,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების სამხედრო მოსამსახურეების, სახელმწიფო სპეციალური წოდების მქონე და სამოქალაქო პირთა, სამხედრო განათლებისა და მომზადების განმახორციელებელი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეების სასურსათო უზრუნველყოფის ნორმების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2006 წლის 1 თებერვლის №31 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების სამხედრო მოსამსახურეების, სახელმწიფო სპეციალური წოდების მქონე და სამოქალაქო პირთა, სამხედრო განათლებისა და მომზადების განმახორციელებელი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეების სასურსათო უზრუნველყოფის ნორმების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2006 წლის 1 თებერვლის №31 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს თავდაცვის მინისტრი
მიღების თარიღი 13/01/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 120340000.22.026.016743
1
13/01/2020
ვებგვერდი, 14/01/2020
120340000.22.026.016743
,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების სამხედრო მოსამსახურეების, სახელმწიფო სპეციალური წოდების მქონე და სამოქალაქო პირთა, სამხედრო განათლებისა და მომზადების განმახორციელებელი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეების სასურსათო უზრუნველყოფის ნორმების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2006 წლის 1 თებერვლის №31 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს თავდაცვის მინისტრი
,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების სამხედრო მოსამსახურეების, სახელმწიფო სპეციალური წოდების მქონე და სამოქალაქო პირთა, სამხედრო განათლებისა და მომზადების განმახორციელებელი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეების სასურსათო უზრუნველყოფის ნორმების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2006 წლის 1 თებერვლის №31 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის

ბრძანება №1

2010 წლის 13 იანვარი

ქ. თბილისი

 

,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების სამხედრო მოსამსახურეების, სახელმწიფო სპეციალური წოდების მქონე და სამოქალაქო პირთა, სამხედრო განათლებისა და მომზადების განმახორციელებელი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეების სასურსათო უზრუნველყოფის ნორმების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2006 წლის 1 თებერვლის №31 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და 24-ე მუხლის  თანახმად,  ვბრძანებ:

მუხლი 1
,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების სამხედრო მოსამსახურეების, სახელმწიფო სპეციალური წოდების მქონე და სამოქალაქო პირთა, სამხედრო განათლებისა და მომზადების განმახორციელებელი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეების სასურსათო უზრუნველყოფის ნორმების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2006 წლის 1 თებერვლის №31 ბრძანებაში (სსმ, 19, 10.02.2006 წ., სარეგისტრაციო კოდი 120.340.000.22.026.008.144) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. ბრძანების 11 და 1 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,11.ამ ბრძანებით დამტკიცებული სასურსათო უზრუნველყოფის ნორმები (გარდა კადეტთა სასურსათო იჯრისა, ნორმა № 61) წარმოადგენს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა (შემდგომში – მოსამსახურე) სასურსათო უზრუნველყოფის მინიმალურ ნორმებს და მათი გაზრდა შესაძლებელია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ შესაბამისი ხელშეკრულების ღირებულების ფარგლებში.

12მოსამსახურეთა კვებითი უზრუნველყოფა ითვალისწინებს კერძის შეუზღუდავი რაოდენობით მიწოდებას, გარდა ხორცის, თევზისა და მათგან დამზადებული კერძებისა.“.

2. ბრძანებით დამტკიცებული №1 დანართის:

ა) ნორმა №1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა სასურსათო

უზრუნველყოფის ნორმები

ნორმა №1       

პროდუქტის დასახელება

დღიური ნორმა ბრუტო გრამში

1

პური I ხარისხის ხორბლის ფქვილისგან

500

2

პური II ხარისხის ხორბლის ფქვილისგან

200

3

ხორბლის I ხარისხის ფქვილი

10

4

სხვა ბურღულეული (მათ შორის, პარკოსნები)

80

5

მაკარონის ნაწარმი

40

6

ბრინჯი

40

7

ხორცეული

 580

8

თევზი

160

9

მცენარეული ზეთი

20

10

ერბო

10

11

კარაქი

40

12

რძე

150

13

არაჟანი

110

14

ხაჭო

120

15

ყველი

90

16

მაწონი

150

17

მაიონეზი

20

18

კვერცხი (ცალი კვირაში)

10

19

შაქარი

60

20

მარილი

20

21

ჩაი

1

22

კაკაო

1

23

დაფნის ფოთოლი

0.1

24

საკმაზ - სანელებელი

0.4

25

წიწაკა

0.3

26

მდოგვის ფხვნილი

1

27

ძმარი

4

28

ტომატ - პასტა

20

29

საწებელი

15

30

კარტოფილი

500

31

კომბოსტო

120

32

ჭარხალი

60

33

სტაფილო

60

34

ხახვი

60

35

ნიორი

10

36

კიტრი,  პამიდორი, ბადრიჯანი

150

37

მწვანილი სხვადასხვა

20

38

ხილი სხვადასხვა

350

39

ჩირი

10

40

საკონდიტრო ნაწარმი

150

41

თაფლი

20

42

ხილფაფა ან ჯემი

55

43

შოკოლადის ბატონი

50

44

გამაგრილებელი სასმელი

350

                     

შენიშვნა: ამ დანართით გათვალისწინებული სასურსათო უზრუნველყოფის ნორმები ასევე ვრცელდება აქტიურ რეზერვში ჩარიცხულ პირზე მისი გამოძახების, ხოლო სამობილიზაციო რეზერვში ჩარიცხულ პირზე სამობილიზაციო სარეზერვო სამსახურში გაწვევის დროს.“;

ბ) ნორმა №11, ნორმა №2, ნორმა №21, ნორმა №3 ამოღებულ იქნეს;

გ) №4 ნორმის შენიშვნა  ამოღებულ იქნეს;

დ) ნორმა №6, ნორმა №7, ნორმა №71, ნორმა №8, ნორმა №81 და ნორმა №9  ამოღებულ იქნეს.

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2020 წლის პირველი იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

საქართველოს თავდაცვის მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.