რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მიზნით განხორციელებული სამხედრო აგრესიისა და სხვა ქმედებების შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის დასკვნის შესახებ

  • Word
რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მიზნით განხორციელებული სამხედრო აგრესიისა და სხვა ქმედებების შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის დასკვნის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 828
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 19/12/2008
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პარლამენტის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 182, 23/12/2008
სარეგისტრაციო კოდი 0000.00.00.000000
  • Word
828
19/12/2008
სსმ, 182, 23/12/2008
0000.00.00.000000
რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მიზნით განხორციელებული სამხედრო აგრესიისა და სხვა ქმედებების შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის დასკვნის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება

რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მიზნით განხორციელებული სამხედრო აგრესიისა და სხვა ქმედებების შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის დასკვნის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 83-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

1. ცნობად იქნეს მიღებული რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მიზნით განხორციელებული სამხედრო აგრესიისა და სხვა ქმედებების შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის დასკვნა.

2. დაევალოს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, კომისიის დასკვნა გაუგზავნოს შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციებს, საქართველოში აკრედიტებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სახელმწიფოების დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს, საქართველოში კონფლიქტთან დაკავშირებით ფაქტების დამდგენ დამოუკიდებელ საერთაშორისო მისიას.

3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დ. ბაქრაძე

თბილისი,

2008 წლის 19 დეკემბერი.

№828–IIს