საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პრეზიდენტი
მიღების თარიღი 21/03/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/03/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 23/05/2020
სარეგისტრაციო კოდი
1
21/03/2020
ვებგვერდი, 21/03/2020
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ
საქართველოს პრეზიდენტი

 

President of Georgia

Edict

No 1 of 21 March 2020 Tbilisi

On the Declaration of the State of Emergency throughout the Whole Territory of Georgia

Considering the declaration of the novel coronavirus (COVID-19) as a pandemic by the World Health Organization on 11 March 2020, its mass spread and the growing challenges the country is facing, in order to respond appropriately to the pandemic declared by the World Health Organization, to normalise the situation, and to enable the State to fulfil its constitutional obligations to ensure necessary public safety in a democratic society and to reduce any expected threat to the life and health of the population of the country, in accordance with Article 71 (2) of the Constitution of Georgia and Article 2 (1) of the Law of Georgia on State of Emergency:

1. A state of emergency shall be declared throughout the whole territory of Georgia.

2. The period of validity of the state of emergency shall be until 21 April 2020 inclusive.

3. The Edict shall immediately be handed over to the Prime Minister of Georgia for co-signing.

4. The Edict co-signed by the Prime Minister of Georgia shall immediately be declared publicly through all available mass media, and its text shall be broadcast throughout the day.

5. The Edict co-signed by the Prime Minister of Georgia shall immediately be submitted to the Parliament of Georgia for approval.

6. The Ministry of Foreign Affairs of Georgia shall immediately notify the Secretary-General of the United Nations of the declaration of the state of emergency.

7. This Edict shall enter into force upon declaration.

 

 

                                                                                      Salome Zourabichvili

 

 

Prime-Minister                                                    Giorgi Gakharia

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.