„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე M2 კატეგორიის ავტობუსით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ტარიფის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე M2 კატეგორიის ავტობუსით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ტარიფის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 126
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 09/08/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/08/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.160.016562
126
09/08/2019
ვებგვერდი, 13/08/2019
010250050.35.160.016562
„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე M2 კატეგორიის ავტობუსით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ტარიფის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №126

2019 წლის 9 აგვისტო

ქ. რუსთავი

 

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე M2 კატეგორიის ავტობუსით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ტარიფის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20  მუხლის შესაბამისად, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე  M2 კატეგორიის ავტობუსით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ტარიფის განსაზღვრის შესახებ“  ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №78 დადგენილების (www.matsne.gov.ge, 26/12/2018; სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.160.016514) პირველი  მუხლით დამტკიცებულ დანართი №1-ში და დანართი №1  ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელევანი ონიანიდანართი №1

 

მარშრუტი

ტარიფი

1

ქალაქი რუსთავი  – თოდრიის მოედანი – თოდრიის ქ. – კლდიაშვილის ქ. – მეგობრობის გამზირი – შარტავას გამზირი – რუსთავის გზატკეცილი – ქალაქი თბილისი – მ/ს ,,დიდუბე“ (ქვედა გასასვლელის მიმდებარედ);

უკუსვლა: ქალაქი თბილისი/ მ/ს ,,დიდუბე“ (ქვედა გასასვლელის მიმდებარედ) – რუსთავის გზატკეცილი – ქალაქი რუსთავიშარტავას გამზირი – მეგობრობის გამზირი –კლდიაშვილის ქ.–თოდრიის ქ.–თოდრიის მოედანი მ/ტ.

1.80 (ერთი ლარი და 80 თეთრი)

2

ქალაქი რუსთავირკინიგზის მიმდებარე ტერიტორიარუსთაველის ქუჩა – კოსტავას გამზირი – მეგობრობის გამზირი – შარტავას გამზირი–რუსთავის გზატკეცილი – ქალაქი თბილისი–თორნიკე ერისთავის ქ. №1 (მ/ს ,,დიდუბე“ზედა გასასვლელის მ/ტ)

უკუსვლა: ქალაქი თბილისი – თორნიკე ერისთავის ქ. №1 (მ/ს ,,დიდუბე“ ზედა გასასვლელის მ/ტ) – რუსთავის გზატკეცილი – ქალაქი რუსთავი – შარტავას გამზირი – მეგობრობის გამზირი – კოსტავას გამზირი–რუსთაველის ქუჩა–რკინიგზის  მ/ტ.

 

 

1.80 (ერთი ლარი და 80 თეთრი)

3

ქალაქი რუსთავიძველი ბაზარი ბათუმის ქ. – რუსთაველის ქ. – კოსტავას გამზირი – მეგობრობის გამზირი – შარტავას გამზირი – რუსთავის გზატკეცილი – ქალაქი თბილისი – სადგურის მოედანი (,,თბილისი ცენტრალის”  პირველი და მეორე სართულის მ/ტ) 

უკუსვლა: ქალაქი თბილისი– სადგურის მოედანი(,,თბილისი ცენტრალის"  პირველი და მეორე სართულის მ/ტ) – რუსთავის გზატკეცილი – ქალაქი რუსთავიშარტავას გამზირი – მეგობრობის გამზირი – კოსტავას გამზირი – რუსთაველის ქ.– ბათუმის ქ.– ძველი ბაზარი.

 

 

1.80 (ერთი ლარი და 80 თეთრი)

4

ქალაქ რუსთავი მეტალურგიული ქარხნის/ მ/ტ – კოსტავას გამზირი – მეგობრობის გამზირი – შარტავას გამზირი– რუსთავის გზატკეცილი – ქალაქი თბილისი – ხიზანიშვილისა და ვასაძის ქუჩების გადაკვეთის მიმდებარედ.

უკუსვლა: ქალაქი თბილისი – ხიზანიშვილისა და ვასაძის ქუჩების გადაკვეთის მიმდებარედ– რუსთავის გზატკეცილი – ქალაქ რუსთავი შარტავას გამზირი – მეგობრობის გამზირი – კოსტავას გამზირი – მეტალურგიული ქარხნის მ/ტ.

 

 

2.00 (ორი ლარი)

5

ქალაქი რუსთავი ძველი ბაზარი – ბათუმის ქ. – რუსთაველის ქ.– მშვიდობის ქ.  – გარდაბნის გზატკეცილი (სადგური ,,ველი“) – ქალაქი თბილისი –მოსკოვის გამზირი –მოსკოვის გამზირი №2 (ავტოსადგური)

უკუსვლა: ქალაქი თბილისი – მოსკოვის გამზირი №2 (ავტოსადგური) – გარდაბნის გზატკეცილი(სადგური ,,ველი“) – ქალაქი რუსთავი –  მშვიდობის ქ. – რუსთაველის ქ.– ბათუმის ქ.– ძველი ბაზარი.

