„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში და რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2011 წლის 01 ივნისის №91 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში და რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2011 წლის 01 ივნისის №91 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 127
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 09/08/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/08/2019
სარეგისტრაციო კოდი 310150000.35.160.016563
127
09/08/2019
ვებგვერდი, 13/08/2019
310150000.35.160.016563
„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში და რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2011 წლის 01 ივნისის №91 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში და რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2011 წლის 01 ივნისის №91 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №127

2019 წლის 9 აგვისტო

ქ. რუსთავი

 

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში და რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2011 წლის 1 ივნისის №91 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20  მუხლის შესაბამისად, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში და რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2011 წლის 1 ივნისის №91 დადგენილების (www.matsne.gov.ge, 07.06.2011, 110602018; სარეგისტრაციო კოდი: 310150000.35.160.016074) პირველი მუხლის „ბ“ პუნქტით დამტკიცებულ დანართ  №2-ში და დანართი №2 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელევანი ონიანიდანართი №2

რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის  მიზნით (M2 კატეგორიის) ავტობუსით მოძრაობის მარშრუტები

რიგითი

 

მარშრუტების დისლოკაციის ადგილები ქალაქ თბილისში

მარშრუტების მოძრაობის სქემები

 

 

ყოველდღიურად მომუშავე ავტობუსების

რაოდენობა

რეზერვში არსებული

ავტობუსების

რაოდენობა

1

მ/ს „დიდუბე“ (ქვედა გასასვლელი)

თოდრიის მოედანი – თოდრიის ქუჩა – კლდიაშვილის ქუჩა – მეგობრობის გამზირი – შარტავას გამზირი, რუსთავის გზატკეცილი (ქვემო ფონიჭალის დასახლება).

 

უკუმიმართულება: რუსთავის გზატკეცილი (ქვემო ფონიჭალის დასახლება) – შარტავას გამზირი – მეგობრობის გამზირი – კლდიაშვილის ქუჩა – თოდრიის ქუჩა – თოდრიის მოედნის მიმდებარე ტერიტორია.

 

20

11

2

მ/ს „დიდუბე“ (ზედა გასასვლელი) (თორნიკე ერისთავის ქ. N1)

ქალაქ რუსთავის რკინიგზის მიმდებარე ტერიტორია– რუსთაველის ქუჩა – კოსტავას გამზირი – მეგობრობის გამზირი – შარტავას გამზირი, რუსთავის გზატკეცილი (ქვემო ფონიჭალის დასახლება).

 

უკუმიმართულება: რუსთავის გზატკეცილი  (ქვემო ფონიჭალის დასახლება)  – შარტავას გამზირი – მეგობრობის გამზირი – კოსტავას გამზირი – რუსთაველის ქუჩა – რუსთავის რკინიგზის მიმდებარე ტერიტორია.

 

20

6

3

სადგურის მოედანი („თბილისი ცენტრალის“ პირდაპირ)

რუსთავის ძველი ბაზარი – ბათუმის ქუჩა – რუსთაველის ქუჩა – კოსტავას გამზირი – მეგობრობის გამზირი – შარტავას გამზირი – რუსთავის გზატკეცილი (ქვემო ფონიჭალის დასახლება).

 

უკუმიმართულება: (ქვემო ფონიჭალის დასახლება)  – შარტავას გამზირი – მეგობრობის გამზირი – კოსტავას გამზირი – რუსთაველის ქუჩა – ბათუმის ქუჩა – ძველი ბაზარი.

20

6

4

 

ხიზანიშვილისა და ვაჩაძის ქუჩის მიმდებარე

ქალაქ რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის მიმდებარე ტერიტორია – კოსტავას გამზირი – მეგობრობის გამზირი – შარტავას გამზირი; რუსთავის გზატკეცილი (ქვემო ფონიჭალის დასახლება).

 

 უკუმიმართულება: რუსთავის გზატკეცილი (ქვემო ფონიჭალის დასახლება) შარტავას გამზირი – მეგობრობის გამზირი – კოსტავას გამზირი – მეტალურგიული ქარხნის მიმდებარე ტერიტორია.

