი კომპანიის ფილიალი საქართველოში (Hunan Road&Brige Construction Grup Co Ltd)

205368029

E-60 მაგისტრალის ხევი-უბისას მონაკვეთის მშენებლობა

21

უცხოური საწარმოს ფილიალი – ჩინეთის გზებისა და ხიდების კორპორაციის საქართველოს ფილიალი (China Road and Bridge Corporation)

205368396

E-60 მაგისტრალის უბისა- შორაპნის მონაკვეთის მშენებლობა

22

უცხოური საწარმოს ფილიალი – გუიჯოუ ჰაივეი ენჯინიარინგ გრუფ კო (JV  Guizhou Highway Engineering Group Co Ltd and China National Technical Import&Export Corporation)

405373750

E-60 მაგისტრალის შორაპანი-არგვეთას მონაკვეთის მშენებლობა

23

უცხოური საწარმოს ფილიალი – ღია სააქციო საზოგადოება სამშენებლო-სამრეწველო საინვესტიციო კორპორაცია აკკორდ-ის წარმომადგენლობა (ფილიალი) საქართველოში აკკორდ ჯორჯია (Akkord Industry Construction Investment Corporation OJSC)

202459295

სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ0+000-კმ11+500 (ლოტი I) მონაკვეთის დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობა

24

უცხოური საწარმოს ფილიალი – შპს ჩინეთის რკინიგზის 23-ე ბიუროს ჯგუფი-ს მუდმივმოქმედი ფილიალი (China Railway 23RD Bureau Group co., LTD)

404385385

სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ42+000-კმ51+570 (ლოტი IV) მონაკვეთის მშენებლობა; ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მშენებლობა (გზის ნაწილი)

25

უცხოური საწარმოს ფილიალი – სს ფოლათ იოლ იაფი სანაიი ვე თიჯარეთ-ის ფილიალი საქართველოში (Joint ventere POLATYOL & MAPA)

404903707

E-70 გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებლობა კმ00+000 - კმl4+000; ბათუმის შემოვლითი გზის კმ-1+000-კმ13+325 მშენებლობა

26

 უცხოური საწარმოს ფილიალი – შპს ჩინეთის სარკინიგზო გვირაბის ჯგუფი კო., ფილიალი საქართველოში (China Railway Tunnel group Co., Ltd)

405353610

ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მშენებლობა (გვირაბის ნაწილი)

27

უცხოური საწარმოს ფილიალი – აიარდ ენჯინერინგ-ის წარმომადგენლობა საქართველოში (IRD ENGINEERING SRL )

404478677

E-60 ავტომაგისტრალის ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთი კმ0+000-კმ5+800 მონაკვეთის მშენებლობა ლოტი1; E-60 ავტომაგისტრალის ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთი კმ5+800-კმ7+700 მონაკვეთის მშენებლობა

28

უცხოური საწარმოს ფილიალი – დოჰვა ენჯინეერინგ კო ლტდ-ს წარმომადგენლობა საქართველოში (JV of Soosung Engineering Co. and DOHWA Consulting Engineers Co., Ltd)

404916472

E-60 მაგისტრალის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის მშენებლობა

29

უცხოური საწარმოს ფილიალი – სს უბმ ულუსლარარასი ბირლეშმიშ მუშავირლერ მუშავირლიქ ჰიზმეთლელი - საქართველოს ფილიალი (UBM ULUSLARARASI BİRLEŞMİŞ MÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ A.Ş.)

400266760

E-60 მაგისტრალის ხევი-უბისას მონაკვეთის მშენებლობა; ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მშენებლობა (გვირაბის ნაწილი); ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მშენებლობა (გზის ნაწილი)

30

უცხოური საწარმოს ფილიალი  ეგის ინთერნეიშენალის ფილიალი საქართველოში (Egis International)

405354209

E-60 მაგისტრალის უბისა- შორაპნის მონაკვეთის მშენებლობა; ქუთაისის შემოვლითი გზა

31

უცხოური საწარმოს ფილიალი – Pyunghwa Engineering Consultants Ltd - ს ფილიალი საქართველოში (JV Pyunghwa Engineering Consultants Ltd and Yooshin Engineering Corporation and Roads Rehabilitation and Modernization Supervision Direction Ltd)

404958202

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა - ხარაგაული - მოლითი - ფონა - ჩუმათელეთის (50კმ) გზის, მოლითი - ჩუმათელეთის მონაკვეთის კმ24+620-50+244(ლოტი 2) სარეაბილიტაციო სამუშაოები

32

უცხოური საწარმოს ფილიალი – სპეა ინჯენეარინგ სოსიეტე პერ აზიონის ფილიალი საქართველოში/JV "iC consulenten ZT GmbH/ Nivelt Ingenieur GmbH/Spea Ingegneria Europea S.p.A/ Road Rehabilitationand Modernization Supervision Direction Ltd"

404473379

სამტრედია - გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ0+000-კმ11+500 (ლოტი I) მონაკვეთის დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობა; სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ11+500-კმ30+000 (ლოტი II) მონაკვეთის მშენებლობა; სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ42+000-კმ51+570 (ლოტი IV) მონაკვეთის მშენებლობა

33

 

 

უცხოური საწარმოს ფილიალი  სს თემელსუ ულუსლარარასი მუჰენდისლიქ ჰიზმეთლერის საქართველოს ფილიალი (JV TEMELSU-KOCKS)

404467607

E-70 გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებლობა კმ00+000 - კმl4+000

34

უცხოური საწარმოს ფილიალი – სმექ ინთერნეიშენალ ფითიუაი ლიმითედის ფილიალი საქართველოში (SMEC International Pty Ltd)

405244114

ბათუმის შემოვლითი გზის კმ-1+000-კმ13+325 მშენებლობა

* ფილიალის ს/კ-ს მითითება მოიცავს სუბიექტის (ძირითადი საწარმოს) საქმიანობას

აგრეთვე, ერთი სუბიექტის ს/კ-ს მითითება მოიცავს ერთობლივი საწარმოს/ამხანაგობის

სუბიექტების საქმიანობას“.

 

 


პრემიერ - მინისტრიგიორგი გახარია