 

1.50 (ერთი ლარი და 50 თეთრი)

6

ქალაქი რუსთავიძველი ბაზარი – ბათუმის ქ. – რუსთაველის ქ. – კოსტავას გამზირი – მეგობრობის გამზირი – შარტავას გამზირი –კახეთის გზატკეცილი (შემოსვლა ლოჭინის ხიდების მხრიდან) – ქალაქი თბილისი –  „ისთ ფოინთის“ მ/ ტ (კახეთის გზატკეცილი)

უკუსვლა: ქალაქი თბილისი –  „ისთ ფოინთის“ მ/ ტ –კახეთის გზატკეცილი (გასვლა ლოჭინის ხიდების მხრიდან) – /ქალაქი რუსთავი შარტავას გამზირი – მეგობრობის გამზირი – კოსტავას გამზირი – რუსთაველის ქ.– ბათუმის ქ.– ძველი ბაზარი.

 

1.50 (ერთი ლარი და 50 თეთრი)

7

ქალაქი რუსთავი მე-12 მიკრორაიონი–მესხიშვილის ქ. – შარტავას გამზირი – რუსთავის გზატკეცილი – ქალაქი თბილისი – სადგურის მოედანი (,,თბილისი ცენტრალის“ პირდაპირ)

უკუსვლა: ქალაქი თბილისი – რკინიგზის სადგური – რუსთავის გზატკეცილი – ქალაქი რუსთავი შარტავას გამზირი – მეგობრობის გამზირი – მესხიშვილის ქუჩა – 12 მ/რ ქალაქი რუსთავი

 

1.80 (ერთი ლარი და 80 თეთრი)

8

ქალაქი რუსთავი მე-19 მიკრორაიონი – დავით აღმაშენებლის გამზირი – მოდებაძის ქ.– ტაშკენტის ქ. – მეგობრობის გამზირი – ძვ. ავტოსადგური – მეგობრობის გამზირი – შარტავას გამზირი – რუსთავის გზატკეცილი – ქალაქი თბილისი – ქალაქ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსი.

უკუსვლა:  ქალაქი თბილისი–ქალაქ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსი – რუსთავის გზატკეცილი ქალაქი რუსთავი – შარტავას გამზირი – მეგობრობის გამზირი – ძვ. ავტოსადგური–მეგობრობის გამზირი–კლდიაშვილის ქ.– თოდრიას ქ.–მესხიშვილის ქ. –16 მ/რ– დავით აღმაშენებლის გამზირი – 19 მ/რ. 

 

 

1.70 (ერთი ლარი და 70 თეთრი)

9

ქალაქი რუსთავი სასტუმროს მ/ტ  – შარტავას გამზირი – კახეთის გზატკეცილი (შემოსვლა ლოჭინის ხიდების მხრიდან) – ,,ლილო მოლი“  (მიმდებარედ).

უკუსვლა: ,,ლილო მოლი“  (მიმდებარედ) –კახეთის გზატკეცილი (გასვლა ლოჭინის ხიდების მხრიდან) – ქალაქი რუსთავი შარტავას გამზირი – (სასტუმროს მ/ტ)  ქალაქი რუსთავი.

 

1.50 (ერთი ლარი და 50 თეთრი)

10

ქალაქი რუსთავიძველი ავტოსადგური – მეგობრობის გამზირი – შარტავას გამზირი –რუსთავის გზატკეცილი – ქალაქი თბილისი –  ,,ჰოთელს & პრეფერენს ჰუალინგ თბილისის”  მ/ტ (ვარკეთილის IV მ/რ).

უკუსვლა: ქალაქი თბილისი/,,ჰოთელს & პრეფერენს ჰუალინგ თბილისის“  მ/ტ (ვარკეთილის IV მ/რ) – რუსთავის გზატკეცილი  – ქალაქი რუსთავი – შარტავას გამზირი –მეგობრობის გამზირი – ძველი ავტოსადგური.

 

1.80 (ერთი ლარი და 80 თეთრი)

11

ქალაქი რუსთავი – ფიროსმანის ქუჩა – კოსტავას გამზირი – მეგობრობის გამზირი – შარტავას გამზირი – რუსთავის გზატკეცილი – ქალაქი თბილისი მიროტაძის ქ.(№ 6-8-ის მიმდებარედ)

უკუსვლა: ქალაქი თბილისი – მიროტაძის ქ. (№6–8–ის მიმდებარედ) – რუსთავის გზატკეცილი – ქალაქი რუსთავი შარტავას გამზირი – მეგობრობის გამზირი – კოსტავას გამზირი – ფიროსმანის ქ.

1.80 (ერთი ლარი და 80 თეთრი)

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.