დიდი მიტარბის ქალაქთმშენებლობითი გეგმების დამტკიცების თაობაზე

დიდი მიტარბის ქალაქთმშენებლობითი გეგმების დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 588
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 02/12/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/12/2019
სარეგისტრაციო კოდი 330090000.10.003.021608
588
02/12/2019
ვებგვერდი, 02/12/2019
330090000.10.003.021608
დიდი მიტარბის ქალაქთმშენებლობითი გეგმების დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №588

2019 წლის 2 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

დიდი მიტარბის ქალაქთმშენებლობითი გეგმების დამტკიცების თაობაზე

მუხლი 1
საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის 141-ე მუხლის მე-11 ნაწილის, „სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების შემუშავების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 3 ივნისის №260 და „ტერიტორიების გამოყენების და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 3 ივნისის №261 დადგენილებების შესაბამისად, დამტკიცდეს:

1. დიდი მიტარბის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის ტექსტური ნაწილი (დანართი 1; დანართი 2).

2. დიდი მიტარბის  გენერალური გეგმა თანდართულ რუკებთან ერთად (დანართი 3).

3. დიდი მიტარბის  განაშენიანების გეგმა თანდართულ რუკებთან ერთად (დანართი 4).

4. დიდი მიტარბის ტერიტორიაზე განაშენიანების/განაშენიანების დეტალური გეგმების (გგ/გდგ) არეალების დამუშავების პირობები (დანართი 5).

5. ბაკურიანისა და დიდი მიტარბის სამთო-სათხილამურო არეალის თემატური რუკები (დანართი 6).

მუხლი 2
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „დიდი მიტარბის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 მარტის №126 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 


პრემიერ - მინისტრიგიორგი გახარია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.