სს „ჩარხმშენებლის“ აქციონერთა საერთო კრების მოწვევის შესახებ

სს „ჩარხმშენებლის“ აქციონერთა საერთო კრების მოწვევის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2
დოკუმენტის მიმღები სს "ჩარხმშენებელი"
მიღების თარიღი 09/01/2020
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი
2
09/01/2020
ვებგვერდი, 13/01/2020
სს „ჩარხმშენებლის“ აქციონერთა საერთო კრების მოწვევის შესახებ
სს "ჩარხმშენებელი"
გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა
სს „ჩარხმშენებლის“ აქციონერთა საერთო კრების მოწვევის შესახებ

2020 წლის 5 თებერვალს, დღის 12 საათზე, გაიმართება სააქციო საზოგადოება „ჩარხმშენებლის“ აქციონერთა საერთო კრება.

მისამართი: ქ. თბილისი, თორნიკე ერისთავის ქ.№1.

სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ სააღრიცხო თარიღად დადგენილია 2020 წლის 8 იანვარი.

დღის წესრიგი:

1. 2019 წლის საფინანსო-სამეურნეო შედეგების განხილვა;

2. წმინდა მოგების გამოყენების შესახებ;

3. სხვადასხვა.

 

დირექტორი                                                                                          გური მამალაძე.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.