„საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის №1 ბრძანების დამტკიცების თაობაზე

 

საქართველოს პარლამენტის

დადგენილება

 

„საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის №1 ბრძანების დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს კონსტიტუციის 71-ე მუხლის მე-2 და მე-7 პუნქტების, „საგანგებო მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 83-ე მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტების შესაბამისად

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

1. დამტკიცდეს საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის №1 ბრძანება „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ“.

2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს მიღებისთანავე.


საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეარჩილ თალაკვაძე

 

თბილისი,

21 მარტი 2020 წ.

N5864-სს

Resolution

of the Parliament of Georgia

On Approval of Edict No 1 of 21 March 2020 of the President of Georgia on the Declaration of the State of Emergency throughout the Whole Territory of Georgia

In accordance with Article 71(2) and (7) of the Constitution of Georgia, Article 2(1) of the Law of Georgia on State of Emergency, and Article 83(2) and (4) of the Rules of Procedure of the Parliament of Georgia,

 

the Parliament of Georgia shall establish the following:

1. Edict No 1 of 21 March 2020 of the President of Georgia on the Declaration of the State of Emergency throughout the Whole Territory of Georgia shall be approved.

2. This Resolution shall enter into force upon its adoption.

 

Chairperson of the Parliament of Georgia        Archil Talakvadze

 

Tbilisi

21 March 2020

No 5864-სს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.