„საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის №1 დეკრეტის დამტკიცების თაობაზე

„საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის №1 დეკრეტის დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 5865-სს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 21/03/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პარლამენტის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/03/2020
სარეგისტრაციო კოდი 120160030.09.001.016586
5865-სს
21/03/2020
ვებგვერდი, 21/03/2020
120160030.09.001.016586
„საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის №1 დეკრეტის დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

 Resolution

of the Parliament of Georgia

On Approval of Decree No 1 of 21 March 2020 of the President of Georgia on Measures to be Implemented in Connection with the Declaration of a State of Emergency throughout the Whole Territory of Georgia                                                                                                      

In accordance with Article 71(3), (4) and (7) of the Constitution of Georgia, Article 2(3) and (4) of the Law of Georgia on State of Emergency, and Article 83(2) of the Rules of Procedure of the Parliament of Georgia,

the Parliament of Georgia shall establish the following:

1. Decree No 1 of 21 March 2020 of the President of Georgia on the Measures to be Implemented in Connection with the Declaration of a State of Emergency throughout the Whole Territory of Georgia shall be approved.

2. This Resolution shall enter into force upon its adoption.

 

The Chairperson of the Parliament of Georgia            Archil Talakvadze

 

Tbilisi

21 March 2020

No 5865-სს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.