სს „სხმულის“ აქციონერთა კრების მოწვევის შესახებ

სს „სხმულის“ აქციონერთა კრების მოწვევის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები სს „სხმული“
მიღების თარიღი 12/02/2020
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/02/2020
სარეგისტრაციო კოდი
0
12/02/2020
ვებგვერდი, 12/02/2020
სს „სხმულის“ აქციონერთა კრების მოწვევის შესახებ
სს „სხმული“

განცხადება

სს „სხმულის“ აქციონერთა საერთო კრების მოწვევის თაობაზე

სს „სხმულის“ აქციონერთა საყურადღებოდ!

2020 წლის 18 მარტს, 12 საათზე, ქ. თბილისში, მარნეულის ქ. №44-ში ჩატარდება სს „სხმულის“ საერთო კრება შემდეგი დღის წესრიგით:

1. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის არჩევა;

2. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის არჩევა;

3. აუდიტორის არჩევა.

სს „სხმულის“ სამეთვალყურეო საბჭო

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.