„მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 მაისის №265 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 16 აგვისტოს №389 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 მაისის №265 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 16 აგვისტოს №389 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 68
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 31/01/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/02/2020
სარეგისტრაციო კოდი 010110020.10.003.021777
68
31/01/2020
ვებგვერდი, 03/02/2020
010110020.10.003.021777
„მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 მაისის №265 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 16 აგვისტოს №389 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს მთავრობა
„მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 მაისის №265 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 16 აგვისტოს №389 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №68

2020 წლის 31 იანვარი

ქ. თბილისი

 

„მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 მაისის №265 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 16 აგვისტოს №389 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, „მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 მაისის №265 დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 16 აგვისტოს №389 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 20/08/2019, 010110020.10.003.021410) შეტანილ იქნეს ცვლილება და:

1. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შემავალმა  ა(ა)იპ − სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტომ უზრუნველყოს, „მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 მაისის №265 დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 16 აგვისტოს №389 დადგენილების ამოქმედებამდე, „მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 მაისის №265 დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამის მოქმედი რედაქციით გათვალისწინებული ღონისძიებების/ვალდებულებების განხორციელება დუშეთის მუნიციპალიტეტის უკანაფშავის ადმინისტრაციულ ერთეულში ასაშენებელ რძის გადამამუშავებელ საწარმოსთან დაკავშირებით.“.

2. მე-4 მუხლის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 41 მუხლი:

მუხლი 41. სააგენტოს სარგებლობაში გადაეცემა დანართ №1-ით გათვალისწინებული ქონება.“.

3. დადგენილებას დაემატოს თანდართული შინაარსის დანართი №1.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ - მინისტრიგიორგი გახარიადანართი №1

რძის გადამამუშავებელი საწარმო უკანა ფშავი, სოფ. შუაფხო

 

 

სულ რძის გადამამუშვებელი საწარმო

ერთეული

რაოდენობა

ღირებულება (ლარი)

საკადასტრო კოდი

1

მიწა

კვ.მ

4500

23670

71.67.01.141; 71.67.01.240

2

შენობა

კვ.მ

258.89

662726.63

71.67.01.141

აღჭურვილობა

3

ყველის გადასატანი ურიკა

ცალი

1

3060

 

4

ურიკა პალეტებისათვის

ცალი

1

1320

 

5

რძის ანალიზატორი

ცალი

2

2000

 

6

 PH მეტრი

ცალი

1

2500

 

7

 სამუშაო მაგიდა 2000*800*850

ცალი

2

3350

 

8

რძის გადამამუშავებელი საწარმოს ძირითადი აღჭურვილობები

კომპლექტი

1

411250

 

მ.შ.

დამბალხაჭოს დერგები (25 ლიტ)

ცალი

80

10500

 

 

ყველის ფორმები (უჟანგავი ლითონის) ქართული ყველი

ცალი

30

1300

 

 

ყველის ფორმები (უჟანგავი ლითონის) ევროპული გაუდა

ცალი

10

600

 

 

დასაყოვნებელი ავზები (2200*900*1000მმ)

ცალი

3

14150

 

 

ნაღების მოსამწიფებელი აბაზანა შემრევით (300 ლიტრი)

ცალი

1

9500

 

 

გამაციებელი რეზერვუარი (1000 ლიტ)

ცალი

1

15000

 

 

ელექტროსასწორი (500 ლიტრი)

ცალი

1

5300

 

 

რძის ფილტრი

ცალი

1

2150

 

 

ყველის სახარში აბაზანა ორთქლის გაცხელებით (500 ლიტრი)

ცალი

1

16000

 

 

შრატის ავზი ორთქლის გაცხელებით (500 ლიტრი)

ცალი

1

26000

 

 

საწნეხი ურიკა 2 სექციით (500 ლიტრი)

ცალი

1

6250

 

 

კარაქის მექანიკური დამუშავების (ფორმირების) დანადგარი

ცალი

1

9300

 

 

მაცივარი 0; -18 (კონტეინერი 500 ლიტრი)

ცალი

1

3750

 

 

რძის ტუმბო თვითშემწოვით (2000 ლ/სთ)

ცალი

1

6450

 

 

რძის ტუმბო (3000 ლ/სთ)

ცალი

3

5150

 

 

კარაქის სადღვები (200 კგ)

ცალი

1

13850

 

 

სასწორი (200 კგ)

ცალი

1

1680

 

 

სასწორი ეტიკეტირების ფუნქციით (15 კგ)

ცალი

1

4700

 

 

ცხელი წყლით რეცხვის ავტომატი

ცალი

1

6150

 

 

ხანგრძლივი პასტერიზების აბაზანა შემრევით ხაჭოსთვის (500 ლიტრი)

ცალი

1

26280

 

 

სეპარატორი ნაღების მოსახდელი (1000 ლ/სთ)

ცალი

1

29200

 

 

ყველის დასაყოვნებელი თაროები 5-იარუსიანი, 1 იარუსი: 1000*750 მმ ხის

ცალი

15

61750

 

 

ყველის დასაყოვნებელი თაროები 5-იარუსიანი, 1 იარუსი: 1000*750 მმ მეტალის

ცალი

10

41250

 

 

ორთქლის წარმომქმნელი დანადგარი (150 კგ/სთ)

ცალი

1

84770

 

 

პოლიეთილენის აპკში შესაფუთი დანადგარი

ცალი

1

1320

 

 

რძის გადამამუშავებელი დანადგარების შემაერთებელი მაგისტრალური ხაზი სამრეწველო არმატურა (მილები; ონკანი; სწრაფჩამხსნელი; მუხლი; გადამყვანი; გამანაწილებელი).

კომპლექტი

1

8900

 

9

მაგიდა პერსონალის

ცალი

2

500

 

10

ტუმბო პერსონალის

ცალი

2

390

 

11

ბაინდერის კარადა

ცალი

2

600

 

12

სკამი

ცალი

10

500

 

 

სულ ჯამი:

 

 

1,111,866.63