,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2019 წლის 11 დეკემბრის №43 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2019 წლის 11 დეკემბრის №43 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 7
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს თავდაცვის მინისტრი
მიღების თარიღი 13/01/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 010320040.22.026.016749
7
13/01/2020
ვებგვერდი, 14/01/2020
010320040.22.026.016749
,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2019 წლის 11 დეკემბრის №43 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს თავდაცვის მინისტრი
 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის

ბრძანება №7

2020 წლის 13 იანვარი

ქ. თბილისი

 

,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2019 წლის 11 დეკემბრის №43 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის  თანახმად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2019 წლის 11 დეკემბრის №43 ბრძანებით (ვებგვერდი, 12/12/2019, სარეგისტრაციო კოდი: 010320040.22.026.016734) დამტკიცებულ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მოხელეთა დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნებში შეტანილ იქნეს ცვლილება და მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,2. თავდაცვის, უსაფრთხოების, სამართლის ან ეკონომიკის სფეროში მუშაობის გამოცდილება არანაკლებ 3 წელი, მათ შორის, სასურველია ხელმძღვანელ თანამდებობაზე – 2  წელი.“.

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს თავდაცვის მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.