სს სამკერვალო კომპანია „იმერის“ მორიგი კრების ჩატარების შესახებ

სს სამკერვალო კომპანია „იმერის“ მორიგი კრების ჩატარების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები სს სამკერვალო კომპანია "იმერი"
მიღების თარიღი 04/07/2019
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/07/2019
სარეგისტრაციო კოდი
0
04/07/2019
ვებგვერდი, 09/07/2019
სს სამკერვალო კომპანია „იმერის“ მორიგი კრების ჩატარების შესახებ
სს სამკერვალო კომპანია "იმერი"
 

 

 განცხადება

  სს სამკერვალო კომპანია „იმერის“ მორიგი

 კრების ჩატარების შესახებ


სს სამკერვალო კომპანია „იმერის“ სამეთვალყურეო საბჭო და დირექტორატი იწვევს აქციონერებს სააქციო საზოგადოების მორიგ საერთო კრებაზე, რომელიც გაიმართება 2019 წ. 7 აგვისტოს ქ. ქუთაისში, ასათიანის ქ. №119-ში 14.00 სთ-ზე.

დღის წესრიგი

1. 2019 წლის IIკვარტალის ანგარიში.

ა) 2019 წ.-ის IIკვარტალის ანგარიშის წარმოდგენა დირექტორისა და სამეთვალყურეო საბჭოს ანგარიშთან ერთად.

ბ) მოგების განაწილების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება.

2.დირექტორის ანგარიშის დამტკიცება.

3. სამეთვალყურეო საბჭოს ანგარიშის დამტკიცება.

4. სხვადასხვა.

სამეთვალყურეო საბჭომ დაადგინა საერთო კრების სააღრიცხვო დღე და 24 ივნისი.

დირექცია.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.