,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკირების საერთო ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 ივნისის №16/20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკირების საერთო ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 ივნისის №16/20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 13/17
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/06/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/07/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010250000.35.111.016425
13/17
26/06/2019
ვებგვერდი, 01/07/2019
010250000.35.111.016425
,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკირების საერთო ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 ივნისის №16/20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ  ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს

დადგენილება №13/17

2019 წლის 26 ივნისი

ქ. ფოთი

 

,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკირების საერთო ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 ივნისის №16/20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკირების საერთო ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 ივნისის №16/20 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, ვებგვერდი 03/07/2015, სარეგისტრაციო კოდი 010250000.35.111.016271) შეტანილ იქნეს ცვლილება, კერძოდ:

ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართი 1 ამოყალიბეს შემდეგი რედაქციით:

მისამართი

მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი

ფართობი (კვ.მ.)

დგომის კუთხე გრადუსებში

1

ქალაქი ფოთი, სამეგრელოს მოედანი

04.02.08.777

965.00

90

2

ქალაქი ფოთი, სამეგრელოს მოედანი

04.02.08.779

140.00

90

3

ქალაქი ფოთი, სამეგრელოს მოედანი

04.02.08.780

239.00

90

4

ქალაქი ფოთი, სამეგრელოს მოედანი

04.02.08.994

172.00

90

5

ქალაქი ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩის  და     9 აპრილის ხეივნის გადაკვეთა

04.01.09.643

163.00

0

6

ქალაქი ფოთი, მემედ აბაშიძის ქუჩა

04.01.08.575

244.00

90

7

ქალაქი ფოთი, ლიეპაიას ქუჩა

04.01.09.681

158.00

90

8

ქალაქი ფოთი, მემედ აბაშიძის ქუჩა

04.01.08.605

168.00

90

9

ქალაქი ფოთი, ლაგრანჟეს ქუჩა

04.02.08.791

271.00

90

10

ქალაქი ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა

04.01.09.682

96.00

0

11

ქალაქი ფოთი, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა

04.02.08.792

188.00

45

12

ქალაქი ფოთი, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა

04.02.08.993

602.00

45

13

ქალაქი ფოთი, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა

04.02.08.991

148.00

0

14

ქალაქი ფოთი, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა

04.02.08.992

189.00

0

15

ქალაქი ფოთი, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა

04.02.08.990

40.00

0

16

ქალაქი ფოთი, ფარნავაზ მეფის ქუჩა

04.02.08.776

1271.00

45

17

ქალაქი ფოთი, ფარნავაზ მეფის ქუჩა

04.02.08.786

509.00

45

18

ქალაქი ფოთი, ფარნავაზ მეფის ქუჩა

04.02.08.787

300.00

45

19

ქალაქი ფოთი, ფარნავაზ მეფის ქუჩა

04.02.08.789

529.00

45

20

ქალაქი ფოთი, ძუკუ ლოლუას ქუჩა

04.02.08.785

112.00

0

21

ქალაქი ფოთი, შოთა მეგრელიშვილის სანაპირო

04.02.15.041

581.00

45

22

ქალაქი ფოთი, ფარნავაზ მეფის ქუჩა

04.02.08.790

147.00

0

23

ქალაქი ფოთი, შოთა რუსთაველის რკალი

04.02.08.778

551.00

45

24

ქალაქი ფოთი, შოთა რუსთაველის რკალი

04.02.08.804

155.00

45

25

ქალაქი ფოთი, შოთა რუსთაველის რკალი

04.02.08.781

529.00

45

26

ქალაქი ფოთი, შოთა რუსთაველის რკალი

04.02.08.803

150.00

45

27

ქალაქი ფოთი, შოთა რუსთაველის რკალი

04.02.08.782

454.00

45

28

ქალაქი ფოთი, მერაბ კოსტავას ქუჩა

04.02.08.784

352.00

0

29

ქალაქი ფოთი, ფარნავაზ მეფის ქუჩა №1 მიმდებარედ

04.02.15.077

324.00

45

30

ქალაქი ფოთი, რკინიგზის მოედანი

04.01.04.624

277.00

90

31

ქალაქი ფოთი, რკინიგზის მოედანი

04.01.04.685

154.00

90

32

ქალაქი ფოთი, რკინიგზის მოედანი

04.01.04.687

63.00

90

33

ქალაქი ფოთი, დავით აღმაშენებლის და ვალერი გეგიძის ქუჩების კვეთა

04.01.07.627

249.00

90

34

ქალაქი ფოთი, ვალერი გეგიძის ქუჩა

04.01.07.609

701.00

0

35

ქალაქი ფოთი, ვალერი გეგიძის ქუჩა

04.01.07.610

706.00

0

36

ქალაქი ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა

04.01.09.641

446.00

0

37

ქალაქი ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა

04.01.09.642

213.00

0

38

ქალაქი ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა

04.01.11.447

342.00

0

39

ქალაქი ფოთი, გურიის ქუჩა

04.02.03.543

547.00

0/45/90

 

მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარეირაკლი კაკულია