„საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 209
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 01/04/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/04/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 31/03/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 23/05/2020
სარეგისტრაციო კოდი 120160030.10.003.021921
209
01/04/2020
ვებგვერდი, 01/04/2020
120160030.10.003.021921
„საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №209

2020 წლის 1 აპრილი

ქ. თბილისი

 

„საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 23/03/2020, 120160030.10.003.021892) შეტანილ იქნეს ცვლილება და:

1. დაემატოს შემდეგი შინაარსის 11 მუხლი:

მუხლი 11. დამტკიცდეს ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი მეწარმე სუბიექტების ჩამონათვალი, რომლებსაც არ ეზღუდებათ ფუნქციონირება საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში, დანართ 1-ის შესაბამისად.“.

2. დაემატოს თანდართული შინაარსის დანართი 1.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 31 მარტიდან.

 


პრემიერ - მინისტრიგიორგი გახარიადანართი 1   ცხრილი 1

საიდენტიფიკაციო ნომერი

სუბიექტის დასახელება

ეკონომიკური საქმიანობის დასახელება Nace Rev 2

230868120

შპს „საქნახშირი“

ქვანახშირის მოპოვება

225358341

სს „RMG Copper“

სხვა ფერადი ლითონების მადნების მოპოვება

225359947

შპს „RMG Gold“

სხვა ფერადი ლითონების მადნების მოპოვება

415599258

შპს „ჯმ 29“

სხვა ფერადი ლითონების მადნების მოპოვება

404519794

სს „რუსთავის აზოტი“

მინერალური სასუქების წარმოება

216315057

სს „კავკასიან პეტ კომპანი“

პლასტმასის საფუთავების წარმოება

236034830

სს „მინა“

ღრუ მინის წარმოება

230866435

შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“

ცემენტის წარმოება

404956286

შპს „საქართველოს ცემენტის კომპანია“

ცემენტის წარმოება

205181532

შპს „კნაუფ გიპს თბილისი“

ბოჭკოვანი ცემენტის წარმოება

215147874

შპს „ჭიათურმანგანუმ ჯორჯია“

თუჯის, ფოლადის და ფეროშენადნობების წარმოება

230085797

შპს „ჯორჯიან მანგანეზი“

თუჯის, ფოლადის და ფეროშენადნობების წარმოება

404504327

შპს „რუსელოის“

თუჯის, ფოლადის და ფეროშენადნობების წარმოება

216425919

შპს „ჯეოსთილი“

ფოლადის მილების, მილსადენების, ღრუ პროფილების და მსგავსი ფიტინგების წარმოება

402114396

შპს „ამბიკონ სტილსი“

ფოლადის მილების, მილსადენების, ღრუ პროფილების და მსგავსი ფიტინგების წარმოება

404411908

შპს „რუსთავის ფოლადი“

ფოლადის მილების, მილსადენების, ღრუ პროფილების და მსგავსი ფიტინგების წარმოება

400145295

შპს „გლობუსი“

სხვა ფერადი ლითონების წარმოება

415083411

შპს „მოულდს ენდ მეტალს ჯორჯია“

ფოლადის ჩამოსხმა

237079040

შპს „იმერის ბენტონიტ ჯორჯია“

სამთომომპოვებელი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება

437062214

შპს „ასკანგელ ჯგუფი“

სამთომომპოვებელი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება

405143786

შპს „ასკანგელ ალიანსი“

სამთომომპოვებელი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება

406184926

შპს „ასკანგელ ბენტონიტი“

სამთომომპოვებელი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება

200002068

სს „ელმავალმშენებელი“

სარკინიგზო ლოკომოტივების და მოძრავი შემადგენლობის წარმოება

216406271

შპს „ვაგონმშენებელი კომპანია“

სხვა სატრანსპორტო საშუალებების რემონტი და ტექნიკური მომსახურება

415599249

შპს „ჯმ-ტექნიკასერვისი“

ავტომობილების ტექნიკური მომსახურება და რემონტი

416334167

შპს „მნკორპი“

საბითუმო ვაჭრობა ლითონებით და ლითონის მადნებით

202886010

სს „საქართველოს რკინიგზა“

რკინიგზის სატვირთო ტრანსპორტი

202886788

შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“

საქალაქო და საგარეუბნო სამგზავრო სახმელეთო ტრანსპორტი

245445200

შპს „ბათუმის ავტოტრანსპორტი“

საქალაქო და საგარეუბნო სამგზავრო სახმელეთო ტრანსპორტი

215096367

შპს „მთის კურორტების განვითარების კომპანია“

სხვა სამგზავრო სახმელეთო ტრანსპორტი, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

