საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – კოლეჯ „ოპიზრის“ სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – კოლეჯ „ოპიზრის“ სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 570
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 28/11/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/12/2019
სარეგისტრაციო კოდი 040030000.10.003.021596
570
28/11/2019
ვებგვერდი, 02/12/2019
040030000.10.003.021596
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – კოლეჯ „ოპიზრის“ სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №570

2019 წლის 28 ნოემბერი

ქ. თბილისი

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – კოლეჯ „ოპიზრის“ სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების შესახებ

მუხლი 1
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე, საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა განახორციელოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – კოლეჯ „ოპიზრის“ სახელმწიფო კონტროლი.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ - მინისტრიგიორგი გახარია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.