,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ფინანსების მართვის დეპარტამენტის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2017 წლის 10 ოქტომბრის №81 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ფინანსების მართვის დეპარტამენტის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2017 წლის 10 ოქტომბრის №81 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 4
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს თავდაცვის მინისტრი
მიღების თარიღი 13/01/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 010320040.22.026.016746
4
13/01/2020
ვებგვერდი, 14/01/2020
010320040.22.026.016746
,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ფინანსების მართვის დეპარტამენტის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2017 წლის 10 ოქტომბრის №81 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს თავდაცვის მინისტრი
 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის

ბრძანება №4

2020 წლის 13 იანვარი

ქ. თბილისი

 

,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ფინანსების მართვის დეპარტამენტის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2017 წლის 10 ოქტომბრის №81 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ფინანსების მართვის დეპარტამენტის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2017 წლის 10 ოქტომბრის №81 ბრძანებით (ვებგვერდი, 11/10/2017, სარეგისტრაციო კოდი: 010320040.22.026.016531) დამტკიცებულ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ფინანსების მართვის დეპარტამენტის მოხელეთა დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნებში შეტანილ იქნეს ცვლილება და 27-ე - 37-ე მუხლები ამოღებულ იქნეს.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს თავდაცვის მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.