სს ” სტომატოლოგის” აქციონერთა მორიგი საერთო კრების მოწვევის შესახებ

  • Word
სს ” სტომატოლოგის” აქციონერთა მორიგი საერთო კრების მოწვევის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები სს "სტომატოლოგი"
მიღების თარიღი 11/02/2020
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/02/2020
სარეგისტრაციო კოდი
  • Word
0
11/02/2020
ვებგვერდი, 12/02/2020
სს ” სტომატოლოგის” აქციონერთა მორიგი საერთო კრების მოწვევის შესახებ
სს "სტომატოლოგი"

განცხადება

სს �სტომატოლოგის აქციონერთა საერთო კრების თაობაზე

 

2020 წლის 7 მარტს 13 საათზე მოწვეულია სს �სტომატოლოგის ს.კ. 245422582 აქციონერთა მორიგი საერთო კრება.

 

დღის წესრიგი:

1. 2019 წლის წლიური ანგარიში:

ა) დირექტორის ანგარიშის დამტკიცება;

ბ) სამეთვალყურეო საბჭოს ანგარიშის დამტკიცება.

 

2. მოგების განაწილების ესახებ.

3. სს �სტომატოლოგის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა ანაზღაურების შესახებ.

4. 2020 წლისათვის აუდიტორის არჩევის შესახებ.

 

მისამართი: ქ. ბათუმი, მელიქიშვილის ქ 5/7; რუსთაველის ქ. 43, მე-2 სადარბაზო, ბინა 212. tel: 27-36-55; 593 975291

 

სს� �სტომატოლოგის� ადმინისტრაცია

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.