202167500

ბი-ფი ექსპლორეიშენ (კასპიის ზღვა) ლიმიტედის საქართველოს თბილისის ფილიალი

ტრანსპორტირება მილსადენებით

206103722

შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“

ტრანსპორტირება მილსადენებით

208205360

შპს „ჯორჯიან ეარვეისი“

საჰაერო სამგზავრო ტრანსპორტი

205150352

შპს „მეტრო სერვის +“

სახმელეთო ტრანსპორტთან დაკავშირებული მომსახურება

206203491

შპს „ტავ ურბან საქართველო“

საჰაერო ტრანსპორტთან დაკავშირებული მომსახურება

208144051

შპს „საქაერონავიგაცია“

საჰაერო ტრანსპორტთან დაკავშირებული მომსახურება

404389693

შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება“

საჰაერო ტრანსპორტთან დაკავშირებული მომსახურება

204892170

შპს „შავი ზღვის ტერმინალი“

ტვირთის დატვირთვა-განტვირთვა

215080999

სს „კორპორაცია ფოთის საზღვაო „ნავსადგური“

ტვირთის დატვირთვა-განტვირთვა

215120223

შპს „ბი ენდ პი“

ტვირთის დატვირთვა-განტვირთვა

245383678

შპს „ბათუმის საზღვაო ნავსადგური“

ტვირთის დატვირთვა-განტვირთვა

245432544

შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალი“

ტვირთის დატვირთვა-განტვირთვა

404386151

შპს „ტრანსფორდი“

ტვირთის დატვირთვა-განტვირთვა

416334149

შპს „მანგანუმ ლოჯისტიკი“

ტრანსპორტირების სხვა დამხმარე საქმიანობები

204574503

შპს „გიანთი ლოჯისტიკსი“

ტრანსპორტირების სხვა დამხმარე საქმიანობები

205040926

შპს „ეისა“

ტრანსპორტირების სხვა დამხმარე საქმიანობები

205276681

შპს „ემ-ეს-სი ჯორჯია“

ტრანსპორტირების სხვა დამხმარე საქმიანობები

215124498

შპს „ჯორჯიან ტრანს ექსპედიცია-ფოთი“

ტრანსპორტირების სხვა დამხმარე საქმიანობები

402020022

შპს „ჯიარ ტრანზიტი“

ტრანსპორტირების სხვა დამხმარე საქმიანობები

415082145

შპს „ჯნს ჯორჯია“

ტრანსპორტირების სხვა დამხმარე საქმიანობები

404553666

შპს „ეკოსერვის ჯგუფი“

ტერიტორიის მომსახურების საქმიანობები

204559361

შპს „თიბისი ფეი“

ბიზნესის სხვა დამხმარე მომსახურების საქმიანობები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

245619898

შპს „აჭარა ტექსტილი“

პირბადეების კერვა

416344628

შპს „მოვი“

პირბადეების კერვა

405236935

შპს „ემჯიემტექს“

პირბადეების კერვა

445384646

შპს „ISTANBUL BAZAAR“

პირბადეების კერვა

405070676

შპს „ჯეორჯიან პროდაქტს“

პირბადეების კერვა

248428303

შპს „ჯორჯიან ტექსტილი“

პირბადეების კერვა

245567881

შპს „BTM-TEXTILE“

პირბადეების კერვა

400080103

შპს „პრომო ვეარ“

პირბადეების კერვა

212670563

სს „სამკერვალო კომპანია იმერი“

პირბადეების კერვა

404496121

სს „აერო-სტრუქტურების ტექნოლოგიები“ (ციკლონი)

თვითმფრინავის ნაწილების წარმოება

205064446

შპს „საქსპეცტრანსი“

პირბადეების კერვისათვის მასალით უზრუნველყოფა

404507173

შპს „ჯი ენ ელ“

ლატარიების მოწყობა

404931972

შპს „გებრიუდერ ვაის“

სატვირთო საგზაო ტრანსპორტი

202248503

შპს „კაპაროლ ჯორჯია“

საღებავების, ლაქების და ანალოგიური საღებავი ნივთიერებების, ტიპოგრაფიული საღებავების და მასტიკების წარმოება

230026888

სს „საქკაბელი“

ელექტრონული და ელექტრული გამტარების და კაბელების წარმოება