 

14

11

5

მოსკოვის გამზირი

რუსთავის ძველი ბაზარი – ბათუმის ქუჩა – რუსთაველის ქუჩა – მშვიდობის ქუჩა; გარდაბნის გზატკეცილი (სადგური „ველი“).

 

უკუმიმართულება: გარდაბნის გზატკეცილი (სადგური „ველი“) - მშვიდობის ქუჩა – რუსთაველის ქუჩა – ბათუმის ქუჩა – ძველი ბაზარი.

 

10

2

6

 „ისთ ფოინთის მიმდებარე ტერიტორია (კახეთის გზატკეცილი)

 

რუსთავის ძველი ბაზარი/ – ბათუმის ქუჩა – რუსთაველის ქუჩა – კოსტავას გამზირი, მეგობრობის გამზირი, შარტავას გამზირი; კახეთის გზატკეცილი (გასვლა ლოჭინის ხიდების მხრიდან).

 

უკუმიმართულება: კახეთის გზატკეცილი (შემოსვლა ლოჭინის ხიდების მხრიდან) - შარტავას გამზირი – მეგობრობის გამზირი – კოსტავას გამზირი – რუსთაველის ქუჩა – ბათუმის ქუჩა – ძველი ბაზარი.

 

5

1

7

სადგურის მოედანი („თბილისი ცენტრალის“ პირდაპირ)

რუსთავის მე-12 მიკრორაიონი მესხიშვილის ქუჩა – შარტავას გამზირი – რუსთავის გზატკეცილი (ქვემო ფონიჭალის დასახლება).

 

უკუმიმართულება: რუსთავის გზატკეცილი (ქვემო ფონიჭალის დასახლება) – შარტავას გამზირი – მეგობრობის გამზირი – მესხიშვილის ქუჩა - მე-12 მიკრორაიონი

 

23

10

8

სახელმწიფო  უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსი

რუსთავის მე-19 მიკრორაიონი, დავით აღმაშენებლის გამზირი – მოდებაძის ქუჩა – ტაშკენტის ქუჩა – მეგობრობის გამზირი – ძვ. ავტოსადგური – მეგობრობის გამზირი – შარტავას გამზირი  რუსთავის გზატკეცილი (ქვემო ფონიჭალის დასახლება).

 

უკუმიმართულება: რუსთავის გზატკეცილი (ქვემო ფონიჭალის დასახლება) შარტავას გამზირი – მეგობრობის გამზირი – ძველი ავტოსადგური – მეგობრობის გამზირი – კლდიაშვილის ქუჩა – თოდრიას ქუჩა – მესხიშვილის ქუჩა – მე-16 მიკრორაიონი – დავით აღმაშენებლის გამზირი – მე-19 მიკრო რაიონი.

 

25

8

9

 ლილოს ბაზრობა

 

(რუსთავის სასტუმროს მ/ტ) – შარტავას გამზირი – კახეთის გზატკეცილი (გასვლა ლოჭინის ხიდების მხრიდან)

 

უკუმიმართულება: კახეთის გზატკეცილი (შემოსვლა ლოჭინის ხიდების მხრიდან) - შარტავას გამზირი – (სასტუმროს მიმდებარე ტერიტორია).

 

11

4

10

„ჰოთელს & პრეფერენს ჰუალინგ თბილისის“ მიმდებარე ტერიტორია

რუსთავის ძველი ავტოსადგური – მეგობრობის გამზირი – შარტავას გამზირი – რუსთავის გზატკეცილი (ქვემო ფონიჭალის დასახლება).

 

უკუმიმართულება: რუსთავის გზატკეცილი (ქვემო ფონიჭალის დასახლება) შარტავას გამზირი – მეგობრობის გამზირი – ძველი ავტოსადგური.

 

20

11

11

მიროტაძის ქ. №6-8-ის მიმდებარედ („მორკინალის“ მიმდებარედ)

ფიროსმანის ქუჩა – კოსტავას გამზირი – მეგობრობის გამზირი – შარტავას გამზირი რუსთავის გზატკეცილი (ქვემო ფონიჭალის დასახლება).

 

უკუმიმართულება: რუსთავის გზატკეცილი (ქვემო ფონიჭალის დასახლება) შარტავას გამზირი – მეგობრობის გამზირი – კოსტავას გამზირი – ფიროსმანის ქუჩა.
 

37

27

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.