ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით საჯარო დაწესებულებებში საქმიანობის განსაკუთრებულ ღონისძიებათა განსაზღვრის შესახებ

ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით საჯარო დაწესებულებებში საქმიანობის განსაკუთრებულ ღონისძიებათა განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 529
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 12/03/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/03/2020
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.025806
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
529
12/03/2020
ვებგვერდი, 13/03/2020
000000000.00.003.025806
ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით საჯარო დაწესებულებებში საქმიანობის განსაკუთრებულ ღონისძიებათა განსაზღვრის შესახებ
საქართველოს მთავრობა
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

კონსოლიდირებული ვერსია (17/03/2020 - 04/05/2021)

 

Government of Georgia

Decree No 529

12 March 2020

Tbilisi

On the Determination of Specific Measures in Public Institutions to Prevent the Possible Spread of the Novel Coronavirus (COVID-19)

In accordance with Article 5 of the Law of Georgia on the Structure, Powers and Procedure for Activity of the Government of Georgia, in order to implement unified measures to prevent the possible spread of the novel coronavirus (COVID-19):

1. An employee of a public institution (public and political officials, political officials, state servants, public servants, including qualified public officers, persons employed under an employment or administrative contract) shall not be present at work:

a) within 2 weeks after his/her arrival in Georgia if he/she has been in an epidemic risk country as determined by the Order of the Government of Georgia No 164 of 28 January 2020 on the ‘Approval of Measures to Prevent the Possible Spread of the Novel Coronavirus in Georgia and the Emergency Response Plan for Cases of Novel Coronavirus Disease’ for the previous seven calendar days before the entry into force of this Decree, or is traveling to Georgia through such a country;

b) within 2 weeks after his/her arrival in Georgia if he/she is in a country as determined by subparagraph (a) of this paragraph at the time of the entry into force of this Decree or will be in such a country and will return to Georgia;

c) if he/she has had contact with a person who is confirmed to have the novel coronavirus.

2. A person determined by paragraph 1 of this Decree shall:

a) spend the two-week period provided for by paragraph 2 of this Decree observing the rules of self-isolation;

b) provide an authorised service/official of his/her employer institution with information about the reason for his/her absence at the workplace and any contact with a person in the risk group, and move into self-isolation mode;

c) if possible, perform work remotely in accordance with instructions given by an immediate supervisor.

3. The head officers of public institutions shall ensure the observation of health protocols, recommendations and hygiene rules in public institutions and administrative bodies (including buildings) under their authority.

4. Business trips shall be restricted, except for exceptional cases.

5. If symptoms of acute respiratory disease are present, employees shall consult a physician, and notify the Human Resource Management Office/Officer of the public institution if there is a need to move into self-isolation mode.

6. Before the reduction of the epidemic threat:

a) organising public events with the participation of persons from outside a public institution shall be restricted;

b) the head officers of public institutions shall ensure maximum restriction and regulation of persons from outside the institution with respect to their access to and movement within the institution;

c) the head officers of public institutions shall identify employees who are temporarily placed in remote work mode (in particular, employees whose work does not require their presence at the workplace and can work remotely).

Note: Being placed in remote work mode does not mean reducing work hours or being on leave. If necessary, an employee placed in remote work mode must turn up at his/her workplace immediately (not later than one hour) upon request. The remuneration of a person determined by paragraph 1 of this Decree shall be retained.

7. Budgetary organisations/institutions/agencies shall, in accordance with this Decree, ensure other additional intra-agency measures, if necessary.

8. All persons, including natural and legal persons, shall be recommended to be guided by the provisions of this Decree in order to prevent the possible spread of the novel coronavirus (COVID-19).

 

Prime Minister                                           Giorgi Gakharia

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.